V Šiški se obetajo nova stanovanja

Zemljišče pri Celovških dvorih je od DUTB kupilo slovaško podjetje Corwin.

Objavljeno
08. marec 2018 21.06
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Približno 7000 kvadratnih metrov veliko zemljišče med Rakuševo ulico in Cesto Ljubljanske brigade, kjer je nekoč stala restavracija Kitajski zid, je od DUTB odkupilo slovaško podjetje Corwin.

Kot so poročale Finance, je med tremi ponudniki za parcelo največ ponudilo omenjeno podjetje. Koliko, ni znano (izhodiščna cena je bila 2,7 milijona evrov), prav tako ne, kaj bodo na njej skušali zgraditi. Lokacija v bližini Celovških dvorov in tik ob glavnih prometnicah v tem delu Šiške je sicer dobra, je pa vprašanje, ali bodo njeni novi lastniki sposobni na njej uresničiti kaj več kot predhodniki. Ne gre namreč pozabiti, da jo je znani nepremičninar Igor Lah že pred leti prodal podjetju GPG Inženiring Borisa Dolamiča, ki je tam hotel zgraditi tri stanovanjske stolpnice s 180 stanovanji, poslovnim delom v pritličju in garažno hišo s 480 parkirnimi prostori, a načrta kljub pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju ni nikoli niti začel, saj je podjetje leta 2011 končalo v stečaju oziroma na slabi banki.

V družbi Corwin iz Bratislave, ki se ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov (menda je bila tudi med interesenti za nakup Tobačne mesta), pravijo, da so zemljišče kupili z namenom razvoja stanovanjskega projekta, ne za nadaljnjo prodajo. V kakšni obliki in s koliko stanovanji, ne razkrivajo, saj so načrti še v pripravi. Prav tako v tej fazi še ne govorijo o tem, kdaj bodo začeli gradnjo, kdaj bodo stanovanja naprodaj in kakšne bodo cene. Roman Karabelli, član uprave, odgovoren za razvoj novih projektov in širitev, je za Finance povedal, da bodo pripravili projekt, ki bo prijazen do mesta, sosedov, kolesarjev, pešcev in tudi prihodnjih kupcev.

Zgodovina

Na območju, kjer je med drugim od leta 1993 do 2010 stala restavracija Kitajski zid, je že leta 2007 hotelo graditi podjetje Les Marjana Pišljarja iz Rovt. To je zemljišče nekdanjega Alpemetala skupaj s pripadajočimi objekti in najemniki dve leti prej odkupilo od družbe za upravljanje S-Hram in tam hotelo zgraditi tri stavbe z več kot 200 stanovanji in podzemno garažno hišo s 400 parkirnimi prostori, vredne 35 milijonov evrov. A se je zapletlo pri sprejemanju občinskega lokacijskega načrta, na podlagi katerega bi zaprosil za gradbeno dovoljenje. Mestni svet je namreč potrdil spremembo prostorskih aktov za območje Avtomontaže, ki je čez njihova zemljišča predvidelo gradnjo nove povezovalne ceste med Celovško in Cesto Ljubljanske brigade.

Projekt so zatem upočasnili tudi četrtni svetniki, ki so bili z njegovim osnutkom seznanjeni leta 2005. Tako kot z drugimi predvidenimi pozidavami v Šiški se niso strinjali niti s to. Menili so, da prostor med Cesto Ljubljanske brigade ob železniški progi, tehničnimi pregledi LPP in elektrostikalnim poljem ne zagotavlja osnovnih bivalnih pogojev. In da ga je možno izkoristiti samo za servisno dejavnost, manjšo proizvodnjo, ne pa za gradnjo stanovanj. Sploh ker bi bila stanovanja in vrtec od razdelilno-transformatorske postaje oddaljeni le 30 metrov in bi jih lahko ogrožalo elektromagnetno sevanje. A meritve so pokazale, da škodljivih vplivov 110-kilovoltne transformatorske postaje na okolico ni oziroma so daleč pod mejnimi vrednostmi sevanja, od 0,1 do 0,35 mikrotesla.

In zadeva je šla naprej. Že opisan in nekoliko spremenjen Pišljarjev načrt je kasneje skušal uresničiti GPG, a je zaradi stečaja gradbeno dovoljenje propadlo in bo zdaj treba pridobiti novo. V kakšnem obsegu bo nova mestna oblast dovolila gradnjo, pa bomo še videli.