Vrata za vse podiplomce še niso povsem zaprta

Bodo pravila o bivanju v Domu podiplomcev Ljubljana spet spreminjali?

Objavljeno
30. avgust 2013 15.40
tlo dom podiplomcev
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Mojca Zabukovec, Ljubljana
Ljubljana – Zavod Študentski dom Ljubljana (ŠDL) bo ministrstvu za izobraževanje predlagal ponovno spremembo pravilnika o bivanju v Domu podiplomcev Ljubljana, tako da bi v njem lahko bivali tudi tisti podiplomski študenti, ki niso mladi raziskovalci ali tuji štipendisti. Toda stanovalci se bojijo, da bo do rešitve prišlo prepozno.

Direktorica zavoda ŠDL Meta Škufca je v odgovoru na odprto pismo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki je opozorila, da je letošnja sprememba pogojev bivanja v domu nepravična in diskriminatorna, zapisala, da bodo ministrstvu predlagali, da se z dodatnim razpisom omogoči bivanje v domu tistim, ki sicer tam po novem ne morejo več bivati. Menda gre za najmanj 50 študentov. V primeru, da se na ministrstvu s tem ne bodo strinjali, bodo po besedah Škufce v preostalih domovih »uredili prostore, kjer bodo lahko bivali samostojno, v družbi podiplomskih kolegov«.

Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da je za pripravo pravilnika pristojno vodstvo doma in da bodo morebitne spremembe, če jih bodo prejeli, proučili. Poudarjajo pa, da bo za že v avgustu končan razpis veljal sedanji pravilnik.

Stanovalci doma so od vodstva ŠDL medtem prejeli nov predlog pravilnika, zdaj ga morajo pregledati in poslati morebitne pripombe. Nato bodo pravilnik poslali ministrstvu. »Ne strinjamo se, da bi morali za sprejem v dom ponovno kandidirati na novem razpisu, a bi šlo tokrat za ekonomsko ceno najemnine. Za večino, ki že tako plačujemo visoko neprofitno najemnino, bi bila to velika finančna obremenitev,« pravi ena od stanovalk, ki ne želi biti imenovana.

Vodstvo doma jim je obljubilo, da bo prisluhnilo njihovim predlogom. »Bojimo se, da se bodo postopki zavlekli, kot je že splošna praksa, in da bomo kljub svojim prizadevanjem za rešitev situacije 30. septembra, ko se nam izteče najemna pogodba z domom, pristali na cesti.«

»Pravila, kakršna so bila, ne morejo več biti«

Pred spremembo pravilnika, ki jo je ministrstvo potrdilo konec julija, je bil pogoj za bivanje v domu podiplomcev poleg določenega števila kreditnih točk in slovenskega državljanstva to, da je študent vpisan v podiplomski študijski program. Po novem pa v domu lahko bivajo samo podiplomski študenti, ki imajo status mladega raziskovalca, in tujci s štipendijo. Na zavodu Študentski dom Ljubljana zatrjujejo, da »pravila, kakršna so bila, ne morejo več biti«. Rešitev pa da je za prizadete podobna, kot je bila v prejšnjih pravilih. Na očitke študentske organizacije, da stanovalcev doma niso pravočasno obvestili o spremembah, v ŠDL odgovarjajo: »Obvestili smo jih takoj po pridobitvi soglasja ministrstva 29. julija po elektronski pošti, z lističi v nabiralnikih in po telefonu, kogar nam je uspelo dobiti.«

Po združitvi enak režim za vse

Na zavodu še pojasnjujejo, da sta pred združitvijo Doma podiplomcev Ljubljana in Študentskih domov v Ljubljani obe instituciji vpisovali tudi podiplomske študente, prva po načelu subvencioniranega bivanja, druga pa ne. Od združitve, ki se je zgodila prvega januarja letos, pa veljajo za vse podiplomske študente enaki pogoji, ki jih določa pravilnik o subvencioniranem bivanju. Sedanja ureditev po besedah Škufce omogoča, da se podiplomski študentje, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, lahko nastanijo v vseh zmogljivostih zdaj združenega zavoda, razen v domu podiplomcev. Ta je rezerviran za podiplomske študente, ki so mladi raziskovalci ali tuji štipendisti, ki ne morejo bivati v drugih domovih.

»Dom je bil ustanovljen zato, da se vsem podiplomcem omogoči ustrezne študijske in bivanjske razmere. Pravilnik, ki je zdaj v veljavi, pa tega več ne omogoča tistim bodočim doktorjem znanosti, ki niso imeli možnosti pridobitve statusa mladega raziskovalca in ki so že v osnovi v šibkejšem položaju,« še opozarja stanovalka doma.