Tvegan načrt se ni izšel, zdaj je čas za vzdrževalna dela

Hala Tivoli: MOL lahko z novim projektom še enkrat zaprosi za evropska sredstva.

Objavljeno
15. maj 2013 00.17
vidic/ljubljanska
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Večmesečna saga z lovljenjem rokov in zapleti glede razpisov za načrtovano obnovo Hale Tivoli se je končala v ponedeljek popoldne, ko je izbrani izvajalec gradbenih del odstopil od podpisa pogodbe. Prvenstvo ni ogroženo, mirijo na KZS, kaj bo z evropskim denarjem, predvidenim za dvorano, pa še ni znano.

V podjetju ZIR, ki se je prostovoljno odpovedalo 7,4 milijona evrov vredni pogodbi – zelo velikemu poslu za družbo s tremi zaposlenimi (seštevek njenih prihodkov v zadnjih treh letih je slabih 8 milijonov) – so včeraj potrdili, da so občini predlagali podaljšanje roka za izvedbo del, saj je bil »sestavni del naše ponudbe tudi terminski plan, ki predvideva izvedbo del v 111 dneh, s pričetkom 26. aprila in dokončanjem 14. avgusta«. Ker MOL podaljšanja ni sprejela, pogodbe niso podpisali.

Direktor in lastnik podjetja Robert Zelenko je pojasnil, da so pričakovali, da bo pogodba podpisana takoj po zadnjih pogajanjih, na katerih je bil ZIR 25. aprila izbran kot najugodnejši ponudnik, isti dan pa je MOL odločitev o izbiri vročila tudi drugim kandidatom. Povedal je, da so se pogovarjali tako s podizvajalci kot z nekaterimi na razpisu neizbranimi kandidati, ki bi pomagali pri obnovi, vendar izvedbe del do roka, 14. avgusta, niso mogli zagotoviti.

Glede komentarja Zorana Jankovića, da pravna služba MOL proučuje, ali lahko ukrepajo proti ZIR, ker naj bi občina zaradi neizvedbe projekta izgubila 1,2 milijona evrov evropskega denarja, pa je Zelenko, ki mu je zelo žal za izgubljeni posel, dejal, da s tem ni seznanjen.

O temeljiti prenovi prvič šele decembra

A pri iskanju razlogov za propad projekta je vendarle treba pogledati nekoliko bolj nazaj. Da bo tudi Tivoli gostil prvi del prvenstva, je občina uradno izvedela konec avgusta lani. Po mesecu dni je na ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) oddala investicijsko dokumentacijo za obnovo dvorane, ki je predvidevala le osnovna ureditvena dela (garderobe, prostori za delegate in novinarje, VIP, semaforji, montažne tribune ...), ne pa posegov v konstrukcijo dvorane. Na podlagi tega projekta je ministrstvo tudi predvidelo 1,2 milijona evrov evropskih in državnih sredstev za MOL.

Zamisel, da bi se lotili celovite obnove dvorane, pri čemer bi povečali veliko dvorano, zasukali malo in zgradili novo dvorano za curling, je občina prvič predstavila šele v drugi polovici decembra. Medtem so bili že izgubljeni trije meseci in takrat se je začelo izredno tvegano lovljenje rokov, katerega posledica je bila tudi, da se je vrednost projekta nazadnje ustavila pri skoraj desetih milijonih evrov.

Na košarkarski zvezi (KZS) obžalujejo, da Tivoli ne bo temeljito prenovljen, vendar poudarjajo, da zaradi tega Eurobasket 2013 ni ogrožen. Župan je namreč zagotovil, da bodo dvorano v sklopu vzdrževalnih del pripravili skladno z vsemi obveznostmi, ki jih imajo do organizatorjev. Kakšna bo usoda evropskega denarja, predvidenega za prenovo dvorane, pa še ni znano. Z ministrstva so sporočili, da na to vprašanje trenutno ni mogoče odgovoriti. Dejali so, da tega denarja ne bodo prerazporedili koprski ali jeseniški občini, a kot kaže, lahko MOL z novim projektom spet zaprosi zanj. »O tem bosta odločala posredniško telo in organ upravljanja v novem postopku glede na morebitno novo vlogo MOL,« so na vprašanje, ali lahko ljubljanska občina evropski denar dobi tudi za manjša obnovitvena dela, odgovorili na ministrstvu.