Šest desetletij hiše učenosti na Jančah

Obnova Podružnične osnovne šole Janče je stala približno milijon evrov, slavnostno bodo odprli prenovljene prostore.

Objavljeno
07. marec 2014 16.26
Podružnična Osnovna šola Janče ki praznuje 60 letnico 6.3.2014 Janče Slovenija
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Na Jančah bodo danes ob 13.30 praznovali 60-letnico Podružnične osnovne šole Janče, ki deluje v okviru OŠ Sostro, in slavnostno odprli prenovljene prostore. Povečali so tudi prostore za najmlajše, za dva oddelka vrtec enote Janče, ki spada pod vrtec Pedenjped.

V tem šolskem letu je na šoli, z naslovom Gabrje pri Jančah 16, deset učencev. Pouk poteka v kombinaciji 1., 2. in 4. razreda. Poučuje jih ena učiteljica, pri desetih urah pouka na teden pa je v razredu še druga učiteljica, je povedala ravnateljica OŠ Sostro Mojca Pajnič Kirn.

Velikokrat presežejo delovni čas

Zaposlena je tudi gospodinja, ki je hkrati kuharica in čistilka. Za hišniška opravila skrbi hišnik, ki šoli po sistemizaciji ministrstva za izobraževanje pripada v deležu deset odstotkov na podružnično šolo. Dela je seveda bistveno več, zato velikokrat preseže ta delovni čas, pravi ravnateljica: »Tehnično osebje in učiteljici naredijo vse, kar je pač treba, ne glede na delovni čas. In to njihovo delo je v kraju vidno in prepoznavno.«

Majhna podružnična šola je še toliko bolj vraščena v kraj in je središče življenja in dogajanja v njem. Podružnična šola Janče s svojim širšim delovanjem dviguje kakovost življenja ne samo otrokom, ampak vsem krajanom, s poudarkom na ohranjanju naravne, kulturne in etnološke dediščine, ter tako prispeva h krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, poudarja ravnateljica. »Janška hiša učenosti je drugi dom prav vsem krajanom, najmlajšim v vrtcu, kjer imajo varno zavetje in vzgojo, osnovnošolcem, ki v šoli pridobivajo znanje in pri številnih dejavnostih potešijo svojo radovednost, mladini, ki lahko v prostem času razvija različne ustvarjalne interese, ter starejšim generacijam in društvom, ki se tu srečujejo in snujejo načrte za prihodnost kraja.«

Ob koncu šolskega leta 2012/13 so začeli obnavljati podstreho POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enote Janče, ki sta ga financirala MOL in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Prenova je trajala do začetka decembra lani, 16. decembra pa je Upravna enota Ljubljana izdala uporabno dovoljenje. Stavbo so protipotresno obnovili, s temelji vred. Šolo so nadzidali in uredili mansardo za potrebe vrtca in vaške učne točke. Dozidali so prizidek s stopniščem in dvigalom za invalide, preuredili spodnje prostore vrtca, zamenjali okna v šoli in vrtcu ter toplotno izolirali fasado za zagotovitev energijske učinkovitosti.

Obnova je v celoti stala približno milijon evrov. Za izvedena dela za vrtec je denar, 359.699 evrov, v celoti zagotovila MOL, prav tako tudi 77.061 evrov za šolo. Ureditev vaške učne točke je stala 534.809 evrov, od tega je 307.952 evrov nepovratnih sredstev kot sofinancer prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja iz ukrepa Obnova in razvoj vasi, preostanek pa MOL.

Del krajevne zgodovine

Sicer pa je šola sestavni del krajevne zgodovine in pomemben dejavnik v kraju. Začetki poučevanja otrok na Jančah segajo v leto 1875, ko so začeli poučevati v cerkvenih prostorih. Do leta 1940 so otroke nekajkrat na teden poučevali tamkajšnji župniki. V šolskem letu 1940/41 je pouk prvič vodila učiteljica. Z začetkom druge svetovne vojne je bilo šolanje prekinjeno in šele leta 1946 se je v zasebni hiši spet začel pouk. Jeseni 1953 je bila zgrajena prva šolska zgradba. Šolski program se je širil in zgradba je postala potrebna obnove; prvič so se je lotili v šolskem letu 2000/01. Takrat je v šoli dobil prostore tudi oddelek vrtca. Med obema prenovama pa so šolarji imeli pouk v Planinskem domu na Jančah.