Z ureditvijo sistema P+R se občini ne mudi

Cenika parkiranja v Stožicah in na Chengdujski po štirih mesecih še niso uskladili s cenami v odloku.

Objavljeno
16. avgust 2013 14.44
LJUBLJANA 17.01. 2013 P+R na krizzisscu Zalosske in Chengdujske ulice. Foto: ALESS CCERNIVEC/Delo
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo občinam namenilo približno osem milijonov evrov za sofinanciranje parkirišč P+R (parkiraj in se pelji) iz kohezijskega sklada v okviru finančne perspektive 2007–2013. Ker je razpis posebej zanimiv tudi za Ljubljano, nas je zanimalo, s katerimi projekti namerava občina kandidirati na razpisu.

Prvi rok za oddajo vlog se bo iztekel prvi teden v septembru, naslednji pa oktobra. Če sredstva še ne bodo v celoti porabljena, bo ministrstvo pozneje objavilo dodatne roke za oddajo vlog. Kandidirajo lahko občine za že začete ali načrtovane projekte, zanje pa bo mogoče pridobiti do 85 odstotkov upravičenih izdatkov. Stroški morajo nastati med aprilom 2011 in septembrom 2015, da bodo občine upravičene do vračila denarja iz državnega in evropskega proračuna. Ocenjena vrednost prijavljenega P+R ne sme biti nižja od 400 tisoč evrov (brez DDV), za posamezni projekt pa lahko dobijo predvidoma do 1,5 milijona evrov. Na parkirišču mora biti zagotovljen prostor za parkiranje vsaj dvajsetih vozil.

Načrti ljubljanske občine, da bodo parkirišča P+R pomemben prispevek k urejanju prometa, saj bodo z njimi na obrobju mesta ustavili dnevne migrante in tako omejili osebni promet, so znani že leta. A doslej veliko premikov v tej smeri, ki bi dali opazne rezultate, ni bilo. Poleg P+R Dolgi most, ki uspešno deluje že dobro desetletje, sta bili v zadnjih treh letih odprti še tovrstni parkirišči v Stožicah in ob Zaloški v Mostah, ki pa privabljata le peščico ljudi. Zato nas je zanimalo, ali bodo na MOL izkoristili evropski razpis in pospešili urejanje načrtovanih P+R. Po zadnjih načrtih, ki so nam jih posredovali z Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije, pri kateri pripravljajo posebno študijo, naj bi poleg dosedanjih treh uredili P+R še na osmih lokacijah: Pri Gorjancu, na Barju, Rudniku, v Bizoviku, Polju, Zadobrovi, Črnučah in Stanežičah.

V proračunu premalo denarja za uspešno kandididaturo?

Toda na občini so na naše poizvedovanje, s katerimi P+R nameravajo kandidirati na razpisu ministrstva, ki že teče, odgovorili, da bodo prijavili le projekt P+R Barjanska. Gradnja preostalih parkirišč je predvidena po letu 2014, pravijo. Na vprašanja, kolikšna je ocenjena vrednost tega projekta, koliko denarja pričakujejo iz kohezijskega sklada in koliko parkirišč bodo uredili, niso odgovorili, napovedali so le, da se bodo dela začela v drugi polovici leta 2014 in da trenutno zaradi sprememb v načinu gradnje poteka novelacija dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zaplete pa se lahko pri izpolnjevanju razpisnih pogojev. Ti namreč določajo, da morajo imeti občine v proračunu zagotovljena sredstva lastne udeležbe (torej vsaj 15 odstotkov vrednosti projekta in celoten DDV) oziroma zaprt finančni načrt. MOL pa ima v proračunih za to in prihodnje leto pri postavki za P+R le 65 oziroma 105 tisoč evrov. Če vsaj približno držijo ocene o vrednosti projekta izpred dobrih dveh let, ko so njegovo gradnjo ocenjevali na več kot pet milijonov evrov (lokacija za P+R Barjanka leži na poplavno ogroženem območju), bo to mnogo premalo. Če finančni viri za celotno operacijo niso zagotovljeni, pa se vloga zavrne, pojasnjujejo na ministrstvu.

Parkirišče prazno, razmišljajo o širitvi

Ker je občina v junijskem glasilu Ljubljana na seznam projektov, ki bodo do leta 2014 sofinancirani z evropskimi sredstvi, uvrstila tudi gradnjo P+R Studenec v četrtni skupnosti Moste, nas je zanimalo, za kateri projekt gre. A na MOL so pojasnili, da je to le drugo ime za P+R Chengdujska. Za gradnjo tega parkirišča občina ni namenila denarja, saj je bilo urejeno v okviru javno-zasebnega partnerstva s Hoferjem, ki je nad njim postavil trgovino. V kakšni obliki torej na MOL načrtujejo financiranje z evropskim denarjem?

»Če se bo pokazala potreba po širitvi P+R Studenec, bomo začeli vse potrebne postopke za širitev, najprej seveda pridobivanje potrebnih zemljišč, kar je osnova, da lahko kasneje širitev parkirišča prijavimo za evropska sredstva,« so zapisali na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. In dodali, da je širitev tega P+R predvidena po letu 2014.

Da MOL že razmišlja o širitvi omenjenega P+R, je nekoliko presenetljivo, saj se je v prvih osmih mesecih delovanja izkazal za precej neuspešnega. Na parkirišču, kjer je prostora za 187 vozil, po podatkih iz pomladi v povprečju parkira eno vozilo na dan.

V pokritih P+R zaračunavajo preveč

Občini se očitno tudi ne mudi, da bi parkiranje ob Chengdujski in v Stožicah, kjer je prav tako večina parkirnih mest dan za dnem praznih, naredila vsaj cenovno malce bolj privlačno. Potem ko je mestni svet že aprila v odloku o urejanju prometa znižal ceno parkiranja na pokritih P+R z 2,4 na 1,2 evra, stanje na terenu štiri mesece po spremembi odloka še vedno ni usklajeno. In to čeprav so v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) 1. julija posodobili cenik in v cenah že upoštevali zvišano stopnjo DDV.

Na LPT smo vprašali, zakaj v štirih mesecih niso uskladili cen. Vodja službe za parkirišča Bogdan Vonča je pojasnil, da je novi odlok z objavo v uradnem listu začel veljati 18. maja, za spremembo cen na posameznem parkirišču pa morajo sprejeti še odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, saj le ta določa lokacije. Vonča pravi, da imajo za uveljavitev te odredbe na voljo šest mesecev po sprejetju odloka, kljub temu pa so oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zaprosili za mnenje, ali lahko novo ceno za P+R iz odloka uveljavijo brez odredbe. Za mnenje so zaprosili julija, pritrdilni odgovor, da to lahko storijo, pa so prejeli 5. avgusta. »Tako bomo cene na vseh parkiriščih P+R poenotili, takoj ko bo tehnično možno, predvidoma v tednu dni,« je v sredo povedal Vonča.