Širitev Papirniške poti zavrnili na zahtevo prizadetih

ČS Sostro uvidela, da uvedba tovornega prometa po mini rekonstrukciji Papirniške ni sprejemljiva, in podprla drugo rešitev.

Objavljeno
30. september 2013 15.53
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – »Ne tovornjakom na Papirniški poti« je slogan krajanov, živečih ob tej poti in v križišču Litijske ceste s to lokalno cesto. Po zadnji seji sveta četrtne skupnosti so si enotni, da nasprotujejo načrtovani širitvi Papirniške poti in odprtju prometa tudi za tovornjake.

Ducat prizadetih krajanov je prometni problem in alternativne rešitve predstavil z računalniško grafiko, fotografijami in video posnetki, s svojo prepričljivostjo pa so dobili podporo četrtnih svetnikov, da naj na Papirniški poti ostane prometna ureditev nespremenjena oziroma da je na njej še naprej prepovedan promet tovornih vozil. Prav tako so se strinjali, da je treba ustaviti vse aktivnosti za rekonstrukcijo te ceste, kot si jo je zamislila MOL.

Alternativna rešitev

Hkrati so predlagali, naj občina raje naredi odcep Litijske ceste v višini načrtovanega križišča oziroma krožišča v bližini zdajšnjega križišča Ceste II. grupe odredov z Litijsko in jo nato spelje čez travnik po trasi že pred leti predvidene povezovalne ceste čez Ljubljanico do križišča z Zadobrovško v Polju. Novi del Papirniške poti bi v ravnini zatem z odcepom priključili na staro pot. Ko bi država rekonstruirala Litijsko cesto, bi nova Papirniška pot postala le četrti krak novega križišča.

Mnenje strokovnjaka

Peter Skušek z mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je dejal, da je predlog nove Papirniške poti sicer odličen, a ni izvedljiv takoj, saj je treba prej pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje, zatem pa denar za izvedbo. Pri tem je priznal, da je bila razširitev stare Papirniške poti mišljena kot začasna rešitev prometnih težav, ki so na tem koncu nastale po prihodu Papir servisa v Vevče in po zaprtju Ceste 30. avgusta zaradi rekonstrukcije. Izvedli bi jo lahko takoj v okviru koncesijskega vzdrževanja cest, torej brez gradbenega dovoljenja.

Predstavnica krajanov je še pred tem četrtnim svetnikom in predsedniku ČS Sostro Janezu Moškriču dala vedeti, da je svet, ki je na junijski seji podprl razširitev Papirniške poti, »s čimer naj bi se zagotovil varen uvoz tovornjakov nanjo, hkrati pa bi se razbremenil tovorni promet (Papir servis, betonarna, Papirnica Vevče) in zmanjšal hrup na gosto naseljenem delu Litijske ceste in Poti heroja Trtnika«, odločal v svojem in ne v imenu najbolj prizadetih krajanov. Očitala jim je, da jih o tem projektu niso obveščali in vključili v postopek odločanja, četudi mnogi od njih živijo v osemmetrskem varovalnem pasu te poti, torej brez njihovega soglasja vanj ne bi smeli posegati.

Zgovorni argumenti

Sicer pa so nazorno pokazali, da na Papirniško pot zaradi bližine hiš v križišču z Litijsko cesto ni varnega uvoza in izvoza. Križišče je namreč nepregledno, za zavijanje ni zadostnega zavijalnega loka za tovornjake, prav tako na Litijski ni ločenega pasu za zavijanje levo. Posledično zlasti ob prometnih konicah tam nastajajo zastoji, ki se razpotegnejo vse do bližnjega križišča Litijske s Cesto II. grupe odredov in avtobusne postaje. S tem pa ogrožajo pešce (šolarje) in kolesarje. Ker tovornjakarji kljub prepovedi zavijajo na Papirniško pot ali po njej pripeljejo na Litijsko cesto, se marsikateri od njih pri srečanju z nasproti vozečim tovornjakom zagozdi na preozki poti. Zaradi nepreglednosti obeh cest je tam veliko prometnih nesreč, poškodovanih ograj in zelenic, stanovalci pa zaradi stoječih vozil dostikrat ne morejo (varno) iz svojih hiš.

Skušku so dali vedeti, da Papirniška pot po minimalnih tehničnih standardih ni primerna za tovornjake, ker ni ustrezno utrjena oziroma gre le za makadamsko pot s tanko asfaltno protiprašno zaščito. To jim je Skušek tudi priznal.

Na koncu so svetnikom ČS Sostro in MOL povedali, da se s predlagano začasno rešitvijo ne morejo strinjati, saj bi se s sprostitvijo tovornega prometa močno povečala ogroženost vseh udeležencev v prometu, naraslo bi število nesreč, Papirniška pot pa bi na večjem delu še naprej ostala preozka za tovornjake. Preprečila bi tudi izvedbo trajne rešitve. Nimajo pa nič proti, če bi občina na novo preplastila pot v njeni zdajšnji širini. Tovornjaki so jo marsikje namreč spet spremenili v makadamsko.