Še dva poraza za Papir servis v Vevčah

Arso je podjetju zavrnil predlog za začasno obratovalno dovoljenje, o pritožbi še ni odločeno.

Objavljeno
15. april 2014 22.26
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Agencija za okolje je podjetju Papir servis že 30. decembra lani zavrnila izdajo začasne odločbe, s katero bi mu omogočili, da v svojem vevškem obratu predeluje odpadke z začasnim dovoljenjem. Četudi je to pomembna odločitev, je javnost zanjo zvedela šele pred nekaj dnevi.

Iz odločbe je razvidno, da je Papir servis začel iskati nekakšne začasne rešitve kmalu po tistem, ko je vrhovno sodišče pritrdilo odločbi upravnega sodišča, s katero so podjetju razveljavili okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za predelavo odpadne embalaže v obratu Vevče. Ker je vrhovno sodišče 26. septembra lani kot nedovoljeno zavrnilo zahtevo za revizijo postopka, posledično pa zavrglo tudi predlog za začasno odredbo, je Papir servis takoj po pravnomočnosti razsodbe novembra lani na Arso naslovil predlog za izdajo začasne odločbe, ki bi mu omogočala začasno delovanje v formalno zaprtem obratu do pridobitve novega OVD.

V njem je Papir servis zapisal, da »odpravljeno dovoljenje predstavlja nevarnost, da ne bo mogel izpolnjevati vseh pogojev za prevzem odpadne embalaže, kar je podlaga za prekinitev pogodbe pri drugi pogodbeni stranki (ključna je družba Slopak)«. Navedli so, da bi prekinitev pogodbe pomenila prekinitev dobave odpadne embalaže, ki je ključnega pomena za delovanje celotnega sistema predelave odpadkov družbe Papir servis. Če ji ne bi dovolili delati v Vevčah, bi ostala brez prihodkov, ki jih je zagotavljala pogodba s Slopakom. Pa tudi prodaje predelanih odpadkov, ki jih trži kot predelano surovino, ne bi imela več. Ogroženo bi bilo tudi delo v obratu Papir servisa v Lenartu, kjer del odpadne embalaže pripravijo kot surovino za kurjenje (gorljive frakcije). Zmanjšali bi se prihodki, izgubili pa bi tudi kredibilnost in dobro ime na trgu, so še zapisali. Vse to bi lahko privedlo do insolventnosti družbe in nezmožnosti plačevanja nadomestil plač delavcem, ki so jih bili po zaprtju obrata v Vevčah prisiljeni poslati na čakanje. V skrajnem primeru bi to privedlo do stečaja celotnega podjetja s 749 zaposlenimi.

Agencija tokrat neizprosna

Kljub navedenemu je Arso izdajo začasnega obratovalnega dovoljenja predzadnji dan lanskega leta zavrnil, saj sta ga tako upravno kot vrhovno sodišče okarali, da agencija pred izdajo razveljavljenega OVD ni preverila, ali je vevški obrat na območju, ki ga varujejo predpisi o varstvu voda, in ni ugotavljala vseh možnih vplivov na okoliško prebivalstvo. Organa sta mu zato naložila, da mora to preveriti v ponovnem postopku in podjetju naložiti take ukrepe, da ne bo čezmerno obremenjevalo okolja, še zlasti s smradom.

Ker v postopku izdaje novega OVD zahtevano še ni bilo preverjeno, agenciji ni preostalo drugega, kot da predlogu ne ugodi. Zoper odločbo se je imel Papir servis pravico pritožiti na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kar je tudi storil. Z ministrstva pa so na vprašanje, ali je o njej že odločilo, dobili le odgovor, da ne.

Na precej »tajne« poskuse, kako Papir servis vendarle poskuša dobiti dovoljenje za predelavo odpadkov, četudi začasno, nas je opozorila četrtna svetnica iz ČS Polje Minka Jerebič, tudi članica ene od sedmih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo delovanju Papir servisa v Vevčah. V Vevčah namreč tudi po zaprtju vevškega obrata Papir servisa ne potihnejo govorice, da si za predelavo odpadkov v tovarni Set ne prizadeva le to podjetje, temveč morda še katero drugo iz skupine Krater, ki jo obvladuje poslovnež Martin Odlazek. Resni so tudi namigi, da navedeni podjetji poskušata ustanoviti novo podjetje za istovrstno dejavnost.

Govorice zanikali

Te govorice smo preverili v Papir servisu in v skupini Krater. V prvem so zatrdili, da rešitev iščejo sami, iz skupine Krater pa nismo dobili nobenega odgovora že od 19. marca. Takrat smo Martina Odlazka vprašali, ali je točna informacija, da Papir servis ni več v igri za predelavo odpadkov v Vevčah, temveč da je to vlogo prevzel on, in da ustanavlja novo podjetje, ki da bo prevzelo vse delavce Papir servisa, na svoji lokaciji v Vevčah, torej na isti, kjer je bil najemnik Papir servis, pa da bo sam začel predelavo odpadkov. Menda je minister Židan že podpisal uporabno dovoljenje za to dejavnost.

Jerebičeva, ki verjame le izdanim dokumentom, je zato pred dnevi na Arso naslovila zahtevo, naj ji po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja odgovorijo, ali je katero podjetje v Sloveniji oddalo vlogo za izdajo OVD oziroma dovoljenja za opravljanje dejavnosti na naslovu Vevška cesta 52. To, da je Arso priznal, da je zavrnil izdajo začasnega obratovalnega dovoljenja Papir servisu, ji namreč ne zadošča, saj se boji, da je v igri še kdo drugi ali celo tretji.

Od svojih virov je namreč slišala, da je Papir servis nekaj svojih nekdanjih odpuščenih delavcev ponovno zaposlil za pospravljanje in urejanje hale, v kateri imajo tekoči trak za sortiranje (pogodbe imajo menda le do 1. maja). V teh dneh naj bi odprl tudi hčerinsko podjetje Karton, d. o. o., v katerem naj bi balirali papir in kartonsko embalažo. Vanj bi zaposlili vse odpuščene delavce Papir servisa iz Vevč oziroma tiste, ki so še na čakanju.

Vožnje na črno? 

Ker se je v zadnjih dneh po njenih besedah močno povečal tovorni promet v Papir servis in iz njega, njo in stanovalce skrbi, kaj vozijo oziroma delajo v obratu, v katerega seveda nimajo vstopa. Tovornjaki so na zgornjih delih zabojnikov pokriti, tako da ni videti, kaj vozijo. Nekateri trdijo, da karton. Sumljivo se jim zdi še zato, ker tja vozijo zunaj običajnega delovnega časa. Jerebičevi so se spet začeli pritoževati tudi najbližji stanovalci. Nezadovoljni so, ker slišijo bobnenje, ki nastaja ob stresanju pripeljane (odpadne) embalaže, in to celo ponoči. Po njenih informacijah iz inšpekcijskih služb Papir servis sicer ni pridobil še nobenega dovoljenja. Kaj se tam v resnici dogaja, pa ne ve nihče, saj inšpektorji pozno popoldne, ponoči ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ne delajo.