Seja MOL: Prodali bi nepremičnine v vrednosti 93 milijonov evrov

Po burni izredni seji je redna seja ob obstrukciji dela opozicije minila brez večjih nasprotovanj predlaganim sklepom.

Objavljeno
17. december 2012 20.30
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana - Seja mestnega sveta, na kateri so potrjevali proračunsko porabo občine za prihodnji dve leti, je potekala ob obstrukciji dela opozicije. Ta je bila posledica onemogočene razprave na izredni seji, ki so jo predlagali SDS, NSi in Zeleni Slovenije.

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 načrtujejo izdatke v višini 307,4 milijona evrov, v letu 2014 pa v višini 309,4 milijona.

Oba odloka sta bila sprejeta skoraj soglasno - ob odsotnosti svetnikov NSi in večine svetnikov SDS je za proračun 2013 glasovalo 30 svetnikov, proti pa dva, proračun 2014 pa je dobil 29 glasov za in enega proti. Župan Zoran Janković je ob tem že napovedal, da rebalans »nedvomno bo«.

Več denarja za Halo Tivoli, v njej tudi curling

Potem ko so pripravljavci z dopolnilom že pred dnevi namenili dodatna sredstva za obnovo Hale Tivoli, ki bo potrebna za septembrsko evropsko prvenstvo v košarki, je župan tik pred sejo vložil dodatno dopolnilo. Z njim je sredstva za obnovo Hale Tivoli povečal za 1,3 milijona evrov. Kot so zapisali v obrazložitvi, »predlagana idejna rešitev obnove Hale Tivoli obsega tudi vzpostavitev nove južne tribune in zasuk male dvorane za 90 stopinj«.

Investicijski program je bil pripravljen šele 13. decembra, zato bo namesto sprva načrtovanih štirih milijonov evrov obnova Hale Tivoli stala 5,3 milijona evrov, MOL pa bo za investicijo namenila 4,1 milijona evrov. Po besedah Jankovića bodo ob obnovi uredili tudi dvorano za curling, tako da dvorana za curling v Stožicah ni več v načrtu.

Temu je nasprotovala Meta Vesel Valentinčič (Desus), ki je izpostavila, da je občina v preteklih letih za športne objekte namenila že veliko denarja in da gre za visok vložek mesta za evropsko prvenstvo, ki je pravzaprav projekt države: »Štirje milijoni so veliko denarja. Za zdravstvo namenjamo dobre štiri milijone, za socialno varstvo otrok in družine dva milijona,za socialno varstvo ogroženih pa milijon.« Po mnenju svetnice je veliko šol, vrtcev in domov za starejše bolj potrebnih obnove kot pa dvorana Tivoli. Roman Jakič (LZJ) ji je odvrnil, da investicija ni načrtovana le za evropsko prvenstvo.

Nadaljevanje prodaje premoženja

Brez glasu proti so svetniki sprejeli tudi načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za prihodnji dve leti.

Prihodnje leto občina načrtuje pridobivanje nepremičnega premoženja v orientacijski vrednosti treh milijonov evrov in prodajo nepremičnin v skupni vrednosti skoraj 52 milijonov evrov. V 2014. pa naj bi kupili nepremičnine v skupnem znesku dobrih štirih milijonov evrov, prodali pa bi jih za 41 milijonov.

Brez glasu proti so potrdili tudi odlok o občinskem prostorskem načrtu za Športni park Svoboda, kjer Gimnastična zveza Slovenije načrtuje gradnjo gimnastične dvorane, poleg tega prostorski načrt predvideva tudi novo teniško dvorano.

Več pripomb je bilo pri obravnavi osnutka odloka o urejanju prometa, ki kot bistvene novosti prinaša ukinitev lisičenja nepravilno parkiranih avtomobilov, globe za pravne osebe in drugo dovolilnico za parkiranje na javnih površinah zastanovalce izven ožjega mestnega središča. Medtem ko so bila mnenja o ukinjanju lisic različna, je nekaj svetnikov izpostavilo visoke kazni, ki se uvajajo za nepravilno parkiranje.

Dvanajstkrat hujši prekršek?

Za parkiranje na javnih površinah brez plačila parkirnine za fizične osebe ostaja globa v višini 40 evrov, uvaja pa se globa za pravne osebe, ki bo bistveno višja: s 500 evri bodo kaznovane pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki oziroma katerega vozniki ne bodo plačali parkirnine; njihove odgovorne osebe pa še z globo v višini 200 eurov.

Aleš Kardelj (Desus) je menil, da so takšne globe »oderuške«. Svetniki so izrazili tudi pomisleke ob dvojni ceni za drugo dovolilnico za parkiranje, za katero bodo občani morali odšteti 200 evrov.

»Kaznujemo ljudi, ker stanujejo v Ljubljani in imajo dva avtomobila. Hkrati pri naših novih prostorskih aktih sprejemamo priporočila, da se na eno stanovanje zgradita dve parkirnih mesti,« je opozoril Gregor Istenič (SD), ki je menil, da gre za »kaznovalno politiko.

Izredna seja po znanem scenariju

Pred redno sejo so svetniki opravili še izredno sejo, ki so jo zahtevali v SDS, NSi in Zelenih. Ta se je odvila po znanem scenariju.

Po obrazložitvi točk predlagateljev so svetniki LZJ (ob točki o Jerneju Virantu pa svetnik LDS Slavko Slak) po 106. členu poslovnika predlagali, da točko in razpravo končajo.

Tako so vse štiri točke - opozicija je želela razpravljati o grožnjah svetnika Jerneja Viranta (LZJ), o izrabi ravnateljev v politične namene na srečanju dan po septembrskih hišnih preiskavah pri Jankoviću in v mestni hiši, o »nedopustnem in skrajno žaljivem odnosu župana do ravnateljev« ter o problematiki funkcionalnih zemljišč - končale brez razprave in odločanja o predlaganih sklepih, čeprav so predlagatelji poskušali s proceduralnimi, postopkovnimi in drugimi predlogi ter replikami, a župan jim besede ni namenil.

V bran županu sta se sicer z dopisoma postavila tudi aktiva ravnateljev ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Kot pravijo v obeh aktivih, župana podpirajo, očitke ravnatelja Dušana Merca, o katerih smo poročali, pa zavračajo.