Za odstranjevanje gradbenih odpadkov kandidira trojica

Cenovno najugodnješi in skoraj izenačeni ponudbi podjetij Hmezad TMT in Dolinšek Transport, tretja pa dvakrat višja

Objavljeno
14. maj 2013 16.25
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Na razpis MOL za odstranjevanje nezakonito odloženih gradbenih odpadkov na območju občine za letos in prihodnje leto, so prispele tri ponudbe. Ker ne bo pogajanj o končni ceni, bi lahko izvajalca izbrali že ta mesec, še pred poletjem pa opravili prva dela.

Na včerajšnjem odpiranju sta dve podjetji iz Ljubljane oddali skoraj identični cenovni ponudbi. Najcenejši je bil Hmezad TMT, ki je pripravljen odpeljati, predelati in/ali deponirati tono gradbenih odpadkov za 8,2 evra (brez davka). Le malenkost dražje je bilo podjetje Dolinšek Transport, ki je to storitev pripravljeno opraviti za 8,6 evra po toni. Cenovno pa je najbolj izstopalo podjetje Gradnje Žveplan iz Celja. Njegova ponudba namreč znaša kar 18 evrov. Glede na oddaljenost od Ljubljane pa je logična.

V nadaljevanju sledi le še preverjanje zahtevanih razpisnih pogojev (med drugim, da je v zadnjih treh letih ponudnik izvedel vsaj eno storitev odvoza odpadkov), predloženih dokumentov in izjav, morda pa še poziv Hmezadu TMT, da svojo vlogo dopolni, saj so na odpiranju ugotovili, da se podjetje ni opredelilo glede načina oddaje ponudbe.

Solidni ponudniki

Ko smo v podatkovni bazi Gvin preverjali boniteto vseh treh ponudnikov, smo ugotovili, da nihče od njih ni imel blokad računov v preteklem letu in da vsi poslujejo solidno (z zadostnimi prihodki in z dobičkom).

Izbrani izvajalec bo z MOL podpisal pogodbo, po okvirnem sporazumu pa bo lahko v poldrugem letu za opravljeno delo dobil do 300 tisočakov plačil.

Se pa je občina zavarovala za dobro in pravočasno izvedbo del, saj so morali vsi prijavljeni ponudniki predložiti brezpogojno bančno garancijo v višini 30.000 evrov, plačljivo na prvi poziv.

Dela za več let

Glede na ogromno število že evidentiranih nezakonitih odlagališč (kot smo že pisali, jih je samo na vodovarstvenih območjih, pomembnih za mestno oskrbo s pitno vodo, kar 1586) in da jih od tega dve tretjini z gradbenimi odpadki, dela ne bo zmanjkalo.

Po kakšnem prednostnem vrstnem redu jih bodo odstranjevali, še ni znano, najbrž pa bodo imela prednost tista na Ljubljanskem polju. Tam jih 71 leži v najožjem vodovarstvenem območju, 722 pa na območju z drugim najstrožjim varstvenim režimom.

V krajinskem parku Ljubljansko barje pa je na občinskih zemljiščih 128 odlagališč s skupno prostornino 44.718 kubičnih metrov (prevladujejo gradbeni odpadki).