Talne taktilne oznake za slepe za zdaj bolj za okras

 V lokalih na Cankarjevem nabrežju niso dobili nobenih opozoril, kako naj postavijo mize in stole ob taktilnih oznakah.

Objavljeno
31. julij 2014 20.09
Slepi - Cankarjevo nabrežje
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Mnogi meščani se sprašujejo, ali se hoče ljubljanska občina z vzpostavljanjem talnega taktilnega sistema za slepe po mestu samo hvaliti, in so oziroma bodo te oznake bolj za okras, ali pa bo z njimi mesto tudi zares postalo prijazno ljudem, ki si pomagajo orientirati z belo palico.

Med poletnim urejanjem talnega taktilnega vodilnega sistema (TTVS) za slepe smo taktilne oznake opazili tudi od Tromostovja po Cankarjevem nabrežju, vendar pa so nanje upravljavci lokalov postavili mize in stole, tako da ne služijo svojemu namenu. Slepi in slabovidni namreč opozarjajo, da na teh poteh zaradi njihove varnosti ne sme biti nobenih ovir, kot so denimo cvetlična korita, kolesa, privezani psi, oglasne table, gostinske mize in stoli ali celo parkirani avtomobili. Na vprašanje v pobudi meščana, ali so te poti na tem območju samo za okras, so na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet odgovorili, da bodo taktilne poti sproščene, ko bo nabrežje dokončno urejeno.

Opozorila, ki jih ni

Na naše vprašanje, ali tega tam, kjer so že narejene poti za slepe, ne bi mogli urediti takoj, so na omenjenem oddelku odgovorili: »Na Cankarjevem nabrežju poteka prenova, zato prehod za slepe in slabovidne ni priporočljiv. Sicer pa naš izvajalec sproti opozarja zaposlene v gostinskih lokalih, če so mize postavljene preblizu taktilnih oznak.« To smo preverili tudi v nekaterih lokalih, kjer pa so nam povedali, da niso dobili nobenih opozoril ali navodil. Zanimalo nas je tudi, kako in kdaj bo občina uredila z lokali, da na teh poteh ne bodo postavljali miz in stolov, ki so lahko moteči in celo nevarni za slepe sprehajalce. Odgovarjajo, da »morajo gostinski lokali pridobiti soglasje MOL, v katerem bo zapisano, v kakšnem obsegu lahko postavijo mize in stole. Območje bo urejeno, ko bo izvajalec končal dela na Cankarjevem nabrežju.«

Oznake se končajo v zidu

Končanje nekaterih taktilnih oznak je MOL obljubila že to poletje. Med drugim obljubljajo tudi dokončanje oznak na Čopovi, ki se zdaj končajo direktno v zidu stavbe, do centralne lekarne in Tromostovja. Na MOL pravijo, da se bodo dela na Čopovi predvidoma nadaljevala konec avgusta, po izgradnji oznak, ki jih zdaj urejajo na Cankarjevem nabrežju.

Kot smo že pisali, je v teku tretji akcijski načrt Ljubljana – občina po meri invalidov, za ožje mestno središče pa je MOL naročila izdelavo celovitega načrta talnega taktilnega vodilnega sistema, ki so ga izdelali strokovnjaki. Ob navezavi na postajališča mestnega potniškega prometa so določili poti za potek TTVS in način izvedbe. Ljubljana ima za zdaj taktilne oznake, ki ponekod niso končane, na Bregu (za katere pa slepi pravijo, da zaradi vdrtosti niso najboljše), v Čopovi ulici, v Tivoliju, na Roški cesti in na območju Viča, kjer je veliko pomembnih ustanov za slepe: na Tržaški, Jamovi, Langusovi in Groharjevi, z navezavo na avtobusni postajališči Tobačna ob Tržaški cesti. Na mestnem oddelku za gospodarstvo pravijo, da bo urejanje TTVS v Tivoliju proti Rožni dolini, ki vključuje postajališči LPP Tivoli (proti Šiški in Centru), predvidoma avgusta in septembra, na križišču Tržaške in Aškerčeve pa avgusta. Projekt urejanja na Trgu mladinskih delovnih brigad je v fazi usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Za slepe nevarna Slovenska

V zvezi s problematičnimi ovirami slepi še posebej opozarjajo na prenovljeno Slovensko cesto, za katero ugotavljajo, da je zanje še posebno nevarna, saj se mnogo težje orientirajo. Na mestnem oddelku za gospodarstvo odgovarjajo, da so tudi v projektu preureditve Slovenske ceste, za katero poteka razpis, predvidene poti za slepe in slabovidne.

Prihodnje leto nameravajo naprej urejati postajo LPP na Karlovški cesti ter LPP postajo Friškovec na Masarykovi cesti ter poti do knjižnice za slepe in slabovidne. Vsako leto bodo opremili določene poti po sprejetem načrtu TTVS. Taktilne oznake bodo postavljene še v okviru projekta izgradnje dela Ceste Ob dolenjski železnici na odseku od Pregljeve 61 do OŠ Oskar Kovačič.