V Polju bo najsodobnejše pokopališče v mestu

Poslovilni objekt s spremljajočimi prostori bo moderneje opremljen od tistega na Žalah. Prostora bo za 1452 novih grobov.

Objavljeno
08. marec 2018 20.42
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Prebivalci četrtne skupnosti Polje bodo končno dočakali več let načrtovano širitev pokopališča v Polju. Občina je pred nekaj dnevi objavila razpis za izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobavo opreme. Kdaj bodo začeli graditi, še ni jasno, saj je pridobivanje gradbenega dovoljenja »v teku«. Glede na popise del pa bo gradnja zelo draga.

Izvajalci morajo ponudbe oddati do 16. marca, vendar glede na obseg in zahtevnost del (vsak mora kot referenco navesti, da je v zadnjih petih letih uspešno izvedel vsaj dva posla v skupni vrednosti najmanj 1,2 milijona evrov) ni izključeno, da bo dvotedenski rok za pripravo dokumentacije podaljšan. Je pa v osnutku pogodbe, ki jo bo moral po pogajanjih o končni ceni podpisati izbrani izvajalec, že navedeno, da mora dela začeti najkasneje 21. junija. Posebnost razpisa je še, da bodo dela razdeljena na dve ločeni etapi. Prva mora biti končana najpozneje v 200 dneh od sklenitve pogodbe, druga pa do 31. decembra 2019, pri čemer jo lahko začne izvajati šele, ko bo zapisniško potrjena prva etapa. MOL bo denar zagotavljala sproti, in sicer iz proračunov za to in prihodnji dve leti.

Načrt širitve

Pokopališče v Polju, ki je zapolnjeno že nekaj časa, bodo širili na zahodni strani pokopališčnega zidu oziroma na parcelah ob njem, kjer je zdaj še travnik. Kot je razvidno iz projektne dokumentacije (glavni projektant je arhitekt Iztok Nikolaj Čančula iz postojnskega podjetja Misel), bodo gradili na dober hektar velikem zemljišču, ki je opredeljeno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom OPPN 420 Polje in razdeljeno na tri manjša območja.

Povečano pokopališče s skupno 1452 grobovi bo po novem urejeno kot park s klopmi in pitniki, del pa bo namenjen tudi raztrosu pepela. Bistveno bolj kot tradicionalna pokopališča bo zazelenjeno. Na skrajnem južnem delu območja, namenjenega razširitvi, bodo zgradili poslovilni objekt (če ga ne bodo še nekoliko zmanjšali, bo dolg kar 57 in širok osem metrov). V njem bodo uredili dve mrliški vežici s spremljevalnimi prostori (soba za svojce, čajna kuhinja, sanitarije, prostori za upravljavca pokopališča, cvetličarna), ob vežicah pa tudi nadstrešnico s ploščadjo za svojce pokojnikov, čakajočih na pogreb. V začelju bo še parkirišče. Uvoz nanj bo z Zadobrovške ceste, južno od poslovilnega objekta, tako da bo čim bolj odmaknjeno od parkov in pokopališča.

Postavili bodo še dve mesti za ločeno zbiranje odpadkov in štiri kolesarske nadstrešnice. V severovzhodnem vogalu sedanjega pokopališča je stranski vhod tudi za novi del pokopališča. Tam bodo preuredili prostor za odpadke, tako da bo oblikovno skladen z novo ureditvijo, hkrati pa bodo postavili še tri nadstrešnice za kolesa. Skupno bo tako urejenih 39 parkirnih mest za osebna vozila, od tega štiri za invalide, ter dve za motorje in 70 za kolesa.

Grobna polja

Novi del pokopališča bo razdeljen na pet grobnih polj, simetričnih glede na sredinsko polje, ki bo namenjeno raztrosu pepela. Med polji bodo zasajene nizke žive meje. Pet osnovnih grobnih polj se deli na polja za žarne (dva ali trije nizi s potmi med njimi) in polja za klasične grobove (trije nizi s potmi med njimi). Na zahodnem zidu bodo tudi kolumbariji (vdolbine v zidu za vstavljanje žar), ob vzhodnem pa več nizov grobov. Na njem bodo naredili tudi preboja za dva prehoda s starega na novi del pokopališča.

Žarni grobovi bodo enotnih mer (0,8 x 0,7 metra), prav tako klasični (1,5 x 2,5 metra). Poti med njimi bodo med žarnimi grobovi široke najmanj 1,2, med klasičnimi pa vsaj 1,9 metra. Grobna polja bodo do zapolnitve s posameznimi grobovi zatravljena, zapolnjevanje pa bo potekalo v smeri od juga proti severu.