V rebalansu proračuna več za naložbe v vrtce in šole

MOL v prihodnjih petih letih načrtuje investicije v osem osnovnih šol in devet vrtcev, nadaljujejo se tudi energetske sanacije.

Objavljeno
18. september 2013 20.00
vidic/Nacionalni preizkus znanja
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – V rebalansu mestnega proračuna za letos je za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenjenega več denarja za investicije in vzdrževanje predvsem zaradi energetskih sanacij šol in vrtcev ter začetka gradnje enote Mravljinček v Vrtcu Šentvid.

Iz tabele je razvidno, da so sredstva za naložbe v vrtce in šole ter njihovo vzdrževanje od leta 2006 nekoliko nihala, v zadnjih treh letih pa je bil delež zanje manjši od povprečja v zadnjih sedmih letih. Začetek načrtovanih gradenj se je zamikal v prihodnost. Kaže pa, da se šolam in vrtcem obetajo nekoliko boljši časi.

V rebalansu mestnega proračuna je za predšolsko vzgojo in izobraževanje letos namenjenih 76,68 milijona evrov, od tega za investicije in vzdrževanje 18,67 milijona, kar je skoraj četrtina vsega denarja za to področje; pred tem je bilo za to namenjenih samo 17 odstotkov sredstev. V zadnjih sedmih letih je MOL za vzgojo in izobraževanje namenila 557,2 milijona evrov, od tega 114,7 milijona za investicije, to je v povprečju približno petina, je povedala vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Občina v prihodnjih petih letih načrtuje investicije v osem osnovnih šol in devet vrtcev. Oktobra letos bo predvidoma končana obnova podstrehe za ureditev vaške učne točke in enote Janče v okviru Vrtca Pedenjped na OŠ Janče. Konec maja so začeli graditi prizidek za šest oddelkov enote Mravljinček v Vrtcu Šentvid, gradnja pa bo končana predvidoma do marca 2014. Sprva je bilo obljubljeno, da bodo tam otroke sprejemali že konec leta 2012, nato pa, da bo projekt končan do konca letošnjega leta. Vrednost investicije je bila ocenjena na tri milijone evrov z davkom.

Izbiranje izvajalcev za Čebelice

Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo z energetsko sanacijo za pet oddelkov enote Čebelica v Vrtcu Otona Župančiča, ki naj bi bila zgrajena predvidoma do aprila 2014. Za rušitev starega objekta v naselju Hrušica in gradnjo novega ta mesec poteka javni razpis za izbiro izvajalcev, ki bo končan 24. septembra. Stari objekt je zaradi neustrezne gradnje in močnega posedanja poškodovan na več mestih, prekrit je tudi z neustrezno salonitno kritino, zato se je MOL odločila za nadomestno gradnjo, saj so že leta 2006 ugotovili, da bi bila sanacija dražja. Dela naj bi po načrtih stala 1,6 milijona evrov.

Projekt gradnje prizidka za tri oddelke enote Brdo pri Vrtcu Vrhovci je v fazi potrjevanja idejnega projekta, investicija pa bo končana predvidoma do avgusta 2014. Ocenjena vrednost investicije je 1.664.000 evrov. Prihodnje leto načrtujejo še investicije v vrtec v Tehnološkem parku, do decembra 2014 pa gradnjo šest oddelkov novega vrtca v Podutiku.

Gradnja enajstih oddelkov nove enote Zgornji Kašelj v Vrtcu Pedenjped naj bi bila končana predvidoma do marca 2015, ocenjena vrednost investicije pa je 3.377.000 evrov. Do septembra 2016 bo predvidoma končana gradnja šestih oddelkov v Vrtcu Galjevica, ki je bila sprva predvidena že za letos. Do marca 2018 pa je načrtovana še gradnja desetih oddelkov novega vrtca v Dravljah. Vrednost gradnje je bila ocenjena na 2.338.000 evrov.

Investicije na osnovnih šolah

Na osnovnih šolah se poleg večje investicije na OŠ Vide Pregarc predvidoma leta 2014 načrtujeta še prenova objekta in gradnja telovadnice na OŠ Koseze. Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2014 je predvidena tudi umestitev gradnje telovadnice na OŠ Vič. Leta 2016 je predvidena novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov na OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja v Črnučah ter prenova OŠ Šentvid. Leta 2017 pa občina načrtuje protipotresno sanacijo z dozidavo prostorov na OŠ Franca Rozmana - Staneta, gradnjo prizidka in protipotresno sanacijo na OŠ Riharda Jakopiča ter gradnjo prizidka in obnovo OŠ Oskarja Kovačiča.

Nadaljujejo se tudi energetske sanacije v vrtcih in osnovnih šolah. Še letos bodo končane v sedmih vrtcih, v enotah Vevče in Kašelj Vrtca Pedenjped, enoti Lenka Vrtca Ciciban, enoti Palček Vrtca Najdihojca, enoti Muca Vrtca Mojca, enoti Zmajček Vrtca Zelena Jama ter enoti Mojca Vrtca Jarše. Prihodnje leto pa bodo energetske sanacije končane še v enotah osmih vrtcev. Predvidoma oktobra bo končana energetska sanacija na OŠ Oskarja Kovačiča. Na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca pa se bo ta nadaljevala po objavi rezultatov razpisa ministrstva za infrastrukturo in prostor za prijave, ki so bile oddane v drugem roku, maja letos.

Letos bodo končane prenove toplotnih postaj v petih enotah vrtcev in treh osnovnih šolah. Kotlovnice pa bodo letos prenovili v treh enotah vrtcev in na OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, prihodnje leto pa še na dveh osnovnih šolah.