V MOL vse manj aktivnih prebivalcev

Nekaj več kot osemnajst odstotkov prebivalcev prestolnice ima končano samo osnovno šolo.

Objavljeno
24. julij 2013 13.40
Vročina v Ljubljani,Ljubljana Slovenija 18.06.2013
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Ljubljana – V Sloveniji se povečuje število ljudi s končano višjo ali visoko šolo, podobno je tudi v glavnem mestu. Skoraj 30 odstotkov Ljubljančanov je po podatkih državnega statističnega urada za lansko leto imelo terciarno izobrazbo, leto prej je bilo takih 27 odstotkov. Med bolje izobraženimi je več žensk, jih je pa tudi več med tistimi brez izobrazbe.

Skupno je bilo leta 2011 v prestolnici brez izobrazbe ali z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo dva odstotka ljudi, od tega kar 67 odstotkov žensk. Podatki za leto 2012 so podobni. Brez izobrazbe je bilo nekaj manj kot dva odstotka ljudi, od tega 69 odstotkov žensk.

Devetnajst odstotkov stalnih prebivalcev Ljubljane je imelo v letu 2011 končano osnovno šolo, leto zatem je bilo takih dobrih 18 odstotkov. Med njimi je več žensk, in sicer 65 odstotkov.

Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se sicer tako na ravni države kot v Ljubljani zmanjšuje. Kot ugotavljajo na Sursu, deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma pa zato, ker so imeli pogosto takšno izobrazbo prebivalci, ki so že umrli. Med starejšimi od 65 let je bilo v Sloveniji po podatkih za lansko leto 48 odstotkov nižje izobraženih, v starostni skupini od 25 do 49 let je bilo takih štirinajst odstotkov.

Znanstveni magisterij ali doktorat je imelo v letu 2011 dobre tri odstotke Ljubljančanov, leto pozneje je delež višji, in sicer 3,9 odstotka. Lani je najvišjo stopnjo izobrazbe doseglo nekaj več kot 5000 moških in 4560 žensk.

Aktivnih dobra polovica Ljubljančanov

Število aktivnih prebivalcev, to je zaposlenih in brezposelnih skupaj, se je v Sloveniji leta 2011 zmanjšalo. Zaposleni so v letu 2012 predstavljali nekaj manj kot 88 odstotkov vseh aktivnih prebivalcev, kar je pol odstotne točke manj kot leto prej. Število aktivnih prebivalcev se je zmanjšalo tudi v glavnem mestu. Predlanskim jih je bilo 128.103, lani pa 127.044, kar je približno 52 odstotkov vseh prebivalcev Ljubljane.

Stopnja delovne aktivnosti, kar pomeni odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva med delovno sposobnimi, se je tako po podatkih statističnega urada znižala s 47,2 v letu 2011 na 46,4 odstotka v letu 2012. Stopnja brezposelnih v Ljubljani se je z 10,5 v letu 2011 zvišala na 11,4 v letu 2012.

Še predlanskim je bilo v Ljubljani 114.614 zaposlenih, to je 47 odstotkov celotne populacije v občini, lani pa 112.518, kar je odstotek manj kot leto prej. Podatki Sursa za Slovenijo glede zaposlenih so podobni; med prebivalci, starimi nad petnajst let, je bilo lani 46 odstotkov zaposlenih.