Resna namera za prodajo ali le napihovanje proračuna?

Proračunske kalkulacije MOL: Občinski poslovni prostori na Linhartovi 13 naprodaj - tudi tokrat le na papirju?

Objavljeno
14. januar 2014 16.19
ljubljanska
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Občina je med nepremičnine, ki jih namerava prodati v letošnjem letu, uvrstila tudi stavbo na Linhartovi 13, kjer ima prostore več društev, prav tako bežigrajska izpostava ljubljanske upravne enote. Vendar uporabnikom teh prostorov najverjetneje še ni treba hiteti z iskanjem novih, saj ni prvič, da MOL – na papirju – prodaja to nepremičnino.

Dele stavbe na Linhartovi cesti, kjer imajo občinske prostore v najemu med drugim UE Ljubljana – izpostava Bežigrad, Demokratična stranka dela, Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad, Mestna zveza prijateljev mladine, Slovensko društvo staršev otrok z rakom, združenje Spominčica, Zveza združenj borcev narodnoodvobodilnega boja in še mnogi drugi, MOL z rebalansom proračuna za letošnje leto (svetniki ga bodo potrdili na januarski seji) uvršča na seznam nepremičnin, ki jih namerava prodati. Skoraj 4650 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, ki jih ima občina v lasti, je ocenjenih na štiri milijone evrov, torej bi kvadratni meter prodajala po 860 evrov.

Včeraj tako, danes drugače

Pri prodaji je nenavadno to, da je občina v drugi polovici preteklega leta sklenila več novih najemnih pogodb za obdobje petih let (v brezplačen najem so dali prostore Društvu psihologov Slovenije in združenju Šent, za najemnino pa fakulteti MLC Ljubljana) in na začetku tega leta objavila novo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za 36 kvadratnih metrov velik prostor na Linhartovi 13. Z oddelka za ravnanje z nepremičninami so na naše vprašanje, zakaj sklepajo nove najemne pogodbe, če nameravajo nepremičnino prodati, odgovorili, da »najemno razmerje ni nobena ovira za prodajo. Z dnem sklenitve prodajne pogodbe prevzame novi lastnik vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.« Kaj sklenjene pogodbe določajo glede izredne odpovedi pogodbe, niso povedali.

Sklepanje

S seznama, ki so nam ga poslali z občine, razberemo, da je v njihovih prostorih trenutno 29 najemnikov. Večina jih ima prostore v najemu za obdobje petih let, tretjina pa za nedoločen čas. Na občini pravijo, da bo »v primeru prodaje MOL prodajala ves solastniški delež oziroma vse prostore, ki zajemajo ta solastniški delež«. Prostore nameravajo prodajati bodisi na podlagi javnega zbiranja ponudb bodisi na javni dražbi. Kdaj natančno naj bi to izvedli, niso odgovorili. O razlogih za prodajo pa: »Zaradi velikega števila nepremičnin, med katerimi so tudi prazni prostori, ki jih ima MOL v lasti in jih ne potrebuje za lastne potrebe, jih skladno z načelom gospodarnosti uvrstimo v plan prodaje. Eden od razlogov je tudi uvedba davka na nepremičnine.« Na vprašanje, koliko prostorov v njihovi lasti je praznih, niso odgovorili, je pa s seznama prostorov v najemu razvidno, da ti krepko presegajo polovico površin, ki so v občinski lasti.

Napihovanje proračuna?

Nepremičnina, pri kateri bi se moral morebitni novi lastnik ukvarjati z odpovedjo številnih pogodb – skoraj polovica najemnikov ima prostore v brezplačnem najemu – je nedvomno manj zanimiva za kupce. Zato se pojavlja pomislek, ali ni bil ta objekt na seznam nepremičnin za prodajo uvrščen le zaradi umetnega napihovanja pričakovanih proračunskih prihodkov. Kot smo že poročali, v rebalansu načrtujejo, da bodo letos s prodajo zemljišč in stavb zaslužili kar 43,4 milijona evrov, kar je veliko več kot kdaj prej v zadnjih letih.

In kaj na to pravijo na občini: »Zakonodaja določa, da mora biti vsaka 'nameravana' prodaja zajeta v veljavnem načrtu razpolaganja za tekoče leto. MOL v danem trenutku ne more predvideti, ali bo prodaja navedene nepremičnine realizirana. V primeru resne namere za nakup nepremičnine jo bomo prodali.« Pri tem velja dodati, da je MOL zgradbo na Linhartovi 13 že dvakrat, v letih 2011 in 2012, uvrstila v načrt razpolaganja z nepremičninami, toda nikoli ni bilo nobenega poskusa prodaje, ne objave javne dražbe ne poziva k zbiranju ponudb.