Še vsaj dve leti nižji standardi v vrtcih

Predlog mestne uprave: Na račun manjše igralne površine in bolj številčnih oddelkov bodo lahko sprejeli več otrok. S podobnimi težavami 38 občin.

Objavljeno
12. junij 2017 17.21
rsi*Vrtec Pedenjped
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – V javnih vrtcih MOL bodo še dve šolski leti za otroke zagotovljene manjše igralne površine, kot določajo normativi. Tak je predlog mestne uprave, o katerem bodo odločali svetniki na junijski seji.

Oddelek mestne uprave za predšolsko vzgojo in izobraževanje tako predlaga, da se tudi za prihodnji dve šolski leti za vseh 23 ljubljanskih vrtcev dopusti manjša notranja igralna površina, kot je predpisana v pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Ta določa, da se na otroka zagotovi »praviloma štiri kvadratne metre, vendar ne manj kot tri kvadratne metre notranje igralne površine«. V to se šteje vsa površina, namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca (na primer igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor), ne pa tudi tla, kjer je pritrjeno težje pohištvo, stalni prostor za fizioterapevtske vaje in počitek v razvojnem oddelku ter garderobe otrok, četudi so te del osrednjega prostora.

Od 1,75 do tri kvadratne metre

MOL predlaga, da se za prihodnji dve leti določijo nižji normativi, in sicer bodo za otroke do drugega starostnega razreda zagotovili tri kvadratne metre igralne površine, za otroke od drugega do tretjega leta starosti 2,6, za starejše pa 1,75 kvadratnega metra. Kot pojasnjujejo, je ukrep potreben »zaradi ureditve pogojev za sprejem maksimalnega števila otrok na podlagi veljavnih predpisov«. V nasprotnem primeru »bi morali vrtci oblikovati oddelke z manjšim številom otrok. Ob enakih stalnih stroških zaposlenih bi se cena na otroka povečala, saj je treba tudi v manj zasedenih oddelkih zagotoviti po dva strokovna delavca,« utemeljujejo na občini.

Dodajajo, da je že od leta 2006 vpis v javne vrtce povečan. V tem obdobju so odprli 93 novih oddelkov, vključenost otrok v vrtec pa je narasla z 78 na 88 odstotkov. Po lanskem odprtju vrtca v Tehnološkem parku letos novih enot ne napovedujejo, prihodnje leto pa naj bi odprli osem novih oddelkov v novem vrtcu v Kašlju ter tri v vrtcu Galjevica.

Toda še vedno v javnih vrtcih ni dovolj mest in otroke odklanjajo. Letos so prejeli 3727 vlog, od tega 3155 za prvo in 572 za drugo starostno obdobje. Na centralnem čakalnem seznamu je junija 540 mlajših in 35 starejših otrok. Od teh jih dobrih sto, kot je mogoče sklepati iz točk, ki so jih prejeli, izpolnjuje tako pogoj stalnega bivališča v glavnem mestu kot pogoj stalnosti bivanja staršev.

Nižji standardi do leta 2023

Po ukrepu zmanjšanja igralnih površin sicer ljubljanska občina posega že več let. To ji omogoča pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, na podlagi katerega mora občina po potrditvi v občinskem svetu za ta ukrep pridobiti še soglasje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Do nedavnega je bila možnost odstopanja od normativa predvidena le do 1. septembra letos – do takrat naj bi občine zagotovile dovolj prostora v vrtcih – a je ministrstvo s spremembami pravilnika, ki so začele veljati aprila, ta rok podaljšalo do septembra 2023.

Na vprašanje, zakaj podaljšanje prehodnega obdobja za kar šest let, so na ministrstvu zapisali, da v primerjavi s prejšnjo ureditvijo novela pravilnika daje to možnost le za javne in zasebne vrtce s koncesijo ter da sta ključna pogoja za izdajo ministrovega soglasja dejstvo, da ima vrtec zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke in da ima občina načrt aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne površine. Ta mora vključevati ciljni datum in načrtovan delež vključenih otrok, »s čimer so povezane tudi investicije v objekte vrtcev, realizacija katerih prav tako zahteva primeren čas«.

Za iztekajoče se šolsko leto je ministrstvo izdalo soglasje za uporabo manjše notranje igralne površine na otroka 38 občinam. Med njimi je bilo šest mestnih: poleg Ljubljane še Maribor, Ptuj, Kranj, Novo mesto in Velenje. »Pričakujemo, da bo vlog občin za prihodnje šolsko leto manj, zaradi upada rojstev v letu 2016,« napovedujejo na ministrstvu.