Soglasno za dobitnike najvišjih priznanj MOL

Mestni svet:  Dodatna sredstva javnemu stanovanjskemu skladu, pri katerem neprofitno stanovanje dobi vsak deseti upravičenec

Objavljeno
25. april 2017 10.21
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Mestni svet je včeraj brez razprave in soglasno potrdil nova častna meščana glavnega mesta: maja bosta visoki priznanji dobila Anica Mikuš Kos in Jože Mermal.

Maša Jesenšek

Pediatrinji in psihiatrinji ter strokovnjakinji za duševno zdravje Anici Mikuš Kos ter predsedniku uprave BTC Jožetu Mermalu se bodo na slovesni podelitvi pridružili še prejemnici nagrad glavnega mesta, humanitarni delavki Ivica Žnidaršič in Ivana Šebenik, ter prejemniki plaket: prvakinja v metanju krogle in kopja, ki je Slovenijo zastopala na paraolimpijskih igrah v Pekingu in Londonu, Tanja Cerkvenik, dolgoletna vodja Trubarjevega antikvariata Stanka Golob, društvo Čitalnica Blaža Potočnika in glasbena skupina Pankrti. Če so dobitniki priznanj, predvsem naslova častni meščan, v prejšnjih letih nemalokrat razburjali, so jih svetniki tokrat potrdili brez pripomb in brez glasu proti.

Na seji so se svetniki ukvarjali tudi s poslovanjem občine v preteklem letu, saj so obravnavali zaključni račun za leto 2016. Leto so končali z dobrima dvema milijonoma evrov presežka prihodkov nad odhodki ter dobrima dvema milijonoma evrov nižjo zadolženostjo, ki je na zadnji dan decembra znašala 115 milijonov evrov. Čeprav so zadnji rebalans sprejemali le nekaj tednov pred koncem leta, so lani zbrali 20 milijonov evrov manj prihodkov, kot so načrtovali. Proračun je bil sicer precej nižji kot v prejšnjih letih (272 milijona evrov prihodkov), saj se je poznal primanjkljaj evropskih sredstev, ki jih je bilo lani le za dobre tri milijone evrov. Vodja oddelka za finance in računovodstvo Urša Otoničar je poudarila, da so »realizirani vsi projekti, ki so bili načrtovani v proračunu ali rebalansu, ali pa so v teku – čeprav se je znova zmanjšala dohodnina«.

Čakajoč na kanalizacijo

Razpravljajoči svetniki so pohvalili pripravljeno gradivo, ki omogoča boljši pregled poslovanja in primerjavo s predhodnimi leti. So pa v SDS opozarjali, da še vedno na nekaterih območjih glavnega mesta ni poskrbljeno za osnovno infrastrukturo, kot sta vodovod in kanalizacija. »MOL bi morala v 21. stoletju zagotoviti kanalizacijo za vsa območja,« je menila Mojca Škrinjar. Njen kolega Mirko Brnič Jager je menil, da je gradnja kanalizacije v aglomeracijah talec drugega projekta – gradnje povezovalnega kanala C0. Ta je, kot je dejal, sporen, ker poteka po vodovarstvenem območju, zato bi ga po njegovem morala MOL opustiti.

Župan Zoran Janković mu je odvrnil, da je združitev gradnje kanalizacije v aglomeracijah s kanalom C0 zahtevala evropska komisija oziroma njeno telo Jaspers, in zatrdil, da odobritev sredstev za 110 milijonov evrov vreden projekt v Bruslju zavirajo tudi člani SDS s svojimi pritožbami. Dejal je še, da je trasa, po kateri poteka C0, določena že dvajset let. In spomnil, da je treba zagotoviti 95-odstotno priključenost na javno kanalizacijsko omrežje: »Če to ne bo doseženo, bosta država in občina Evropi plačevali kazen. Lani smo zaključili pri 88 odstotkih, če bo projekt uresničen, bo priključenih 98 odstotkov.« Škrinjarjeva pa je menila, da gradnje kanalizacije ne bi smel ovirati ne evropski ne državni projekt, ampak je to predvsem naloga občine.

Redarji izdali manj kazni

Svetniki so obravnavali tudi poročilo o delu mestnega redarstva za prejšnje leto, ko so z izdanimi globami zbrali najmanj proračunskih prihodkov v zadnjih letih. V primerjavi z letom 2015 so lani izrekli več kot 16.000 ukrepov manj (skupaj 87.600). Vodja redarjev Roman Fortuna je poudaril, da so povečali preventivno dejavnost, poudaril pa je tudi uspešno sodelovanje s policijo in četrtnimi skupnostmi. Pojasnil je, da je manjši iztržek od glob predvsem posledica velikega upada predlogov, ki jih prejemajo od javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Njihovi nadzorniki namreč preverjajo parkiranje na območjih plačljivega parkiranja in v primeru ugotovljenih kršitev redarstvu dajo predlog za začetek prekrškovnega postopka. Fortuna je upad predlogov pripisal uvedbi sms-urbane, s katero je mogoče plačati parkirnino tudi na daljavo. Skrb vzbujajoč pa je podatek, da so pri nadzorih hitrosti vožnje zaznali povečanje števila kršitev, ki pomenijo večje tveganje, torej kršitev, kjer so vozniki za 20 kilometrov na uro ali več presegli omejitev hitrosti v naseljih.

Svetniki so delo redarjev pohvalili. Dragan Matić (SMC) je v zvezi z nepravilnim parkiranjem opozoril na soseske, ki so bile grajene pred desetletji, kjer primanjkuje parkirnih prostorov in so ljudje prisiljeni parkirati na zelenicah. Janković mu je odvrnil, da jih večina želi parkirati čim bliže svojih vrat in da so vsem četrtnim skupnostim ponudili možnost gradnje parkirnih hiš na mestnem zemljišču. Svetnica ZL Nataša Sukič in samostojni svetnik Denis Striković sta opozorila na kolesarsko problematiko in se zavzela, da bi povečali navzočnost redarjev na kritičnih točkah za kolesarje.

Dodatni milijoni za stanovanjski sklad

Obravnavali so tudi delo Javnega stanovanjskega sklada MOL v lanskem letu in potrdili predlog o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala sklada za 3,67 milijona evrov. Dodatna sredstva naj bi bila namenjena pridobivanju neprofitnih najemnih stanovanj in prenovi dotrajane stavbe samskega doma na Knobleharjevi ulici, kjer bodo s preureditvijo pridobili 71 bivalnih enot. Prav tako bodo do konca obnovili samski dom na Hladilniški, v katerem bo devet stanovanj in 14 bivalnih enot. Sklad naj bi nadaljeval gradnjo stanovanjske soseske Polje IV ter obnovo in legalizacijo stanovanjskih enot na Cesti španskih borcev. Tudi tokrat je direktor sklada Sašo Rink izpostavil veliko pomanjkanje neprofitnih stanovanj. Pred dnevi je sklad objavil prednostni listi upravičencev do stanovanja: med 2398 prosilcev, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, so razdelili 239 stanovanj.