Taksisti namesto zelenega predlagajo »dober taksi«

Ne strinjajo se z omejevanjem konkurence, skupno centralo in določanjem barve vozil.

Objavljeno
07. september 2013 10.29
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Ljubljana – Predstavniki večjih taksi podjetij so občini ta teden vendarle poslali svoj predlog za ureditev razmer. Med drugim predlagajo ustanovitev komisije, ki bi pripravila program izobraževanja voznikov, določila takso za uporabo postajališč in nadzirala izdana dovoljenja za opravljanje prevozov s taksijem.

Podpisniki predloga z naslovom Projekt Dober taksi nasprotujejo omejevanju konkurence z monopolom, kar bi se po njihovem mnenju zgodilo z uvedbo zelenih taksijev pod okriljem Ljubljanskega potniškega prometa, prav tako se ne strinjajo s skupno centralo in določanjem vrste in barve vozil.

Sami predlagajo ustanovitev neodvisne komisije, v kateri bi bili dva predstavnika občine in pet predstavnikov taksistov, med njimi bi eden zastopal tako imenovane taksiste s ceste, torej tiste, ki ne delujejo znotraj večjih podjetij, ampak večinoma kot samostojni podjetniki. Komisija bi nadzirala izdajanje dovoljenj za opravljanje prevozov z avtotaksijem, sprejemala pripombe in predloge uporabnikov ter sankcionirala nespoštovanje kodeksa poklicne etike. »Gre za organ, ki bi se celostno ukvarjal s problematiko taksi dejavnosti v Ljubljani,« so taksisti zapisali v predlogu, ki so ga na MOL poslali v sredo.

Pričakujejo še uvedbo »učinkovite inšpekcijske službe in ustrezno sankcioniranje morebitnih kršitev pravil komisije«, kajti, kot pravijo, skrb vzbuja dejstvo, da od leta 2007 v Ljubljani še nikomur ni bila odvzeta licenca.

Strinjajo se, da občina začne izvajati odlok o avtotaksi prevozih, po katerem mora imeti voznik taksija med drugim veljavno licenco in opravljen izpit o poznavanju območja MOL, vendar predlagajo, naj se odlok dopolni tako, da bi imetniki licence morali pridobiti še dovoljenje za opravljanje avtotaksi storitev. Poleg tega bi bila njihova vozila opremljena z jasno oznako in zaporedno številko vozila, saj bo, kot pravijo, le tako »mogoče prepoznati dober taksi«. Na postajališčih za taksije, ki jih je trenutno, kot ugotavljajo, sicer premalo, pa naj bo izobešen cenik z najvišjo dovoljeno ceno.

Med podpisniki ni Taxi društva

Pod predlog za ureditev »zelo kaotičnega in neurejenega stanja« so se podpisali v Metroju, Laguni, Intertoursu in Rondoju. Med njimi pa ni Taxi društva Ljubljana, čeprav je sodelovalo pri nastajanju predloga. Po besedah predsednika društva Fuada Mustafića se ne strinjajo s šestmesečnim prehodnim obdobjem za uveljavitev odloka o prevozih z avtotaksijem. Mustafić je prepričan, da mora začeti veljati takoj, »ker bi že odlok dvignil ugled in kvaliteto taksi storitev«.

Eden od podpisnikov predloga, Silvester Mikše iz Taxi Lagune pojasnjuje, da prehodno obdobje predlagajo zato, da »bi dali vsem taksistom možnost, da si uredijo papirje«, hkrati pa bi lahko občina v tem času ugotovila točno število taksijev, ki zdaj ni znano. Neuradno jih je menda okoli tisoč.

Podpisniki sicer predlagajo še proučitev števila izdanih dovoljenj glede na potrebe mesta po prevozih s taksiji. Med predlogi je tudi zagotovitev ustreznih površin za ustavljanje taksijev, kjer se potniki vkrcajo.

Določeno najvišjo ceno poznajo tudi v tujini

V podpisanih podjetjih pozdravljajo določitev najvišje dovoljene cene, ki velja od avgusta in za kilometer vožnje znaša evro in pol. Po njihovem je prvi korak k izboljšanju ugleda prevozov s taksiji v mestu. Opozarjajo še, da bi morali tudi monterji taksimetrov v vozila preverjati, ali ima voznik licenco, zato predlagajo sestavo pravilnika za monterje opreme v taksijih. Na očitke nekaterih taksistov s ceste, ki nasprotujejo uvedbi maksimalne cene, pa odgovarjajo, da jo poznajo v večini evropskih držav, kjer cene tudi regulirajo vsaj enkrat na leto, hkrati pa imajo omejeno število taksijev.