Vhod v garažo pod tržnico prestavili k arkadam

Na Krekovem trgu namesto vhoda v garažo območje za pešce. Ostalinam bi se po novem povsem izognili.

Objavljeno
11. maj 2017 18.05
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – MOL je na spletni strani nedavno predstavila video s podrobno 3D-vizualizacijo morebitnega videza prenovljene tržnice, podzemne garaže pod njo, prizidka k Mahrovi hiši in ureditve Krekovega trga. Bistvena novost je, da vhod in izhod iz garaže nista več pri Krekovem trgu, temveč v križišču Kopitarjeve in Poljanskega nasipa.

Koncept se močno razlikuje od zmagovite natečajne arhitekturne rešitve tudi v drugih pogledih, zato smo za komentar sprememb prosili župana Zorana Jankovića in občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. A dobili smo odgovore mestne službe za razvojne projekte in investicije.

Prestavljen uvoz v garažo

Na vprašanje, zakaj so opustili uvoz in izvoz nasproti Krekovega trga in ga prestavili v Kopitarjevo ulico pri Zmajskem mostu, so odgovorili, da so videozapis o prenovi osrednje tržnice pripravili z namenom, da Ljubljančanom, ponudnikom in obiskovalcem tržnice nazorno prikažejo, kakšna bo tržnica po njej. Poudarili so, da so veseli, ker si ga je ogledalo veliko ljudi, s čimer da je namen dosežen.

Glede spremembe uvoza v garažo na oddelku pravijo, da so morali na podlagi kulturnovarstvenih pogojev iz lanskega avgusta poiskati drugačno rešitev obravnave arheoloških ostalin. Kot navajajo, je novi uvoz boljši, ker z njim ne bodo posegali v cestno infrastrukturo, omogočil pa jim bo tudi zaprtje Krekovega trga za promet in gradnjo otroškega igrišča na trgu. Poleg tega se bo z odmikom od ceste oziroma Ciril-Metodovega trga precejšen delež arheoloških ostalin lahko ohranil.

Na cesti od Krekovega do Ciril-Metodovega trga, kjer je zdaj območje za kratkotrajno parkiranje, dostavo sadja in zelenjave ter taksije in električna vozila, bo po pojasnilih oddelka območje za pešce, promet pa bo dovoljen le za dostavo v Staro Ljubljano ter komunalna in intervencijska vozila. Internega parkirišča za mestno upravo na Krekovem trgu ne bo več.

V ostaline ne bodo posegali

V zvezi s podzemno garažo v štirih etažah nas je zanimalo, do kod bi segale in kaj bi se zgodilo z arheološkimi ostanki. Iz videa je namreč razvidno, da garaža ne bi imela vkomponiranih obokov iz preteklih stoletij in prezentacije najpomembnejših ostankov nekdanjih stavb. Na občini pravijo, da se z novo rešitvijo umikajo z območja predvidenih najpomembnejših arheoloških ostankov, pri čemer bodo še naprej upoštevali smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Kot zagotavljajo, garaža ne bo uničila dela ali celo vseh arheoloških ostalin. Že prejšnja rešitev v tlorisnem gabaritu se je umikala z območja ostalin cerkve Marije vnebovzete ter grobov, spremenjena pa da je v celoti zasnovana tako, da se umikajo tudi z območja ostalin nekdanjih obokanih samostanskih kleti.

Na vprašanje, ali so se s spremembami dokončno odpovedali predstavitvi srednjeveških utrdb in vrat v okolici Krekovega trga in Mahrove hiše, niso odgovorili. Izvedeli smo le, da bodo glede na to, da gradnja v to območje ne posega več, pri pripravi projekta ravnali po usmeritvah varuhov kulturne dediščine.

Parkiranje

Na vprašanje, kako nameravajo reševati problem parkiranja – vsaj petdeset prostorov bi potrebovali najemniki tržnice, prav toliko stanovalci okoli nje (Cerkev, stanovalci Ciril-Metodovega trga ...), dvesto obiskovalci, približno sto pa še zaposleni iz prizidka Mahrove hiše – so odgovorili, da so predvideli 420 parkirnih prostorov in da se prostorski izračun izide. Ker bo treba v garaži urediti prezračevalnike, širša parkirišča za dostavo kombijev, tehnične prostore, dvigala, odmike od Plečnikovih arkad in Ljubljanice ter komunalnih vodov, se namreč pojavljajo dvomi, ali bo v njej mogoče zagotoviti štiristo parkirišč.

Kot že pri prejšnjih rešitvah, pravijo na občini, tudi z novo preusmerjajo logistiko tržnice, dostavna in parkirana vozila z območja Vodnikovega, Ciri-Metodovega in Krekovega trga v podzemne etaže novega objekta.

Prometna ureditev

Odgovoru, kako nameravajo zagotoviti tekoč promet okoli tržnice, so se izognili. Kljub pomisleku, da nov vhod verjetno narekuje spremembo prometne ureditve, nam niso predstavili niti idejne rešitve. Vsekakor je ta del naloge ključen, saj brez ustrezne rešitve lahko nastanejo hudi prometni zamaški med Karlovško in Masarykovo cesto.

Od semaforja pred predorom na Karlovški cesti si do Masarykove na poldrugem kilometru sledijo še semaforji pri Krekovem trgu, pred Zmajskim mostom, pri Trubarjevi, pri Komenskega ulici, Čufarjevi, Slomškovi in križišču Resljeve z Masarykovo. Z upoštevanjem priključkov Streliške in Petkovškovega nabrežja ter nekaj hišnih izhodov na Resljevo cesto pa je jasno, da bi bila uvoz in izvoz iz garaže na Kopitarjevi velika dodatna obremenitev.

Kritična točka ni le križišče tržnice s Poljanskim nasipom in naprej z enosmerno Poljansko cesto, temveč tudi avtobusni postajališči pri Dnevniku in na Krekovem trgu. Garažna hiša bi verjetno zahtevala spremembo prometne ureditve na Poljanski cesti; uvedbo dvosmernega prometa, ukinitev avtobusnih postajališč in preusmeriti avtobusov na Roško.

Kljub temu je vprašanje, ali bi Resljeva, Kopitarjeva in navezujoče se ceste sploh lahko brez zastojev prevzele povečan promet, ki bi bil posledica nove garaže in selitve dela mestne uprave v prizidek in sedanji del Mahrove hiše. Število obiskovalcev občinskih uradov bi se namreč močno povečalo. Po našem prepričanju so si zamislili preveč programa za to lokacijo, da bi ga ta prometno še zmogla.

Zakaj videoprikaz

Na vprašanje, kako namerava MOL financirati okoli 32 milijonov evrov vreden projekt, so odgovorili, da je naložba predvidena za več proračunskih let, pri ceni pa da gre za projektantsko oceno, ki zajema tudi zemljišča in prenovo ter dogradnjo Mahrove hiše. Pri tem na občini pravijo, da bi s selitvijo v Mahrovo hišo lahko izpraznjene objekte prodali ali namenili drugim programom.

Zanimalo nas je še, zakaj so se za videovizualizacijo odločili le pri garaži pod tržnico, v podobnih primerih pa ne (Stožice, Plečnikov stadion, Rog, Cukrarna ...), in ali bo to zdaj običajna praksa za vse večje mestne naložbe. Odgovorili so, da je prenova osrednje tržnice trenutno eden aktualnejših projektov.

»Ker so se tudi v medijih pojavljale številne objave na to temo, celo neresnice, smo želeli z argumentirano in nazorno videopredstavitvijo pojasniti načrtovano prenovo. Skozi vizualno predstavitev si lahko vsak najbolje predstavlja, kako bo prenovljena tržnica dejansko videti. Pri katerem od projektov bomo izdelali video, se bomo odločali sproti. To bomo delali le za izjemno pomembne, tiste, ki zahtevajo več plastične predstave in pri katerih bomo tako lahko preprečili napačno razumevanje in zlonamerne insinuacije.«