Več gostov, manj vodenih ogledov mesta

Letno poročilo Turizma Ljubljana: lani pozitivni poslovni izid v znesku 10.885 evrov.

Objavljeno
04. marec 2014 19.35
*mdr* Turizem
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – V javnem zavodu Turizem Ljubljana so lani našteli rekordno število gostov, prišlo jih je 500.540, kar je 9,6 odstotka več kot leto prej. Za 10,7 odstotka več, 942.345, je bilo tudi prenočitev, kažejo najnovejši podatki statističnega urada.

Glede na to, da je 95,5 odstotka gostov v Ljubljani tujcev, se nam kriza niti ne pozna, številke komentira direktorica Barbara Vajda. Kljub temu pa lani po številu obiskovalcev v turističnih informativnih centrih (TIC) niso dosegli rekorda: obiskalo jih je 271.536 gostov, ki so želeli dodatne informacije ali storitve, kar je za 3 odstotke manj kot predlanskim; zmanjšanje pripisujejo drugi obliki iskanja turističnih informacij, zlasti po spletu. Za 4,7 odstotka manj je bilo tudi skupin, ki so naročile voden ogled mesta (1536). Razlog je po mnenju zavoda vodenje na črno, torej brez licenciranih vodnikov, ki ga je vse več in proti temu nimajo nobenih možnosti ukrepanja, piše v letnem poročilu, ki ga bo mestni svet sprejemal 10. marca.

Prodali pa so za tretjino več turističnih kartic kot leto prej – 1656. Na zavodu menijo, da je na to vplivala tudi vsebinska nadgradnja s 24-urnim brezplačnim dostopom do interneta, prav tako so uvedli otroško turistično kartico za starost od 6 do 14 let. Lani so opazili veliko rast obiska spletnega mesta www.visitljubljana.com, obiskalo ga je 657.087 uporabnikov, kar je za 34 odstotkov več kot leto prej; število obiskov pa se je povečalo za 37 odstotkov. Aplikacijo za pametne mobilne telefone Visit Ljubljana and more si je od avgusta 2013 mogoče brezplačno naložiti v spletnih trgovinah App Store in Google Play. Za sprehod mimo največjih znamenitosti v središču mesta je brezplačno na voljo tudi glasovni vodič, ki pokriva štirinajst zanimivih točk. Do konca novembra si je mobilno aplikacijo naložilo nekaj več kot šest tisoč uporabnikov. Povprečna ocena, ki so ji jo namenili v trgovini Google Play, je 3,9 (od petih mogočih točk).

Poleg številnih ljubljanskih prireditev in festivalov je konec septembra potekala tudi največja športna prireditev doslej, evropsko prvenstvo v košarki. Ali je bil cilj – da bi s turistično ponudbo Ljubljane obiskovalce tako očarali, da se bodo zanesljivo vrnili – dosežen, bo pokazal čas, piše v poročilu. Na javna razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in programov turističnih društev na območju občine je lani prispelo 94 vlog, vlagatelji pa so skupaj pričakovali več kot 990 tisoč evrov; komisija je izbrala 39 projektov oziroma prireditev, med katere je razdelila 140 tisočakov, za programe petnajstih društev pa so namenili 50 tisočakov. Sofinancirali so predvsem prireditve, ki so nadgradile dogajanje na Bregu in Gornjem trgu.

Kot najpomembnejšo nalogo, izvedeno lani, navajajo oblikovanje novega strateškega dokumenta o razvoju in trženju Ljubljane kot turističnega mesta za obdobje 2014–2020 z analizo stanja. Na področju turistične infrastrukture pa so izdelali projekt za sanacijo stopnišča pred Tivolskim gradom. Letos ga bodo predali mestnemu oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki ga bo tudi izpeljal. Prav tako so izdelali table za označitev Emonske poti, poleg tega so v upravljanje občine predali zelene površine na Grubarjevem nabrežju. V zadnjem delu leta so na pobudo ljubljanske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedli investicijsko-vzdrževalna dela na Plečnikovem kiosku v Vegovi ulici. V sodelovanju z gledališčem Ane Monro pa so pripravili ulično gledališko predstavo Ljubljanske zgodbe.

Iz občinske blagajne je javni zavod lani prejel skupaj 1,014 milijona evrov od načrtovanih 1,044 milijona. Od tega je šlo za plače in druge izdatke 28 zaposlenih 594.167 evrov. Iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je zavod prejel 596.354 evrov (načrtoval je 800 tisočakov), od turističnih taks pa 874.403 evre (najprej je bilo predvidenih 760 tisočakov, z rebalansom je bil znesek popravljen na 795.424 evrov). Celotni prihodki Turizma Ljubljana so bili lani 3,55 milijona evrov (iz javnega dela 2,86 milijona in iz tržnega 689.904 evrov), kar je za dobrih 34 tisoč evrov manj kot predlanskim. Odhodki so znašali 3,55 milijona, čisti presežek po odbitju davka pa je bil lani 10.885 evrov.