Sosesko Polje III predodelili podizvajalcema

Ljubljanski stanovanjski sklad bo dokončanje del zaupal Begradu Trgovini in Operisu.

Objavljeno
06. november 2014 17.13
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Stanovanjska soseska Polje, ki je bila zamišljena kot arhitekturno moderna soseska neprofitnih najemnih stanovanj, je zgodba, ki so jo in jo še vedno krojijo propadla ali propadajoča gradbena podjetja.

Trenutno sta največja problema že leta 2005 zgrajena soseska Polje I, kjer je v šestih stolpičih 78 stanovanj, in soseska Polje III s 148 mestnimi stanovanji. Pri prvi je sporno to, da je po vsega devetih letih treba izvesti temeljito sanacijo fasadne izolacije in obrob, pri drugi pa se zaradi verižnega stečaja izvajalskih podjetij iz skupine Begrad postavlja vprašanje, kdo, kako in kdaj bo dokončal finalna gradbena in obrtniška dela.

Čudna odločitev

Sanacija soseske Polje I, ki so jo nekakovostno zgradili propadli SCT oziroma njegovi podizvajalci, se bo, kot je razbrati iz odgovora ljubljanskega stanovanjskega sklada, zavlekla. Četudi smo pričakovali, da bo po oktobrskem javnem odpiranju ponudb, na katerem je po pogajanjih najnižjo ponudbo oddalo podjetje Promobile, sledil hiter podpis pogodbe in nato izvedba del, se to ni zgodilo. Direktor sklada Sašo Rink je pojasnil, da še niso izbrali izvajalca oziroma da so morali zavrniti vse prejete ponudbe, ker »so bile glede na zagotovljena sredstva nesprejemljive«. Pri tem ne gre pozabiti, da je bil Promobile pripravljen izvesti delo za vsega 290 tisočakov brez davka, druga dva ponudnika pa za 491 oziroma 484 tisočakov.

Še bolj se je zapletlo pri gradnji soseske Polje III. Po začetku stečaja Begrada Gradenj, hčerinskega podjetja delniške družbe Begrad, je namreč sledil še stečajni postopek za matično podjetje. Na vprašanje, kaj bo storil stanovanjski sklad, da bo delo dokončano, smo najprej dobili odgovor, da »vodijo intenzivne dogovore za nadaljevanje gradnje s stečajnim upraviteljem Begrada«. Ker niso bili uspešni, je sklad odstopil od pogodbe in 27. oktobra sprejel sklep o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Dodali so, da se pogajajo z dvema ponudnikoma, ki naj bi delo nadaljevala že v prvi polovici novembra. Po Rinkovi oceni ni nevarnosti, da bi na objektih nastala škoda, saj bodo rešitev našli bistveno hitreje in ugodneje za sklad, kot je bilo to pri gradnji stanovanj za državni stanovanjski sklad na Brdu.

Podizvajalci zdaj glavni

Zatem so nas obvestili, da je sklad uspešno končal pogajanja in da bo danes podpisal pogodbo s podjetjema Begrad Trgovina in Operis, ki sta oddala skupno ponudbo za dokončanje soseske. Vodilni partner je sicer Begrad Trgovina. Pri tem je zanimivo, da je imel novi vodilni partner doslej v projektu le obrobno vlogo (kot podizvajalec je moral dobaviti za 180 tisočakov materiala), Operis pa je bil v vlogi izvajalca gradbenih, obrtniških in elektoinstalacijskih del v vrednosti 4,4 milijona evrov.