Za garažo na Gradu več analiz

MOL pobude za umestitev parkirne hiše v porstorski načrt ni obravnavala, saj gre za zavarovano območje.

Objavljeno
11. januar 2013 08.33
Posodobljeno
11. januar 2013 14.00
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Čeprav so na občini še septembra napovedovali, da bodo v prve spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN) verjetno vključili tudi garažno hišo na Ljubljanskem gradu, se to ni zgodilo. Zapletlo se je, ker je območje spomeniško zavarovano.

Jeseni smo poročali o pobudi za gradnjo garaže na vrhu grajskega griča, ki jo je na mestno občino vložil biro Ambient. Šlo naj bi za manjšo garažo pod grajskim drevoredom s 130 parkirnimi prostori v dveh etažah. Takrat so na oddelku MOL za urejanje prostora zapisali, da je pobuda »vsekakor zanimiva, saj bi podzemna parkirna hiša grajsko planoto bistveno razbremenila mirujočega prometa«.

Glede na to, da prireditve na Gradu privabijo precej obiskovalcev in da vzpenjača ni dovolj zmogljiva, prometa na Grad ni mogoče povsem prepovedati, povzroča pa danes pravi kaos, so pojasnjevali. »Tak ukrep (umakniti mirujoči promet z javnih površin pod zemljo) je skladen tudi z novo prometno politiko mesta. MOL bo pobudo podrobneje ovrednotila in verjetno umestila v prve nadaljnje spremembe OPN.«

Spremembe in dopolnitve OPN bodo mestni svetniki obravnavali na januarski seji, a nove garaže na Gradu v njih ni. Na pobudo Ambienta so v mestni upravi namreč odgovorili, da se pripomba ne nanaša na spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN, ampak pomeni novo pobudo za spremembo tega akta.

Na naša vprašanja so na oddelku dodatno pojasnili, da kljub drugačnim napovedim septembra lani pobude za ureditev grajske planote sploh niso obravnavali.

»Predlagane spremembe so na območju grajskega griča, ki je zavarovan z odlokom o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, zaradi česar je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Tokratne spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN skladno s sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev zadevajo le spremembe znotraj stavbnih zemljišč, ki niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih (ne zahtevajo izdelave CPVO),« so pojasnili na oddelku za urejanje prostora.

Dodajajo, da bodo predlog za ureditev grajske planote obravnavali v enem od naslednjih postopkov sprememb in dopolnitev OPN, ki bo vključeval tudi izdelavo CPVO. »V tem postopku se bo predlog celovito strokovno presojal,« so odgovorili na naše vprašanje, kakšno je stališče občine do predlagane garaže in ali bi bila gradnjo pripravljena tudi sofinancirati.