Milijonska tožba etažnih lastnikov z Mesarske

SPL in etažni lastniki na Mesarski ulici so zaradi neodpravljenih napak proti stanovanjskemu skladu vložili tožbo za milijon evrov.

Objavljeno
15. marec 2018 19.18
Manja Pušnik
Manja Pušnik
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bila včeraj prva obravnava v ponovljenem sodnem postopku etažnih lastnikov z Mesarske ulice proti republiškemu stanovanjskemu skladu. 581 etažnih lastnikov skupaj z upravnikom SPL zaradi neodpravljenih stvarnih napak toži sklad za milijon evrov. Odločitev sodišča bo predvidoma znana sredi aprila.


Zgodba sega v leto 2008, ko so kupci stanovanj republiškega stanovanjskega sklada na Poljanskem nabrežju ob Mesarski ulici in upravnik SPL vložili skupinsko tožbo proti Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije kot prodajalcu stanovanj (in vmesnemu kupcu) in podjetju Gradis skupini G kot investitorju. Slednji je od oktobra leta 2016 v stečaju. Benjamin Zagorc iz Odvetniške pisarne Zagorc, pravne zastopnice upravnika stavb SPL, je povedal, da je bila včeraj na sodišču prva obravnava v ponovnem postopku. Tožba je bila namreč vložena že februarja leta 2008, vendar se je pravni postopek vlekel več let. »Ker gre za obsežni dokazni postopek, je sodišče o tožbi prvič odločalo leta 2015 in takrat v pretežnem delu odločilo v korist etažnih lastnikov. Višje sodišče je kasneje zaradi procesne pomanjkljivosti pri izvedbi dokazov postopek vrnilo na prvostopenjsko sodišče. Odločitev sodišča pričakujemo v zakonskem roku, torej najkasneje v 30-tih dneh,« je povedal odvetnik Zagorc.
Na republiškem stanovanjskem skladu, ki ga vodi Črtomir Remec, pojasnjujejo, da so vrednost zahtevka v skupinski tožbi 581 etažnih lastnikov na Mesarski ulici določili tožniki sami in da sklad v sodnem postopku zastopa odvetniška družba Čeferin in partnerji.

Napake na 40 straneh

Stvarne napake so v sodnih dokumentih popisane na 40-tih straneh, pravijo na SPL. »Gre za napake na skupnih delih stavb, ki so razdeljene v okvirno 60 sklopov. Med drugim gre za zamakanja v garažne in kletne prostore, napake na tlakovanih površinah v soseski, neurejeno požarno zaščito, napake na zunanji razsvetljavi, neurejeno okolico, napake na diletacijah …,« našteva Zagorc. Na vprašanje, zakaj se tožba vleče že deset let, pa odgovarja, da verjetno tudi zaradi obsežnosti in zahtevnosti zadeve. »Imenovanih je bilo več izvedencev, ki so temeljito pregledali celotno sosesko, ugotovili napake in njihove razloge, med postopkom pa je prihajalo do nasprotovanj v izvedeniških ugotovitvah. Tudi po našem mnenju sam postopek traja predolgo, ampak to je stvar procesnega vodenja sodišča,« meni Zagorc. Se je zapletlo tudi zaradi stečaja investitorja? Zagorc pravi, da ne.

Je bančna garancija vnovčljiva?

Ali bo v primeru, da bodo etažni lastniki tožbo dobili, stanovanjski sklad vnovčil bančno garancijo investitorja? Zagorc odgovarja: »Ne vem, ali ima sklad še bančno garancijo Gradisa. Zahtevek etažnih lastnikov proti stanovanjskemu skladu se ne glasi na denarni znesek, ampak na odpravo napak in to je za etažne lastnike najbolj pomembno. Odprava napak je namreč življenjskega pomena, nekatere med njimi pomenijo tudi večjo nevarnost za bivanje, kot je denimo neustrezna urejenost aktivne požarne zaščite, izpostavljenost zaradi neizvedbe nadstreškov ter prekomerna vlaga in plesen v prostorih zaradi neizvedene izolacije diletacij med objekti.«

Zaradi tega je po njegovih besedah sodišče pred leti že izdalo začasno odredbo, ki pa je sklad ni spoštoval. »Tako so morali etažni lastniki sami odpraviti napako na aktivni požarni zaščiti, zneska pa jim stanovanjski sklad do zdaj kljub pozivom ni povrnil, čeprav je bilo to izvedeno na podlagi sodne odločbe. Tudi pri tem je zadeva proti skladu še odprta, kot tudi možnost sporazumne rešitve celotne zadeve, če bi se bil stanovanjski sklad pripravljen pogovarjati,« pojasnjuje Zagorc. Podobni sodni postopki, ko etažni lastniki tožijo republiški stanovanjski sklad, so na sodiščih po njegovem vedenju že potekali. Poleg tega na Mesarski ulici poteka tudi več sodnih postopkov posameznih etažnih lastnikov, ki se prav tako pretežno rešujejo v korist etažnih lastnikov.

Neizogibni sodni postopki

Eden izmed naših sogovornikov, ki ne želi imenovan, je dejal, da se očitno sodnim postopkom zoper republiški stanovanjski sklad ni moč izogniti. »Tudi če etažni lastniki za odpravo napak unovčijo za to predvideno bančno garancijo (veljavno zgolj dve leti po izgradnji stavbe), jih sklad kasneje toži. V več kot deset let trajajočem sodnem postopku se sklad izmika odgovornosti za odpravo stvarnih napak, medtem pa stroški sodnih postopkov in zamudnih obresti ves čas naraščajo,« še pravi sogovornik. Odgovorov na vprašanja o tem, koliko tožbenih zahtevkov proti republiškemu stanovanjskemu skladu še poteka in v kolikšnih zneskih, včeraj nismo dobili, na skladu jih obljubljajo v prihodnjih dneh.