V svoj šolski okoliš le s stalnim bivališčem

Vpis prvošolcev: MOL želi spremembe zakodnodaje, ki bi onemogočile izrabo možnosti začasnega prebivališča.

Objavljeno
27. februar 2018 17.25
mpi*obšolske dejavnosti
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – V mestni občini si zaradi prostorske stiske v nekaterih šolah prizadevajo za spremembo zakonodaje, s katero bi le izjemoma omogočili vpis na podlagi začasnega prebivališča. Predlagajo, da bi starši lahko otroka vpisali samo v šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem stalno prebiva.

Ob letošnjem vpisu v osnovne šole je bilo v ljubljanski občini 3209 otrok, rojenih v letu 2012, ki imajo urejeno stalno oziroma začasno prebivališče in jih starši po zakonu o osnovni šoli morajo vpisati. Koliko jih bo v šolske klopi sedlo septembra, bo znano konec junija, ko bodo izvedeni vsi vpisni postopki, vključno z odložitvijo šolanja, so povedali na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Približno petina učencev se šola zunaj svojega šolskega okoliša, tudi letos pa šolskih okolišev ne nameravajo spreminjati. Kot pravijo na MOL, si v prihodnjih letih želijo spremembe zakonodaje, s katero bi pri vpisu onemogočili izrabo možnosti začasnega prebivališča. Zato so pristojnemu ministrstvu že predlagali, da začasno prebivališče pri vpisu ne bi bilo več enakovredno stalnemu, kot velja zdaj, ker to povzroča neskladja s predvideno prostorsko zmogljivostjo šol v šolskih okoliših. Predlagajo, da bi starši lahko otroka vpisali samo v šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem ima urejeno stalno prebivališče, le izjemoma pa bi upoštevali začasno bivališče.

Prostorska stiska zaradi novih sosesk

V letošnjem šolskem letu je ljubljanskih osnovnošolcev 729 več kot leto prej oziroma za 28 oddelkov. Tako se jih na območju Ljubljane šola skoraj 24.500, večina v javnih šolah in nekaj čez tisoč v zasebnih. Čeprav je v tem šolskem letu 79 prvošolcev manj kot prejšnje leto, pa se osnovne šole še naprej polnijo, pravijo na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, saj šibkejše generacije devetošolcev, ki jih je letos 2196, odhajajo v srednje šole, zamenjujejo pa jih številčnejše generacije nižjih razredov. V šolah je skupno 4363 učencev več, kot jih je bilo leta 2008, ko jih je bilo vpisanih 20.127.

Zaradi novih sosesk Polje III in IV ima največjo prostorsko stisko OŠ Polje, ki jo rešuje z uporabo stare šole. Na območju Brda pa imata največje težave zaradi soseske Zeleni gaj (Brdo zahodno) in nove stanovanjske soseske Novo Brdo (Brdo vzhodno) dve šoli: Vrhovci in Vič. Na vprašanje, kako napreduje načrtovani projekt spremembe OŠ Polje iz dvo- v trioddelčno, so nam v mestni službi za razvojne projekte in investicije odgovorili, da je investicija v razširitev še v pripravi: »Na podlagi analize demografskih podatkov, projekcije vpisa in prostorske preveritve nameravamo letos zaključiti dokument identifikacije investicijskega projekta, ki bo podlaga za določitev obsega projekta in njegovo uvrstitev v občinski proračun.«

Po analizi demografskih podatkov bosta v prihodnjih letih povečali vpis tudi šoli na Viču in Vrhovcih, h katerima sodi novo naselje Zeleni gaj. V službi za investicije ugotavljajo, da bo do šolskega leta 2022/23, ko bodo šli v prvi razred otroci, rojeni v letu 2016, vrhovška postopoma potrebovala tri dodatne oddelke, viška pa pet ali šest: »Za potrebe novih sosesk na Brdu lahko dinamiko vpisa in števila dodatnih oddelkov po letih zgolj predvidevamo, ker podatki o številu rojstev po letih niso znani, glede na načrtovano končno velikost stanovanjske soseske pa smo ocenili, da bi bilo treba zagotoviti do devet oddelkov.«

Za zagotovitev prostora v šolah na tem območju proučujejo dve možnosti. Prva je gradnja nove šole, kamor bi se lahko vpisali otroci iz novih sosesk in bi prostorsko razbremenila viško in vrhovško, druga možnost pa je dograditev teh dveh šol.

Letošnje investicije

Na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje pripravljajo še prostorske preglede za OŠ Miška Kranjca in OŠ Martina Krpana. Zaradi povečanih prostorskih potreb ponekod že izvajajo investicije, ki bodo končane letos. Na OŠ Franca Rozmana Staneta potekata prenova za zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov ter statična in energetska sanacija velike telovadnice. Na OŠ Maksa Pečarja gradijo telovadnico za potrebe šole in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem, prav tako bodo zagotovili manjkajoče šolske prostore. Na OŠ Zadobrova poteka rekonstrukcija objekta za širitev učilnic, na OŠ Vižmarje - Brod pa gradnja nove telovadnice, potem ko so lani staro porušili.

Na OŠ Jožeta Moškriča letos načrtujejo fazno statično in energetsko sanacijo s prestavitvijo kuhinje, na OŠ Oskarja Kovačiča gradnjo prizidka, reorganizacija prostorov in obnovo kuhinje, na OŠ Milana Šuštaršiča bodo dozidali trakt s tremi učilnicami in razširili jedilnico, poleg tega bodo proučili investicijo v telovadnico. Za letos je predvidena še umestitev koncertne dvorane s statično sanacijo konservatorija za glasbo in balet na Vegovi.