Središče mesta do invalidov prijazno, obrobje zaostaja

Občina po meri invalidov: tudi v prihodnjem akcijskem načrtu so izboljšave predvidene predvsem v središču.

Objavljeno
24. maj 2017 16.46
Oznake za slepe in slabovidne, taktilne oznake v Ljubljani, 19. maj 2017 [Oznake,slepi in slabovidni,taktilne oznake,Ljubljana]
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Med slovenskimi mesti je Ljubljana, še posebno v mestnem središču, zagotovo najbolj napredovala v prilagajanju vsem vrstam invalidov – gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim, povedo uporabniki teh izboljšav. Še veliko pa bo treba postoriti zunaj središča.

V središču Ljubljane je precej napredovalo urejanje talnih taktilnih oznak za slepe in slabovidne, čeprav po Cankarjevi še vedno ni povezave s Tivolijem. V akcijskem načrtu Ljubljana – občina po meri invalidov za letos in prihodnje leto, ki je že peti po vrsti, vsaki dve leti pa ga sprejme mestni svet, je predvideno nadaljevanje, večinoma v mestnem središču.

Taktilne oznake končno tudi v Tivoliju?

Predvidena je krožna taktilna pot med novim parkiriščem pri Tivoliju in bazenom, ki jo sicer na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti obljubljajo že vsaj štiri leta. Taktilne oznake bodo nameščene tudi na križišču med Tržaško in Tivolsko cesto, od avtobusnega postajališča na Masarykovi do Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Kotnikovi, v sklopu prenove Prešernove ceste med Puharjevo in Erjavčevo cesto, na križišču med parlamentom, Opero in Tomšičevo ulico, od avtobusnega postajališča na Gosposvetski v sklopu prenove ceste, prav tako v sklopu prenove na Erjavčevi, med Prešernovo in Slovensko cesto ter od Jakopičevega drevoreda do Puharjeve ceste.

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zadolženi tudi za sprotno nižanje robnikov pločnikov na prehodih za pešce, pri obnovi cest in glede na potrebe. Letos in prihodnje leto bodo uredili večje klančine na Majaronovi ulici in na Usnjarski ulici. Prihodnje leto in do novembra 2019 pa nameravajo zgotoviti nova parkirna mesta, rezervirana za osebe z oviranostmi v okviru mreže parkiraj in se odpelji (P+R), ob gradnji parkirišč v Stanežičah in Črnučah.

Omenjeni oddelek v sodelovanju z JP Ljubljanska parkirišča in tržnice sproti, ob prenovi, skrbi za nameščanje tipk za osebe z okvaro vida na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih prehodih za pešce v MOL. Od januarja letos je v skupaj nameščenih 721 takšnih tipk na 113 semaforiziranih križiščih in 38 semaforiziranih prehodih za pešce. Letos in prihodnje leto bo omenjeni oddelek skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom zagotovil dodatnih 20 prikazovalnikov prihodov avtobusov. Letos nameravajo kupiti tudi dva turistična avtobusa z dvižno ploščadjo, prirejena za prevoz invalidov na vozičkih.

Trenutno sedem dostopnih javnih sanitarij

Od 10 javnih sanitarij, ki so v lasti MOL in ki jih vzdržuje JP Snaga, je trenutno 7 dostopnih osebam z oviranostmi z evro ključem, ki ga lahko dobijo na društvu ali zvezi invalidov: pod Mesarskim mostom, v Kresiji, pod Kongresnim trgom in Plečnikovim podhodom, na Krekovem trgu, Bregu in v Parkirni hiši Kozolec. Načrtujejo še dve lokaciji: na območju Cankarjeve ulice proti Tivoliju in v parku Tivoli, ob izstopu iz podhoda ob pešpoti oziroma ob novi kolesarski stezi.

Za vstop in izstop iz bazena je na kopališčih Tivoli in Kolezija nameščeno osebno dvigalo za osebe z oviranostmi. Na Koleziji pa nameravajo poskrbeti tudi za možnost vključitve invalidov v treninge namiznega tenisa, odbojke in košarke. V prihodnjem letu nameravajo tudi bolje prilagoditi dostopnost do Živalskega vrta Ljubljana. V načrtu so izboljšanje kakovosti cest in uvedba prevoza z vozilom na električni pogon, ureditev dostopnih točk oziroma razgledišč za osebe z oviranostmi pri gradnji novih ograd, predvsem v zgornjem delu živalskega vrta in zagotovitev čutnih ter glasovnih informativnih tabel.

Indukcijske zanke v hramih kulture

V Centru urbane kulture kino Šiška in Kinodvoru je poskrbljeno za dvigalo in indukcijske zanke. V Mestnem gledališču ljubljanskem pa bodo med drugim vsako gledališko sezono pripravili po dve uprizoritvi s slovenskimi nadnapisi za osebe z okvaro sluha. Slovensko mladinsko gledališče tako opremi okoli 20 dogodkov na leto, prihodnje leto pa bodo namestili še indukcijske zanke v zgornji in spodnji dvorani.

Decembra nameravajo še bolj prilagoditi Ljubljanski grad – vsa dvigala bodo nadgradili z zvočnimi napovedniki. Še ta mesec pa bodo pred gradom označili parkirno mesto, rezervirano za invalide. Prihodnje leto je predvidena namestitev indukcijskih zank tudi v dvorane Lutkovnega gledališča. V preddverju Križank in poletnem gledališču pa zagotavljajo prenosne klančine, za kar bodo leto poskrbeli tudi v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, Gradu Tivoli, prihodnje leto pa bodo tam vgradili tudi osebno dvigalo za dostop gibalno oviranim. Tudi v Mestnem muzeju bodo prihodnje leto zagotovili fizično dostopnost, tipne zemljevide ter tehnični opis za novo stalno postavitev z delovnim naslovom Naše mesto, do konca letošnjega leta pa tudi takšno vodstvo po razstavi Obrazi Ljubljane. Za tipni zemljevid bodo letos poskrbeli tudi v Plečnikovi hiši. V dvoranah Knjižnice Bežigrad, Slovanske knjižnice, Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Vič prihodnje leto načrtujejo namestitev indukcijskih zank oziroma zagotovitev prenosnih komunikacijskih sistemov.

Dostopnost lekarn in zdravstvenih domov

Brez arhitekturnih ovir so dostopni vsi novi prostori JZ Lekarna Ljubljana. V zadnjih dveh letih so bile odprte štiri nove lekarne: v WTC na Dunajski cesti, v Tehnološkem parku, na Savski vesti ter v Vili Urbana. Indukcijske zanke, pripomoček za lajšanje komunikacije z osebami z okvaro sluha, pa so v izbranih večjih enotah: v lekarni pri Polikliniki, v Lekarni Polje, v Centralni lekarni na Prešernovem trgu in v Lekarni Trnovo.

Letos naj bi uredili klančino za dostop oseb z oviranostmi do otroškega dispanzerja v enoti Zdravstvenega doma Ljubljana Moste – Polje, prihodnje leto pa še v enoti Šentvid. Dvižno ploščad za dostop invalidov nameravajo prihodnje leto urediti tudi do Ambulante s posvetovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja v Mislejevi ulici za Bežigradom.

Neprofitna stanovanja za invalide

Med rednimi nalogami so recenzije investicijskih projektov MOL in investicijskih projektov zavodov, katerih ustanovitelj je MOL, z vidika spoštovanja predpisov o dostopnosti grajenega okolja osebam z oviranostmi, ki jih opravlja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, ki je posvetovalno telo župana. Letos in prihodnje leto namerava javni stanovanjski sklad MOL zagotoviti 15 neprofitnih stanovanj za najem gibalno oviranim in šest za ljudi z okvaro vida oziroma sluha. V novozgrajeno hišo Sonček se je ta mesec preselilo 14 mladih, obolelih za cerebralno analizo. Konec leta pa naj bi bila končana prenova stavbe na Vodnikovi cesti 5 v Šiški za 12 oskrbovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Decembra naj bi bila tudi zgrajena stanovanjsko poslovna soseska polje IV s 64 stanovanjskimi enotami, od katerih bo 6 prilagojenih gibalno oviranim, določeno število, odvisno od potreb potencialnih upravičencev, pa tudi ljudem z okvaro sluha oziroma vida. Nekdanji samski dom na Hladilniški poti bo oktobra preurejen v 23 stanovanjskih enot, za invalide bodo prilagojene 3.

Invalidom prilagojena spletna stran MOL

Lani so začeli prenavljati spletno stran MOL www.ljubljana.si, letos junija pa nameravajo vzpostaviti sodobno, vsem dostopno spletno mesto, prilagojeno mednarodnemu WCAG standardu za dostopnost osebam z oviranostmi. Prihodnje leto nameravajo nadgraditi izbrane spletne vsebine s posnetki govora v slovenskem znakovnem jeziku.