Za oskrbo na domu bo treba plačevati več

Subvencija, s katero se je MOL ponašala, da je najvišja med mestnimi občinami, bo nižja za pet odstotkov.

Objavljeno
29. november 2016 18.03
Frizer Ignac Sobočan 27.5.2013 Sladki Vrh Slovenija
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Po novem letu bodo ljubljanski uporabniki plačevali od 0,86 do 0,97 evra več za uro oskrbe na domu, MOL pa bo subvencijo znižala z 80 na približno 75 odstotkov. O predlogu sklepa s spremembami bodo mestni svetniki odločali na zadnji letošnji seji, 19. decembra.

V Ljubljani za pomoč družini na domu skrbita dva ponudnika: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) kot javni zavod in zasebni koncesionar zavod Pristan, ki to socialnovarstveno storitev izvaja še v devetih občinah. Polna cena storitve naj bi ostala enaka, v ZOD je 17,72 evra (lani 17,16 evra), v zavodu Pristan pa je za 54 centov nižja in znaša 17,18 evra.

Fiksne cene za uporabnike

Uporabniki v ZOD trenutno ob 80-odstotni občinski subvenciji plačujejo ob delavnikih 3,54 evra na uro, v Pristanu pa 3,43; povprečje v mestnih občinah je 4,91 evra. Na MOL predlagajo fiksno ceno te storitve za uporabnike, in sicer 4,40 evra ob delavnikih, 5,70 evra ob nedeljah (zdaj v ZOD plačujejo 4,61 evra) in 5,90 ob praznikih oziroma dela prostih dneh (zdaj v ZOD plačujejo 4,78 evra). V zakonu je določeno, da se cena storitve, opravljene ob nedeljah, lahko poviša do 40 odstotkov, ob praznikih in dela prostih dneh pa do polovice, to je glede na povečanje stroškov dela. Kot pravijo na MOL, je to povišanje v Ljubljani približno 30-odstotno.

Poleg tega bi se znižala tudi občinska subvencija te storitve, s katero se je MOL rada ponašala, da je z 80 odstotki med mestnimi občinami najvišja, čeprav je po zakonu občina dolžna zagotoviti le polovico. Po novem bi ljubljanska občina v ZOD storitev financirala v višini 75,17 odstotka, v Pristanu pa 74,39 odstotka. To pomeni, da bo subvencija približno tolikšna kot v Kranju, višjo bodo imeli v Novi Gorici (77 odstotkov) in Celju (76,76 odstotka).

Vse več čakajočih

Spremembe predlagatelji utemeljujejo s tem, da bi lahko s prihrankom zagotovili večjo realizacijo ur. Število opravljenih ur pomoči na domu v MOL se je namreč zadnja leta postopoma povečevalo, uporabniki pa so najprej na to storitev čakali le ob točno določenih terminih, praznikih in nedeljah. Lani je ZOD prvič opozoril, da uporabniki čakajo tudi že na običajne termine med tednom. Poleg tega je več uporabnikov, ki potrebujejo več ur, kot je bilo predvideno ob vključitvi.

Podobno ugotavljajo v analizi storitve, ki jo na območju Ljubljane opravljata ZOD in Pristan, upoštevali pa so tudi izvajalce iz drugih občin, ki delajo za ljubljanske občane na začasnih bivališčih po državi. Pred petimi leti je bilo za pomoč na domu namenjenih nekaj več kot dva milijona evrov in opravljenih skoraj 151 tisoč ur, medtem ko je letos v proračunu za to predvidenih že 2,6 milijona, do konca leta pa bodo predvidoma opravili 174 tisoč ur. Ob tem je število uporabnikov od 1126 v letu 2011 naraslo na 1625 v preteklem letu, približno 900 jih oskrbuje ZOD, približno 140 pa zavod Pristan. Letos število uporabnikov, ki čakajo na storitev, prav tako narašča.

S prihrankom do dodatnih ur

Kot pravijo na MOL, bi z nižjo občinsko subvencijo zagotovili dodatna sredstva za vključitev novih uporabnikov in tistih, ki potrebujejo večji obseg storitve. S predlaganim sklepom bi bil ob nespremenjenih stroških in enaki višini proračunskih sredstev prihranek približno 157.000 evrov, v okviru tega pa bi lahko izvajalci opravili približno 12 tisoč dodatnih ur pomoči družini na domu na leto.

Socialni servis že štiri leta brez subvencije

Naj spomnimo, da je mestni svet na začetku leta 2012 odpravil 60-odstotno občinsko subvencijo za storitve socialnega servisa z utemeljitvijo, da po njih ni veliko povpraševanja. Pozneje pa so te storitve ponujali na občinskih spletnih straneh, ker so jih menda uporabniki naročali v vse večjem številu. V Ljubljani samo ZOD ponuja dve skupini teh storitev, trenutno imajo 350 uporabnikov na mesec. V prvi skupini storitev, ki jih zaračunavajo po deset evrov na uro, so pedikura, frizerstvo, čiščenje, šivanje, likanje, kuhanje kosila, generalno pospravljanje in pomivanje oken, manjša hišna popravila, ročno pranje perila, vzdrževanje vrta in okolice, kidanje snega. V drugi skupini storitev, za katere uporabniki odštejejo 7,11 evra na uro, pa so druženje, spremstvo pri različnih obveznostih ali dejavnostih, varstvo med odsotnostjo svojcev, branje, nakupi na tržnici, v trgovini, skrb za higieno in prehrano hišnih ljubljenčkov.