Samo za športne objekte šest milijonov evrov davka

Nepremičninski davek: Stožice bi občino stale okoli pol milijona evrov.

Objavljeno
26. november 2013 15.00
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – MOL je že konec septembra, skupaj z drugimi slovenskimi občinami, ki so povezane v Združenje mestnih občin Slovenije, izrekla zaskrbljenost zaradi novega nepremičninskega davka, ki ga hoče uvesti država. Zanimalo nas je, kaj bi davek pomenil za ljubljansko občino in koliko bi jo z uvedbo davka občinske nepremičnine stale.

Občinarji teh popolnih izračunov še nimajo, saj so, pravijo, na geodetsko upravo že oktobra naslovili prošnjo za posredovanje nepremičnin z določenimi vrednostmi, prejeli pa so samo seznam nepremičnin, ki so knjižene izključno na ime MOL, ne pa tudi njenih pravnih prednikov.

Za vrtce, šole in počitniške domove 2,5 milijona evrov

Tudi natančnega izračuna davka na športne objekte, ki so v občinski lasti, še nimajo, a ocenjujejo, da bo samo davek znašal toliko, kolikor sicer na leto namenijo za sofinanciranje vseh športnih društev, kar je od pet do šest milijonov evrov. Obdavčenje dvorane in stadiona Stožice bi občino, po njihovi oceni, stala skoraj pol milijona evrov na leto.

Ocenili so tudi davčno vrednost nepremičnin 23 javnih vrtcev, 55 osnovnih šol in štirih počitniških domov v njihovi lasti, za kar bi morali plačali približno 2,5 milijona evrov davka, za občinske lekarne in domove za ostarele pa 278.000 evrov. Za te objekte so bili po odloku občinskega mestnega sveta do zdaj oproščeni plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), zato so, odgovarjajo z občine, »lahko razpoložljiva sredstva vlagali v investicije in investicijsko vzdrževanje«.

V septembrski izjavi za javnost, v kateri so poleg ljubljanskega, podpisani tudi župani občin Koper, Velenja, Celja, Kranja, Murske Sobote, Nove Gorice, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Maribora, so med drugim zahtevali tudi določitev razumne in sorazmerne stopnje za vse tiste proizvodne in druge nepremičnine, ki naj ohranjajo ali povečujejo število delovnih mest, pospešujejo gospodarski razvoj in ki so »vitalni za Slovenijo«.

Menijo še, da tudi tisti, ki so do zdaj plačevali NUSZ, ne bi smeli biti dodatno obremenjeni in da bi s tem zakonom morala država urediti predvsem plačevanje davkov tistih, ki tega doslej niso počeli.