Za Jankovića projekt Otoničarjevih ni sporen

Mestni svet potrdil gradnjo dodatnih 18 stanovanj ob Regentovi, četudi je investitor mož direktorice mestne uprave.

Objavljeno
26. marec 2018 23.55
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana – Mestni svet je danes potrdil osnutek sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predvideva, da bi v stanovanjski soseski ob Regentovi cesti poleg 50 stanovanj dopustili še gradnjo dodatnih 18 stanovanj. Zadeva ne bi bila tako sporna, če 39 stanovalcev iz bližnje okolice ne bi svetnikom tik pred sejo poslalo pisma z opozorilom, da je spremembo kot investitor zazidave predlagal mož v. d. direktorice mestne uprave Urške Otoničar in da bi lahko šlo za sum korupcije.

Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič je takoj po prejemu omenjenega pisma stanovalcev z Ulice 28. maja in Martinčeve ulice predlagala umik te točke dnevnega reda s seje. To pa zato, ker sta direktor Modre vile Marko Otoničar in v. d. direktorice mestne uprave Urška Otoničar kot mož in žena v tesni sorodstveni povezavi, kar bi lahko predstavljalo konflikt interesov in napeljevalo na upravičen sum korupcije. Menila je, da se mora uradna oseba izogibati nasprotju interesov in da svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. In opozorila, da je za sprejetje predlaganih sprememb OPPN za območje Regentove potrebna tudi predhodna potrditev sprememb izvedbenega dela OPN MOL, ki pa je še v pripravi. Trdila je, da sprejetje akta, pa čeprav je v fazi dopolnjenega osnutka, nima ustrezne pravne podlage in da gre za precedens v mestnem svetu.

Povedal svoje in šel

Večina svetnikov pa se za umik te točke vseeno ni odločila in o njej so potem razpravljali in odločali brez navzočnosti župana Zorana Jankovića. Tik pred odhodom in prenosom vodenja seje na podžupana Aleša Čerina pa je Janković dejal, da zadeva zanj ni sporna, saj jo vodi mestna stroka, sprejeta pa da je bila, še preden je projekt in gradnjo prevzel Marko Otoničar. Namigovanja, da gre v tem primeru za sum korupcije samo zato, ker je Urška Otoničar na funkciji v. d. direktorice mestne uprave, pa so zanj grde insinuacije. Dodal je še, da ta projekt podpira ne glede na sorodstvene povezave.

(Za povečavo kliknite na fotografijo.)

Pojasnila niso zalegla

Nataša Sukič je v razpravi dala vedeti, da pisma okoliških stanovalcev ne bi smeli »jemati z levo roko«. V njem je namreč poleg suma klientelizma in korupcije v mestni upravi navedena še vrsta drugih pomislekov, zakaj povečanje števila stanovanj na območju Regentove ne bi bilo primerno. Povišana stavba (namesto enostanovanjske bi bila po novem večstanovanjska) bi namreč kazila poglede, metala bi senco na sosednje nizke objekte, problematična pa bi lahko bila tudi povečana podzemna etaža. Tam namreč teče potok, ki ob deževju močno naraste. Površinska in podzemna voda bi lahko ogrožali bližnjo okolico. Zatrdili so celo, da tam zaradi močvirnega terena podkletitev včasih sploh ni bila dovoljena. Skrbi jih tudi, kje bodo parkirali obiskovalci novega naselja, saj je parkiranje v njihovi okolici že zdaj velik problem.

Ali je šlo v tem primeru za korupcijo in nedopustno dogovarjanje, Sukičeva ni hotela trditi, se pa strinja s stanovalci, da gre za podrejanje kapitalu in vsiljen projekt, ki bo šel na škodo tamkajšnje lokalne skupnosti.

Aleš Čerin je sicer opozoril, da Otoničarjeva ni bila vključena v pripravo akta in odločanje o njem ter da ne gre za precedenčni primer spreminjanja OPPN pred sprejetjem sprememb OPN MOL (tak primer je že bil v primeru projekta Tobačna mesto), vendar opozicijskih in svetnikov, ki niso del koalicije Liste Zorana Jankovća, s tem ni potolažil.

Sukičeva je namreč tik pred glasovanjem opozorila na 35. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jasno govori o tem, da imajo funkcionarji omejitve poslovanja za čas opravljanja določene funkcije. Zato je osnutek sporne spremembe OPPN od 39 svetnikov podprlo le 26 svetnikov, trije so bili proti, kar deset pa jih ni hotelo glasovati.

Mega gradnja v Polju

Na seji so svetniki sicer potrdili tudi osnutek OPPN za pozidavo 20 hektarov velike gospodarske cone med Poljem in Zalogom, kjer bo velik del zavzemal logistično-distribucijski center. Kot je dejala svetnica Irena Kuntarič Hribar (SD), gre za kolos, kakršnega še ni v Ljubljani, saj naj bi bil dolg 300, širok 200 in visok 25 metrov. Menila je, da bi ga bilo treba vsaj zožiti in podaljšati, a ji je župan odvrnil, da podaljšanje ni možno zaradi ščitenja gozdnega osamelca.

Širitev viškega pokopališča

Prav tako so potrdili tudi spremembo ureditvenega načrta za širitev pokopališča Vič, s katero bodo tam pridobili do največ 3800 dodatnih grobov, manjkajoče poslovilne, servisne in druge objekte ter parkirne prostore. Čeprav je njihova ureditev možna v dveh fazah, je Janković dejal, da bodo vsa dela opravili v eni.