Vrtec v Zgornjem Kašlju bo, a z dveletno zamudo

Izvedba del je po novem načrtovana v letih 2015 in 2016; to leto je zanje namenjenih 143.468 evrov, prihodnje pa  2.847.102, kar ne pokrije vseh stroškov.

Objavljeno
08. maj 2014 18.24
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Po analizi vpisa v vrtce za leto 2014/2015 in ponovni preveritvi potreb po novih oddelkih so se v ljubljanski občini vendarle odločili za nadaljevanje gradnje enote Zgornji Kašelj v okviru vrtca Pedenjped, čeprav je kazalo, da bo gradnja odpovedana.

Lani je bil končan arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo objekta enote vrtca Zgornji Kašelj, letos pa so v sprejetem rebalansu proračuna MOL predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Izvedba del je načrtovana v letih 2015 in 2016, je povedala vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Sprva je bilo načrtovano, da bo gradnja te nove enote vrtca končana do konca leta 2014, predvidenih je bilo 11 oddelkov, po novem pa jih bo osem. Ravnateljica vrtca Pedenjped Marjana Zupančič je povedala, da je bilo sprva res predvidenih 11 oddelkov, glede na mogoče prostorske rešitve pa je bil izdelan idejni projekt, ki je bil izbran na javnem natečaju. »Skupina arhitektov je našla zanimivo rešitev in je načrtovala vrtec okrogle oblike. V njem bo osem oddelkov, in sicer štirje za otroke od enega do treh let, trije oddelki druge starostne stopnje in razvojni oddelek.« V tem zadnjem bo predvidoma od tri do šest otrok, vrtec pa bo opremljen tudi za otroke s posebnimi potrebami.

Vseh devet enot vrtca Pedenjped zdaj obiskuje 686 otrok, od teh jih je 56 v enoti Kašelj in 48 v drugi enoti, ki deluje v okviru osnovne šole Kašelj. Ravnateljica pravi, da je bila nova enota Zgornji Kašelj načrtovana zaradi potreb na celotnem območju Kašlja, Vevč, Zadvora in Zaloga. »Glede na število čakajočih otrok najprej predvidevamo samo preselitev otrok dveh oddelkov, ki zdaj delujeta v OŠ Kašelj. Enota v Kašlju bo še vedno ostala odprta, ravno tako enota Vevče. V novi vrtec pa bomo morali preseliti pet oddelkov otrok, ki so v OŠ Nove Fužine. Ti večinoma prihajajo iz Zadvora, Kašlja in Vevč. Za leto 2016 načrtujemo še novogradnjo vrtca v Zadvoru, s katero bi pridobili še šest oddelkov,« pojasnjuje ravnateljica.

Na čakalnem seznamu vrtca Pedenjped, ki velja do 19. maja, je sicer 140 otrok, mlajših od treh let, in 11 starejših otrok. Na vprašanje, ali bo z odprtjem novega vrtca dovolj prostora in bo čakalni seznam krajši, Marjana Zupančič odgovarja: »Upamo, da bodo z novimi prostorskimi zmogljivostmi prvič po letu 1990 zmogli sprejeti vse otroke, saj imamo že vsa ta leta komisijski sprejem.«

Vrtec nujno potrebujejo

Vprašali smo jo tudi, ali se ji najnovejši terminski načrti zdijo uresničljivi, glede na to, da so se datumi začetka gradnje odmikali v prihodnost, in ali verjame, da bo gradnja končana konec leta 2016, torej z dveletno zamudo. »Seveda verjamemo oziroma si ta vrtec tako močno želimo in ga nujno potrebujemo, da sploh ne razmišljamo, da ga takrat ne bi dobili.« Ocenjena vrednost investicije je 3.377.000 evrov. Po besedah ravnateljice je letos za gradnjo namenjenih 143.468 evrov in prihodnje leto 2.847.102 evra, kar seveda ne pokrije celotne vrednosti investicije. »Upamo, da bo rebalans mestnega proračuna spremenjen in bomo prednostno umeščeni na seznam investicij, tako da bi lahko dobili nove prostore vrtca že konec leta 2015.«

Na MOL smo naslovili tudi vprašanje, zakaj občina z gradnjo te enote vrtca tako odlaša, ko pa ima vrtec Pedenjped že dolgo najdaljšo čakalno dobo in poleg tega že nekaj let gostuje v neprimernih prostorih za otroke v osnovni šoli Kašelj, kjer je poleti huda vročina, nevarne so tudi strme stopnice, na kosilo pa otroci čakajo v gneči z osnovnošolci. Marija Fabčič odgovarja, da se je izvedba gradnje vrtca v Kašlju podaljšala zaradi postopka arhitekturnega natečaja v skladu z zakonom, v katerem je ves čas aktivno sodelovala tudi ravnateljica vrtca Pedenjped, z upoštevanjem letošnjih vpisov pa so morali ponovno preveriti upravičenost povečanja zmogljivosti.

Fabčičeva je še pojasnila, da so od leta 2006 do 2013 generacije otrok v vrtcih naraščale, zato so morali poiskati prostore tudi na šolah, ki zagotavljajo primerne standarde za uporabo vrtca, ter v drugih ustreznih prostorih MOL, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo normative za prostor in opremo vrtca. »V osnovno šolo smo praviloma selili oddelke zadnje generacije predšolskih otrok pred vstopom v šolo, razen tam, kjer smo lahko uredili cel trakt šole samo za vrtec, na primer na OŠ Savsko naselje in OŠ Fužine, ali pa smo za to preuredili hišniško stanovanje, denimo na OŠ Prežihov Voranc.«

Gradnja ne bo dražja

Zanimalo nas je tudi, ali se bo gradnja enote vrtca Zgornji Kašelj zaradi zamude podražila. Fabčičeva pravi, da se po njihovem mnenju to ne bo zgodilo. »Vrednost investicije je ocenjena na podlagi natečajne naloge in dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in bo natančneje določena po izdelavi projektne dokumentacije ter pred investicijsko zasnovo. Končna ocena pa je seveda odvisna od izida javnega razpisa.«