Se bo nadaljevanje seje končalo že pred vrati Magistrata?

Vse bo odvisno od tega, ali bodo varnostniki izvajali osebne preglede svetnikov pred vstopom v dvorano.

 

Objavljeno
25. november 2013 10.46
J. P., Ljubljana, Mo. Z., Delo.si, STA
J. P., Ljubljana, Mo. Z., Delo.si, STA

Ljubljana - Po zapletih in prekinitvi zaradi snemanja s kamero, bodo ljubljanski mestni svetniki danes popoldne nadaljevali novembrsko sejo mestnega sveta.

Ali se bo zaplet nadaljeval tudi danes, pa bo odvisno predvsem od župana. Če se bo odločil za osebni pregled vseh svetnikov oziroma preverjanje, ali kdo od njih s seboj nima kakšne naprave za videosnemanje seje, namreč tvega upor večine, če ne kar vseh opozicijskih svetnikov.

Odločilni bodo ukrepi varnostnikov

Če pa bodo varnostniki dobili le nalogo, da v sejno dvorane ne spustijo omenjenega svetnika, ki ga je župan tik pred prekinitvijo seje zaradi neubogljivosti izključil (potem, ko ta videokamer ni hotel predati prostovoljno, na silo pa mu jih ni hotel odvzeti), pa ni izključen kakšen osebni incident pred novinarji in kamerami, kasneje pa tudi kakšna obstrukcija stranke SDS oziroma celotne opozicije.

Če bo svet sklepčen in bo na seji vsaj 23 od 45 svetnikov, bo zanimivo že pred začetkom obravnave preostalih točk dnevnega reda. Župan bo svetnikom namreč predstavil vsebino pisma informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, ki jo je zaprosil za mnenje o tem, ali je svetniku oziroma komu drugemu dovoljeno zvočno in/ali slikovno snemanje seje mestnega sveta, če ta ni akreditiran kot novinar.

Tako kot novinarje, bo najbrž tudi svetnike zmotilo dejstvo, da »neobveznega mnenja« Musarjeve, ki ga je ta pripravila 20. novembra, službe MOL, ki skrbijo za gradiva za seje mestnega sveta, niso takoj dostavile svetnikom in novinarjem. Ko smo od službe za stike z javnostjo danes dopoldne zahtevali ta dokument, so nam odgovorili, da nam ga ne morejo posredovati prej kot svetnikom in ga bomo zato tako kot oni dobili šele na nadaljevanju seje.

Nam ga je dopoldne vseeno uspelo dobiti direktno od Musarjeve, saj ni menila, da gre za dokument, ki bi ga bilo treba skrivati pred javnostjo.

Neobvezno mnenje pooblaščenke

Zelo zanimivo bo poslušati, kako si bodo neobvezno mnenje Nataše Pirc Musar razlagali župan in posamezne stranke oziroma svetniki. To je namreč napisano tako, da ga že v osnovi lahko upoštevaš ali pa ignoriraš, saj je neobvezno.

Tudi del, v katerem je zapisala, da snemalca (v tem primeru svetnika) v primeru, ko posnetki ne vsebujejo varovanih osebnih podatkov, tega ne zavezuje zakon o varovanju osebnih podatkov. Kljub temu pa je formalno omejen s pravico snemanih do zasebnosti in njihovimi osebnostnimi pravicami. A dodaja, da varstvo teh pravic ni stvar pooblaščenca temveč sodišč.

Pri tem je nerodno le, da ni nikjer definirano, kaj so to varovani osebni podatki (na sejah namreč svetniki govorijo o točkah dnevnega reda, ki skorajda nikoli ne posegajo v varovane osebne podatke kot jih pozna ta zakon). Pa še to, da je Musarjeva na koncu mnenja zapisala: »Če bi svetnik ali kdorkoli drug poskušal snemati seje mestnega sveta brez ustrezne pravne podlage (tj. brez soglasja vseh navzočih na seji), lahko MOL zoper njega ukrepa v skladu z določbami poslovnika o vzdrževanju reda na seji.«

V obrazložitvi pa je dodala še, da javnosti sej, kot je opredeljena v poslovniku za delo mestnega sveta MOL, nikakor ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo javnosti dopustno tudi zvočno in slikovno snemanje povsem neodvisno od volje navzočih posameznikov.

Jazbinšek kazensko ovadil župana

Za popestritev dogajanja v vmesnem času od prekinitve novembrske seje od njenega današnjega nadaljevanja pa je poskrbel tudi mestni svetnih Zelenih Miha Jazbinšek.

Na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je namreč konec preteklega tedna poslal kazensko ovadbo zoper župana Zorana Jankovića. Sumi ga storitve več kaznivih dejanj (zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev, nevestnega dela v službi, ponareditve ali uničenja uradne listine in kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja) v zvezi s 13. točko novembrske seje sveta (gre za predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe, razrešitvi dosedanjega in imenovanju novega direktorja družbe Bežigrajski športni park).

V njej županu med drugim očita, da bi Jocu Pečečniku pridobil tudi veliko protipravno premoženjsko korist v primeru razrešitve brez ugotavljanja (ne)krivdnih razlogov in/ali v primeru odpoklica s strani skupščine družbenikov brez ugotovitve, da Pečečnik ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela poslovodje, zaradi česar ne more izpolnjevati obveznosti iz dotedanje pogodbe o zaposlitvi (razlog nesposobnosti). S tem bi, sumi Jazbinšek, MOL prizadejal večjo škodo, Olimpijskemum komiteju Slovenije pa huje prekršil pravice. Oškodovanj naj bi bilo še več, nanizal pa jih je kar na sedmih straneh (glej priponko).

Kucler-Dolinarjeva: Peticijo podpisalo več kot 300 ljudi

Svetnike med drugim čaka obravnava poročila nadzornega odbora občine ter dopolnjeni osnutek sprememb prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora. Te omogočajo sanacijo gradbene jame na območju.

Novembrska seja ljubljanskega mestnega sveta se je sicer začela pred dvema tednoma, a svetniki niso prišli dlje od druge točke dnevnega reda, saj je ljubljanski župan Zoran Janković sejo prekinil. Dogajanje je namreč z manjšo kamero snemal svetnik SDS Jernej Pavlin, ki ga je Janković po izreku opomina in ukora zaradi snemanja izključil s seje. Ker je Pavlin ni zapustil, je župan sejo prekinil. Zaradi izključitve bodo svetniki danes z delom nadaljevali brez Pavlina.

Ljubljanska NSi je po dogodku objavila peticijo za neposreden prenos sej mestnega sveta, ker imajo po njihovi oceni Ljubljančani pravico vedeti, kako župan vodi seje ter kako glasujejo in čigave interese zastopajo svetniki. Svetnica NSi Mojca Kucler Dolinar je za STA pojasnila, da je peticijo do četrtka podpisalo več kot 300 ljudi.

Ukrepali bodo tudi v svetniškem klubu SDS

Janković je sicer sredi meseca pojasnil, da glede snemanja čakajo na mnenje informacijske pooblaščenke. Na podlagi tega mnenja bodo po potrebi šli v spremembo poslovnika mestnega sveta, da bi omogočal snemanje in prenašanje sej. Če bodo to storili, bodo v sodelovanju s partnerjem poskrbeli za snemanje in prenos preko spletne strani Mestne občine Ljubljana (MOL).

Za ukrepanje v zvezi s snemanjem so se odločili tudi v svetniškem klubu SDS, ki bo vložil predlog odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu sveta MOL. V njem je med drugim zapisano, da naj se zagotovi obveščanje javnosti z neposrednim prenosom sej. Po besedah Pavlina bodo v svetniški skupini nadaljevali z zahtevami po odprtosti sej mestnega sveta in po preglednem delu MOL ter bodo snemali tudi naslednje seje.

Svetniki bodo danes nadaljevali s sejo, med drugim jih čaka poročilo nadzornega odbora MOL. Ta je pregledal tudi porabo sredstev za svetniške skupine in med drugim ugotovil, da je bila večina sredstev za gostinske storitve porabljena za srečanja članov svetniških klubov in ne skladno s pravilnikom za protokolarne namene.

Na seji bo tudi dopolnjeni osnutek sprememb prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora, ki omogoča gradnjo po etapah na območju načrtovanih stolpnic t. i. severnih mestnih vrat. Z gradnjo po etapah bi bilo mogoče sanirati gradbeno jamo pri nekdanji stolpnici SCT z gradnjo garaže in ureditvijo javnega parterja.