Vesolje nad nami, kategorični imperativ v umetniku

Novoletna okrasitev: Tudi letos bo za idejno zasnovo poskrbel Zmago Modic. Mesto bi izbira drugačne okrasitve stala več.

Objavljeno
12. november 2014 12.57
Grad. Ljubljana 9. december 2013.
Tina Lešničar, kultura
Tina Lešničar, kultura
Ljubljana – Bliža se praznični čas in Ljubljana bo spet zažarela v tisočerih lučkah. Središče mesta že več let krasijo umetniška dela Zmaga Modica. Natančneje bodo kometi, planeti, lune in meteoriti pa spermiji in jajčeca ter njihove stilizirane geometrijske izpeljanke letošnjega decembra praznovalce na Prešernov trg pospremili že 16. leto po vrsti.

Kot kaže, bo tako še nekaj časa. »Vesoljna Ljubljana«, kot je novo okrasitev poimenoval njen avtor Zmago Modic, je prvič zažarela ob prelomu tisočletja. Takrat je umetnik svojo zamisel o novi okrasitvi na MOL in z njo prepričal tamkajšnjo komisijo za novoletne prireditve. Skladno z zakonom o javnih naročilih, ki za manj kot 20.000 evrov stroškov ne predvideva javnega razpisa, je občina z njim sklenila avtorsko pogodbo in mu prepustila »idejno zasnovo, načrt ter umetniško izvedbo novoletne okrasitve mestnega središča in vpadnic v Ljubljano«. V vseh teh letih je Modic umetniško vodil izvedbe prazničnih osvetlitev, jih delno tudi sam izvedel – oblikoval svetlobna telesa in avtorsko nadziral izvajalce iz podjetja Javna razsvetljava pri pripravi in montaži, kot smo izvedeli na mestnem oddelku za urejanje prostora. Njegova svetlobna telesa so bila obešena po Stritarjevi ulici, Wolfovi ulici in Ciril-Metodovem trgu. Hkrati je tedaj na 46 križiščih vpadnic v Ljubljano tudi oblikoval elemente iz stiropornih krogel in kovinskih palic – tako imenovanih migul.

Novoletno podobo mesta je Modic že prvič zasnoval konceptualno. Tako naj bi vesolje v »Vesoljni Ljubljani« poudarjalo prehod v 21. stoletje in »svetovljanskost« mesta samega. »Vpeljal je tematsko okraševanje mesta, ki ga niso poznala nobena druga mesta,« pravi Karl Pollak z oddelka za urejanje prostora.

A če smo Ljubljančani na milenijski predvečer prevzeti zrli v vesolje nad nami, ki so ga prestrezali kometi, planeti, lune, meteoriti ..., pa 16. novo leto zapored ta pogled ne vzbuja več čudenja. Čeprav pozornim meščanom ni ušlo, da okrašena podoba mesta vselej ni vedno ista. Svoje avtorske zasnove je Modic vsake toliko umetniško dograjeval, preoblikoval, nekatere pa tudi popolnoma na novo ustvaril, da je celostna podoba ustrezala njegovemu novemu konceptu in tematiki. Tako smo se decembra sprehajali po Poti življenja, strmeli v Začetek časa, bili priča Rojstvu oblik, dočakali Prinašalce luči in se veselili ob Prazniku obstoja …

Letošnja osrednja tema okrasitve nosi naslov Vesoljske igrače. Okrasitev na znanih mestih naj bi dobila nov, a obenem »zelo globok in širok smisel, ki poudarja vedrino, sproščenost in igrivost, saj sta, kot pravi Modic, 'svoboda duha in igra večji del pogojev za srečo',« je letošnjo okrasitev opisal Pollak. Po umetnikovi interpretaciji naj bi okrasitev pod tem naslovom prikazovala logično nadaljevanje naravnih postopkov – duševnega in duhovnega življenja. »V ospredju bo, kot delno tudi doslej, 'intelekt kot neke vrste igra, ki nenadno spreminja smer iz linije v elipso, krog v črto, v zalomljeno pot do cilja ali pot samo', kar prej še ni bilo prikazano,« so sporočili z MOL in dodali: »Umetnik bo tokrat okrasitev obrnil v človeka, v izkušnjo, ko si sredi trga med hojo oseba premisli, spremeni smer, nekje postane ali se celo zavrti ali podobno. To naravno, včasih odločno vedenje bo poskušal prepisati v tlorise in narise, v oblike in smeri, ki odražajo tisto, po čemer smo prepoznavni kot individuumi, kot bitja z lastno voljo, željo in njeno realizacijo v fizičnem obstoju.«

Vroče-hladni odnos

Leta 2002 smo v Delu citirali Zmaga Modica, ki je tedaj dejal, da je lokalpatriot in krasi mesto z nepopisnim užitkom, čeprav mu občina, naročnica, leto prej za delo ni izplačala predvidenega honorarja in je za okrasitev moral vzeti iz svojega žepa celo nekaj tolarskih sto tisočakov. Leta 2005 so mediji poročali o njegovem »brezupnem opozarjanju«, da z denarjem za okrasitev na MOL delajo kot »svinja z mehom, da ga gre zelo veliko v zasebne žepe, ne pa za nakup žarnic, žic in podobnega materiala, pravzaprav bi se vse skupaj lahko naredilo za precej manj denarja«.

A očitno med občino in umetnikom stvari le niso bile tako nevzdržne, saj je občina z Zmagom Modicem vsako leto na novo sklenila avtorsko pogodbo, in sicer za »nove idejne zasnove in avtorsko umetniško izvedbo nadgradnje/metamorforze/nadaljevanja dosedanjih projektov, z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri pripravi in montaži«, nam je pojasnil Pollak.

Ob tem mu je pripadel tudi honorar – višine nam od občine do konca redakcije ni uspelo izvedeti. Za osnovno praznično okrasitev (približno 40 kilometrov svetlobnih verig, 106 reflektorjev in reflektorji na grajskem hribu) občina že nekaj let namenjena okoli 200.000 evrov. Sredstva so zagotovljena prek koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave, pojasnjuje Pollak.

Kot kaže, so na MOL s »hišnim umetnikom«, kot ga nekateri zlobno imenujejo, zadovoljni. Na občini ne pripravljajo nobenega novega razpisa na to temo. »Na sejah odbora za pripravo novoletnih prireditev smo zadnja leta razpravljali, da bi z javnim razpisom iskali nove, sveže zamisli za okrasitev mestnega središča, a pri tem tudi ugotovili, da bi z na novo zasnovano okrasitvijo in z na novo oblikovanimi svetlobnimi elementi nastali precejšnji dodatni stroški, ki jih pa zdaj proračunsko ne bi mogli zagotoviti. O tem se bomo še odločali in ne izključujemo, da ne bomo v prihodnjih letih iskali novih avtorskih zamisli za praznično okrasitev mestnega središča,« je povedal Pollak. Do takrat pa smo meščani prepuščeni kategoričnemu imperativu, ki mu, upajmo, sledita umetnik in naročnik.