V kamnolomu Sostro bi lahko zgradili zapor

MOL je pripravila štiri načrte urbanističnega razvoja ČS Sostro, pri čemer izstopa ideja o zaporu v kamnolomu.

Objavljeno
28. september 2012 17.38
V kamnolomu Sostro naj bi drzava skupaj z MOL uredila nov zapor, sportno igrisce in adrenalinski park. Foto Janez Petkovssek, 28. 9. 2012/ izvorno ime datoteke: IMG_0664.JPG
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – ČS Sostro se je več let pritoževala, da je v razvojnih načrtih MOL »pozabljena«. Nedavno pa jo je podžupan Janez Koželj razveselil z urbanističnimi projekti, ki bi temu območju spremenili podobo. Med njimi izstopa načrt zapora v kamnolomu Sostro.

Predsednik ČS Sostro Janez Moškrič nam je razkril, da so študentje z ljubljanske fakultete za arhitekturo pod Koželjevim mentorstvom tako pripravili projekt novega četrtnega centra Sostro z novo dvorano, lekarno, tržnico, zadružnim domom in dnevnim centrom za starejše občane, predvideni pa sta tudi širitvi vrtca in pokopališča. Z drugim projektom so si zamislili, kako okoli zdajšnjega doma ČS Sostro urediti manjše »vrtno naselje« s 440 atrijskimi, vrstnimi in verižnimi hišami, v vasi Volavlje pa so pripravili še načrt urbanistične rekonstrukcije. Ta predvideva zgostitev naselja v obstoječih vrzelih z več deset enodružinskimi hišami.

Na pobudo četrtne skupnosti so študentje izdelali še idejno študijo, kako bi bilo mogoče sanirati obstoječi kamnolom Sostro (v hribu Molnik nad Sadinjo vasjo). Gre namreč za to, da si četrtna skupnost ne želi njegove širitve v tamkajšnji gozd, še manj pa, da bi v izrabljenih delih kamnoloma imeli predelovalnico gradbenih odpadkov ali kakšno asfaltno bazo. Težki tovornjaki, ki v velikem številu vozijo mimo Sostrega, namreč uničujejo lokalno cesto od Sadinje vasi do Sostrega in naprej Cesto II. grupe odredov. Ob tem pa ogrožajo šolske otroke in otežujejo lokalni promet.

Raje zapor kot kamnolom

V ČS Sostro bi tako v kamnolomu raje imeli nov zapor kot kakšno drugo okoljsko in drugače motečo dejavnost. Moškrič je dejal, da jih ne moti niti dejstvo, da je nekdanja gramoznica med avtocesto, Litijsko cesto in Novim naseljem že predvidena za gradnjo novega ljubljanskega zapora. Zatrdil je, da jim je projekt drugega zapora še bolj všeč, saj bi poleg objekta za približno 400 zapornikov, dopolnili z dodatnimi programi za rekreativno dejavnost. Ob zaporih bi namreč lahko uredili tekaški stadion z nogometnim igriščem, policijski poligon za urjenje ter fitnes na prostem. Severno od zavoda za prestajanje kazni bi bile kmetijske površine z gospodarskim poslopjem in steklenjaki, namenjenih oskrbi zapora. V steni izkopanega pobočja pa so predvideli adrenalinski park s plezališči. Na zahodni strani, kjer bi bil dostop do objektov, pa bi uredili še veliko parkirišče za obiskovalce športnih površin in adrenalinskega parka.

Ideje še niso uresničljive

V ČS Sostro se zavedajo, da je uresničitev kateregakoli od naštetih projektov zaradi zahtevnosti projekta (za večino od njih bo treba pred tem spremeniti namembnost rabe zemljišč) ali hudega finančnega zalogaja odmaknjena v precej oddaljeno prihodnost. Kljub temu pa je Moškrič vesel, da se je podžupan potrudil pripraviti vsaj ideje, ki si jih lahko vsak krajan ogleda tudi v prostorih stare kulturne dvorane pod prostori ČS Sostro (makete in razstavni panoji).