Svetniki si bodo prepolovili sejnine

V ponedeljek bodo ljubljanski mestni svetniki odločali o znižanju lastnih sejnin - namesto 642 bi po novem prejemali 321 evrov. 

Objavljeno
21. september 2012 15.15
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Svetniki bodo na ponedeljkovi seji odločali o znižanju lastnih sejnin. Novi pravilnik o plačah in plačilih za funkcionarje sejnine določa v znesku 7,5 odstotka županove plače, namesto dosedanjih 15 odstotkov. Spremembe so posledica zakona o uravnoteženju javnih financ (Zujf).

Podobno velja za nagrade članom nadzornega odbora in članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani sveta. Kot pojasnjujejo pripravljavci pravilnika, se bodo sejnine in nagrade zmanjšale za nekoliko več kot polovico, saj se je z Zujfom za osem odstotkov zmanjšala tudi plača župana, ki je podlaga za izračunavanje sejnin in nagrad.

Kot so izračunali v mestni upravi, je največje možno mesečno izplačilo za mestnega svetnika do uveljavitve Zujfa znašalo 642 evrov, po novem pa jim bo pripadlo največ 321 evrov. Za udeležbo na eni seji mestnega sveta bodo namesto 557 dobivali 278 evrov, za vodenje seje delovnega telesa mestnega sveta 64 namesto 128 evrov, za udeležbo na seji delovnega telesa pa 43 namesto 86 evrov (gre za bruto zneske).

Tudi člani nadzornega odbora bodo odslej za svoje delo prejemali manj. Namesto desetih odstotkov jim bo pripadala le nagrada v znesku petih odstotkov županove plače; po izračunu mestne uprave bi ta po novem lahko znašala 214 evrov za člana nadzornega odbora, za predsednika pa 321 evrov.