Tudi drugi protest izzvenel v prazno

Vodičani napovedujejo, da bodo pritiske za obvoznico stopnjevali do izpolnitve zahtev.

Objavljeno
18. maj 2017 21.04
Protest krajanov, ki zahtevajo obvozno cesto Vodice 18.5.2017 [vodice,cesta]
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Vodice – V središču Vodic je bil danes že drugi protest civilne iniciative za gradnjo vodiške obvoznice. Da so zahteve po obvoznici upravičene, so dokazovale tudi dolge kolone vozil, ki so se v popoldanski konici nabrale tako pri avtocestnem priključku Vodice kot na regionalni cesti proti Mostam in Mengšu.

Drugi od treh napovedanih protestov zaradi pred leti obljubljene, a nikoli začete gradnje obvoznice mimo naselja so pripravili tudi zato, ker vse od prvega protesta 20. aprila niso dobili nobenih uradnih zagotovil, da se bo gradnja ceste v kratkem začela. Kljub vabilu v Vodice tudi včeraj ni bilo ne ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča ne nikogar od vodilnih z Darsa.

Čeprav je že aprilsko protestno sprehajanje tristo protestnikov čez prehode za pešce na več krajih v naselju v jutranji prometni konici povzročilo velike zastoje tovornih in osebnih vozil, se na državni ravni ni zganil nihče. Odgovora na poslansko vprašanje, ki ga je v njihovem imenu zastavil poslanec Marko Pogačnik, niso dobili, prav tako ne odgovora inšpektorata za infrastrukturo, na katerega so dopis naslovili 9. maja.

Poslansko vprašanje

V poslanskem vprašanju so opozorili, da se je zaradi velikega števila dnevnih migracij in gostega tranzitnega prometa na preobremenjeni regionalni cesti Mengeš–Moste–Vodice že leta 1998 začela akcija za pripravo lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice in da je bila uredba o načrtu za odsek Žeje–Vodice sprejeta že leta 2007. Četudi je odtlej minilo deset let, te razbremenilne ceste še vedno ni. Ker so se od takrat razmere še poslabšale, saj skozi Vodice vsakodnevno pelje približno 10.000 osebnih in 1700 težkih tovornih vozil, pri čemer se dve tovorni vozili ne moreta srečati, ne da bi eno zapeljalo na pločnik, ki bi moral biti del varne poti za šolarje, prebivalci takega stanja ne nameravajo več prenašati.

Ker je nadzorni svet Darsa v letošnjem poslovnem načrtu za ta odsek predvidel le denar za »opravljanje strokovno svetovalnih storitev«, ne pa tudi za gradnjo ceste ali vsaj za pridobivanje soglasij in dovoljenj, je med petimi vprašanji večina vezanih na denar in roke gradnje. Sprašujejo, zakaj v poslovnem načrtu ni predvidenega denarja za gradnjo obvoznice in ali so ga predvideli v načrtu za prihodnja leta. Pri tem opozarjajo, da so v program gradnje obvoznic uvrstili odseke, ki ne dosegajo niti polovice prometnih obremenitev na vodiški regionalki, denimo drugo fazo obvoznice v Radljah, kjer dnevni promet dosega 4000 vozil, in obvoznico v Krškem (11.500 vozil). V zadnjih treh letih sta bili grajeni obvoznici v Gorenji vasi in Ilirski Bistrici (6400 vozil), zdaj pa jo gradijo v Godoviču (1720 vozil).

Pismo inšpektorjem

Od inšpektorata za infrastrukturo stanovalci poleg tega zahtevajo, da na Kamniški cesti skozi Vodice zaradi hrupa v dnevnem in nočnem času, preozke ceste, tresljajev, nepreglednosti na posameznih točkah in drugih tehničnih pomanjkljivosti opravi inšpekcijski pregled in ugotovi, ali je glede na tehnične lastnosti in umeščenost v prostor, še posebej pa zaradi goste poseljenosti ob cesti, sploh primerna za tranzitni promet.

Nov dopoldanski protest bo 20. junija, če se oblast še naprej zanje ne bo zmenila, pa napovedujejo ostrejše oblike izražanja državljanske nepokorščine.