Vodovod le za zaselek Malo Trebeljevo

V ČS Sostro bi radi še vodovod v Besnici ter med Volavljami in Jančami

Objavljeno
13. februar 2018 19.29
27.3.2009, FOTO: DEJAN JAVORNIK
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Zaselek Malo Trebeljevo, ki leži na meji med ljubljansko in sosednjo občino Litija, bo še letos dobil 709 metrov novega vodovoda. MOL namreč išče izvajalca, ki bi zanj poskrbel do začetka jeseni.

Kot je razvidno iz projektne dokumentacije, gre pravzaprav za dograditev že obstoječega vodovoda in priključevanje novih hiš nanj na južni strani hitro rastočega strnjenega naselja Malo Trebeljevo in severno od regionalne ceste Litijska–Zadvor–Šmartno pri Litiji. Nanj pa bo mogoče priključiti tudi objekt Veliko Trebeljevo 1 in bližnji počitniški hiši.

Gradnja vodovoda Malo Trebeljevo je bila predvidena v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana že pred nekaj leti, projektno dokumentacijo zanj pa so začeli v Hidroinženiringu izdelovati že leta 2016. Javno odpiranje ponudb bo 20. februarja, izbrani izvajalec bo moral delo končati v petih mesecih. Delati bodo morali tudi ob nedeljah, saj bo le takrat mogoče zaradi prekopov za ves promet zapreti zelo prometno cesto Ljubljana–Litija.

Kaj pa stare obljube?

Predsednik ČS Sostro Janez Moškrič je sicer vesel, da bo na tem odmaknjenem območju dograjen vodovod, ga pa hkrati skrbi, ker se »nikamor ne premakneta« zanj še pomembnejša projekta preskrbe z vodo. Na območju Besnice je tako že deset let zgrajena vrtina oziroma zajetje pitne vode, ki pa, namesto po ceveh, pravi Moškrič, še vedno teče v potok Besnica. Čeprav bi približno dva kilometra vodovoda stalo od dva do tri milijone evrov, še 400 tisočakov pa bi bilo treba odšteti za povezovalni cevovod od Volavelj do Janč (tako bi se povezali z vrtino v Trebeljevem), predsednik ČS Sostro ne razume, da to še vedno nista prednostni občinski nalogi in da mora še veliko Ljubljančanov čakati na preskrbo iz javnih vodovodov. Mnogi »hribovci« so namreč še vedno brez vode oziroma jo dobivajo iz nekih lokalnih zajetij, ki so marsikdaj oporečna ali pa premalo izdatna, zato so zlasti ob poletnih sušah še vedno odvisni od gasilcev in dovažanja pitne vode s cisternami.