V predvolilnem septembru odprte tri enote vrtcev

Na MOL pravijo, da so za predšolsko vzgojo in izobraževanje od leta 2006 namenili 633,6 milijona evrov, dobro petino za investicije.

Objavljeno
08. oktober 2014 18.34
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Gradnja novih oddelkov v 23 ljubljanskih vrtcih in investicije v ljubljanske osnovne šole se zamikajo iz leta v leto. V predvolilnem septembru pa je župan Zoran Janković odprl tri vrtčevske enote, dve prenovljeni šoli in šolsko telovadnico.

Že spomladi je bil končan prizidek za šest oddelkov vrtca Šentvid, enote Mravljinček, v katero so bili otroci vključeni septembra. Župan je 22. septembra odprl prenovljeni enoti vrtca Pedenjped – Kašelj in Vevče. V kašeljski enoti so izvedli popolno energetsko in vodovodno sanacijo. Prenovili so napeljave za ogrevanje, vodovod in prezračevanje ter za ogrevanje objekta v kotlovnici vgradili toplotno črpalko zrak-voda in plinski kotel. Prostori so ogrevani s talnim ogrevanjem, energetsko varčnost pa zagotavljajo tudi prenovljena okna in vrata ter izolacija zgradbe. V vevški enoti je bila prav tako izvedena temeljita energetska sanacija, obnovili in zamenjali so vse napeljave za elektriko in ogrevanje, namestili novo pohištvo in uredili požarno stopnišče.

Nadomestna gradnja Čebelice

Na Hruševski cesti je bil 23. septembra odprt nov vrtec Čebelica, enota vrtca Otona Župančiča. Zaradi močnega posedanja ter ekološko neustrezne salonitne kritine in toplotne izolacije so morali spomladi staro enoto iz leta 1985 porušiti. Zgradili so nov objekt, zasnovan kot montažna lesena gradnja, ki zagotavlja kakovostno bivalno okolje. Njegova posebnost je tudi zelena streha. Ima pet oddelkov s pripadajočimi prostori, pisarne za administracijo, kuhinjo, zaklonišče, parkirišče in površino z igrali. Zunanji obod vrtca je bogato ozelenjen z drevesi in grmovnicami, celotno območje pa je ograjeno. Gradnja je stala približno 2 milijona evrov, še četrt milijona so odšteli za notranjo in kuhinjsko opremo ter igrala.

Istega dne so v Polju odprli prenovljeno staro šolo. Ker ima zgradba status kulturne dediščine, so pri prenovi sodelovali z zavodom za varstvo kulturne dediščine. Zamenjali so celotno električno napeljavo, prenovili sanitarije in uredili centralno ogrevanje. Z montažo novih oken so poskrbeli za čim manjše toplotne izgube, prenovili so vsa notranja in vhodna vrata, delno tudi fasado. Prav tako so posodobili učilnice, pisarne, zbornico, delilno kuhinjo ter manjšo telovadnico. Celovita obnova objekta s fasado je stala 420.000 evrov, zamenjava zvočno izolativnih oken z namestitvijo senčil pa sto tisočakov.

Na OŠ Franceta Bevka so 17. septembra odprli prenovljeno telovadnico. Obnovili so sanitarije, garderobe, kabinet in shrambo rekvizitov, preuredili garažo v dodatni športni prostor in uredili dve manjši učilnici v drugem nadstropju šole. Vrednost del in opreme je nanesla nekaj več kot 443 tisoč evrov.

Od sredine septembra ima prenovljene prostore tudi OŠ Livada, v stavbi katere delujeta še Francoska šola in enota vrtca Kolezija. Novih je več učilnic, prav tako knjižnica z igralnim podestom, prenovili so sanitarije, ki so zdaj prilagojene različnim starostnim skupinam otrok, oba hodnika ter vrata v učilnice, s čimer so izboljšali zvočno izolacijo. V prostorih Francoske šole so uredili prilagojene učilnice za manjše oddelke, igralnico vrtca z izhodom na vrt, knjižnico in pisarno za vodstvo šole. Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter nova oprema so stali 745 tisočakov.

Letos 774 oddelkov v vrtcih

Na MOL pravijo, da so od leta 2006 do avgusta letos z adaptacijami, rekonstrukcijami, pozidavami in novogradnjami odprli 84 novih oddelkov, skupaj jih je letos 774. Za predšolsko vzgojo in izobraževanje so v tem obdobju namenili dobrih 633 milijonov evrov, od tega petino za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Med večjimi letošnjimi projekti je še celovita prenova z energetsko sanacijo v enotah jarškega vrtca Rožle in Kekec, ki bo končana ta mesec. V prihodnjih letih načrtujejo še tri investicije v vrtce. Vrtec s sedmimi oddelki v Tehnološkem parku Ljubljana bo izpolnil potrebe na območju Vrhovcev in v novi soseski Zeleni gaj na Brdu, zgrajen naj bi bil prihodnje leto. Takrat se bo začela še gradnja nove enote vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju z osmimi oddelki, trajala bo predvidoma dve leti.

V januarskem rebalansu proračuna je bil po županovih dopolnilih zagotovljen milijon evrov za odkup zasebnega vrtca Zvezdica na Rakovniški, ki naj bi ga priključili galjeviškemu. Ker ga zatem občina ni kupila, so se odločili za prizidek k vrtcu Galjevica. Po lanskem projektu je bil predviden šestoddelčni prizidek z razdelilno kuhinjo, nato so načrtovali štirioddelčnega, po zadnjih načrtih pa bodo predvidoma prihodnje leto začeli graditi prizidek s tremi oddelki, končali naj bi ga v dveh letih. Po idejni zasnovi je bila ocenjena vrednost projekta 2,7 milijona evrov, toda glede na manj oddelkov bo vsota verjetno nižja.

Načrti za šole

Letos in prihodnje leto občina načrtuje protipotresno in energetsko sanacijo ter dozidavo prizidka OŠ Vide Pregarc, na OŠ Poljane namerava prenoviti objekt, namenjen Izobraževalnemu centru za strokovne delavce MOL in Centru Janeza Levca, v načrtu so še prizidek za nove učilnice in prenova objekta OŠ Koseze, prizidek na OŠ Kolezija ter obnova kuhinj na OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Zadobrova in OŠ Martina Krpana.

Do leta 2016 načrtujejo prenovo OŠ Maksa Pečarja, s katero bodo zagotovili manjkajoče šolske prostore, prav tako bodo zgradili zunanje igrišče ter telovadnico, tudi za potrebe četrtne skupnosti. Leta 2017 predvidevajo protipotresno sanacijo na OŠ Šentvid in Gimnaziji Šentvid. V letih od 2016 do 2018 naj bi zagotovili manjkajoče prostore na šolah Riharda Jakopiča, Franca Rozmana Staneta in Oskarja Kovačiča. Preverjajo še možnost dograditve OŠ Vrhovci, zaradi novega stanovanjskega naselja. V prihodnjih treh letih na občini obljubljajo tudi pospešeno vlaganje v obnovo otroških igrišč v šolah in vrtcih.