V Litiji hitro hira zastrupljeno občinsko finančno drevo

Konec sprenevedanj in laži Računsko sodišče odkrilo nepravilnosti pri poslovanju občine in družbe SVC. Policiji predali poročilo.

Objavljeno
22. december 2015 22.27
Tomaž Vesel
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Litija, Ljubljana – Odkritja računskega sodišča po opravljeni reviziji poslovanja litijske občine in njene družbe SVC so tako obsežna in šokantna, da so varuhi javnih financ o ugotovitvah obvestili tožilstvo in policijo. Občinsko vodstvo je po ministrstvu za finance tokrat hotelo potegniti za nos še varuhe javnih financ, a mu ni uspelo.

Narobe je tako rekoč vse, od ustanovitve gospodarske družbe SVC (ta je izključno v lasti litijske občine) do številnih dokapitalizacij, ki jih je tamkajšnji župan Franci Rokavec predlagal občinskim svetnikom, ti pa so jih kakor po tekočem traku sprejemali z nekritičnim dviganjem rok in tako občino pripeljali v nezavidljiv finančni položaj. Doslej so svetniki potrdili za dobrih šest milijonov dokapitalizacij družbe SVC, za prihodnje leto pa so že sprejeli osnutek občinskega proračuna in v njem v višini 1,5 milijona evrov soglašali z novim pitanjem družbe, ki brez občinske finančne pomoči sploh ne more preživeti.

Na vprašanje Dela, ali so dokapitalizacije protizakonite in ali so odgovorni osebi občine in podjetja SVC, Francija Rokavca in Tatjano Kržišnik, kazensko ovadili, je predsednik računskega sodišča (RS) Tomaž Vesel odgovoril: »Govorimo o teoriji zastrupljenega drevesa. Če je izvorni posel nezakonit oziroma v nasprotju s predpisi, je tudi vsaka sanacija zunaj priporočil računskega sodišča nezakonita. Policiji smo predali naše poročilo in del dokumentacije, ki lahko organom pregona služijo v kazenskem postopku. Več o tem ne smem povedati.«

Finančno sesuta

Lani smo v Delu poročali, da je župan Franci Rokavec prikril finančnemu ministrstvu obseg zadolženosti oziroma izdajo poroštev družbi SVC, zato mu je uspelo z goljufijo pridobiti soglasje za najem novega posojila. No, zdaj pa je kot odgovorna oseba prikril račun celo revizorjem računskega sodišča, ki pa jim ga je vseeno uspelo pridobiti. »Račun se nanaša na poseg v dom SVC in na montažna dela, ki bi jih občina lahko uveljavljala pri pridobivanju evropskih sredstev, pa jih po predpisih ne bi smela,« je za Delo pojasnil Vesel. Po njegovem tiči glavni vzrok za revizijo poslovanja litijske občine v letu 2014 in do konca marca letos v tem, da so poslovni dogodki kazali, da se je občina z ustanovitvijo družbe SVC čezmerno zadolževala. Njen dolg je konec leta 2014 znašal že 19,2 milijona evrov in je tretja najbolj zadolžena občina na prebivalca v državi, k čemur je treba zdaj prišteti še za 9,1 milijona evrov kratkoročnih neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Največ dolguje litijski družbi Trgograd, kar 4,8 milijona evrov, sledi družba Riko s 352.000 evri, litijska komunala s 335.926 evri itd. Stanje dolga do proračunskih uporabnikov: občina Hrastnik 721.000 evrov, Vrtec Litija 331.000, OŠ Gabrovka - Dole 88.000, Knjižnica Litija 73.000 evrov itd.

Občina bo še pitala družbo SVC

Glavni vzrok občinske finančne podhranjenosti sta prav ustanovitev družbe SVC in gradnja istoimenskega objekta, o katerem je predsednik države Borut Pahor na uradnem odprtju julija lani dejal, da je »primer dobre prakse, kakršnega v Sloveniji, v takšni razsežnosti, še nismo videli. Dokazali ste, da je mogoče doseči, kar se je morda sprva kazalo kot nemogoče. To je moč sodelovanja.« Včeraj pa je predsednik računskega sodišča Vesel jasno povedal, da so bili stroški za zidavo objekta leta 2009 ocenjeni na 10,2 milijona evrov, na koncu pa se je z raznimi spremembami projekta vse skupaj podražilo za 60 odstotkov (16,4 milijona evrov), da naložba ni bila vodena na primeren način, da družba SVC 97 odstotkov svojih prihodkov realizira iz občinskega proračuna in da se je občina med drugim odločila za subvencioniranje najemnine doma upokojencev za najem prostorov. Družba SVC namreč izdaja račun javnemu zavodu Dom Tisje, občina pa prav temu zavodu zagotavlja denar za najemnino iz občinskega proračuna. Vesel je izpostavil tri pomembne posledice občinske odločitve za izvedbo projekta SVC. Namesto občine se je za gradnjo objekta zadolžila družba SVC, ki ni zavezana enakim pravilom glede zadolževanja kakor občina, saj njena zadolžitev ne šteje v dovoljeni obseg zadolžitve, s čimer so akterji zaobšli predpis o dopustnosti občinske zadolžitve. Naročila blaga, storitev in gradenj pri izvedbi projekta SVC namreč niso bila izdana po zakonu o javnem naročanju. Niso upoštevali niti plačnega sistema, ki velja za javne uslužbence za zaposlene v občinski gospodarski družbi. Direktorica SVC Tatjana Kržišnik prejema 4100 evrov bruto plače na mesec, kar je 820 evrov bruto več od plače župana. Kržišnikova je od februarja 2011 do februarja 2013 poleg plače direktorice litijske občinske uprave prejemala še 1350 evrov mesečne bruto plače za opravljanje nalog direktorice družbe SVC. Naj dodamo, da je to veliko presenečenje, saj je Kržišnikova pred leti zatrjevala, da za svoje žrtvovanje v družbi SVC ne prejema nobenega nadomestila.

»Družbi SVC tudi prihodnje leto ne bo uspelo poslovati brez finančne podpore občine in lahko pričakujemo nove dokapitalizacije v prihodnjih letih v višini najmanj petih milijonov evrov,« je nič kaj spodbudne besede za litijske davkoplačevalce pred božično-novoletnimi prazniki povedal Vesel. Občinsko vodstvo mora zdaj računskemu sodišču, ki bedi nad potmi litijskega javnega denarja, spisati odzivno poročilo.