Za ljubljanski šport vsako leto manj denarja

Za Muzej športa in Hram slavnih v ŠP Stožice bo prihodnje leto namenjenih 681.293 evrov.

Objavljeno
04. oktober 2012 19.04
ljvu/maraton
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Za ljubljanski program športa v prihodnjem letu je namenjenih pet milijonov evrov manj kot lani. Za vzdrževanje, obratovanje in investicije v športno infrastrukturo bo za 5,4 milijona manj denarja, za letne programe pa 428.739 evrov več.

Sicer pa je za šport v ljubljanski občini vsako leto namenjenega manj denarja. Še lani je bilo za šport v mestni blagajni zagotovljenih 29,67 milijona evrov in 1,08 milijona evrov namenskih sredstev. Letošnji znesek so z 22 milijonov evrov povečali na 25. Za program športa v MOL za leto 2013, ki ga bodo mestni svetniki potrjevali na prihodnji seji, 22. oktobra, pa je namenjenih 20 milijonov evrov.

Za vzdrževanje, obratovanje in investicije v športno infrastrukturo je namenjenih 12.994.862 evrov (od tega za tekoče transferje v javne zavode 3.261.404 evrov). Za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL bo šlo 2.961.404 evrov, od tega 2,7 milijona Javnemu zavodu šport Ljubljana, 252.000 evrov pa osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL.

Pol milijona za vzdrževanje ŠC Stožice

Za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice je namenjenih 500.000 evrov. Za dokončanje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling (balinanje na ledu) in parkovnih površin bo MOL odštela 3.759.550 evrov. Za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pa bodo pridobili 25.000 evrov od Fundacije za šport. Za projektno dokumentacijo in vzpostavitev Muzeja športa in Hrama slavnih v okviru ŠP Stožice pa namenjajo 681.293 evrov.

Za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme je namenjenih 1.844.378 evrov. Denar bodo porabili za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za obnovo Hale Tivoli, ki je nujna za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki 2013. Za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, pa bo šlo 100.000 evrov.

Po dobrih 13 letih pa je končno prišlo na vrsto tudi kopališče Kolezija. Za njegovo obnovo je namenjenih 1,37 milijona evrov; 390.000 evrov bo stalo pridobivanje investicijske dokumentacije, gradbeni nadzor rušenja obstoječega objekta in nadzor gradbenih del 1. faze izgradnje. Za dokončanje rušenja bodo porabili 230.000 evrov, 750.000 evrov pa za začetek gradbenih del za prvo fazo izgradnje kopališča.

Prva faza obnove Kolezije

Za izvedbo supernadzora nad opravljanjem gradbenih del in plačilo razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija pa bodo namenili 40.000 evrov.

Za nadaljevanje aktivnosti za ureditev športnega parka Sava, od Tacna do Sneberij, bo MOL namenila 270.000 evrov; 70 odstotkov denarja v višini 630.000 evrov pa namerava pridobiti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Denar bo namenjen za vodenje, pripravo ureditvenih načrtov, urejanje rekreacijskih centrov, urejanje rekreacijskih poti, urejanje fotovoltaične javne razsvetljave, urejanje centra za otroke, nadgraditev spletne aplikacije ter informiranje in promocijo.

Več kot dva milijona za športne prireditve

Za športne programe pa bo zagotovljenih 7.005.138 evrov. Za program športa otrok in mladine je namenjenih 4.141.977 evrov (lani 3.744.830 evrov), od tega 1,7 milijona za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter 1,55 milijona za mestne panožne športne šole. Za izvajanje programa Naučimo se plavati je tekoči transfer v Javni zavod Šport Ljubljana 86.466 evrov. Za šport odraslih je namenjenih 343.760 evrov. Za delovanje zvez in športnih društev je predvidenih 220.000 evrov.

Za 25.000 evrov več kot lani je namenjenih za športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu. Od 2.218.401 evrov je za Ljubljanski maraton tako kot lani predvidenih 200.901 evrov, za Pohod ob žici 95.000 evrov in za kolesarski maraton Franja 70.000. Za druga velika mednarodna tekmovanja in prireditve, kamor spada na primer odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, atletski miting Ljubljane, svetovni pokal v gimnastiki in v kajaku, svetovno prvenstvo v judu itn., je namenjenih približno 1,8 milijona evra.