Za parkirišča P+R na voljo še štirje milijoni evrov

Razpis za evropska sredstva: Ljubljanska občina zaradi nepopolnih vlog ostala brez evropskega denarja za P+R na Barju in Dolgem mostu

Objavljeno
08. januar 2014 16.57
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je razpisalo še tretji (in tudi zadnji) rok za prijave na razpis za evropska sredstva, namenjena gradnji parkirišč P+R (parkiraj in se pelji). Med prijave, ki so prispele na prva dva roka, so razdelili le približno polovico vsote. Na voljo so še najmanj štirje milijoni evrov.

Ministrstvo je razpis Parkiraj in se pelji, ki se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, druge razvojne prioritete »cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa«, objavilo poleti. Na voljo je bilo približno osem milijonov evrov, in ker med prijavitelje na prva dva roka za oddajo vlog niso razdelili vsega denarja, ampak le približno polovico, so konec lanskega leta razpisali še tretji rok. Ta se izteče 30. januarja. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, »so trenutno na voljo štirje milijoni evrov, v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pa si prizadevamo za pridobitev dodatnih evropskih sredstev«.

Potem ko so na prvem roku kohezijska sredstva dodelili šestim projektom v petih občinah (glej tabelo) – na območju Ljubljanske urbane regije občinama Ig in Škofljica – sta bili v drugem roku uspešni le dve vlogi. Sklepa o odobritvi denarja je ministrstvo izdalo Domžalam in Vrhniki, vloge ljubljanske mestne občine (kandidirala je z dvema projektoma: P+R Barje in širitev P+R Dolgi most), Ivančne Gorice, Grosuplja in Zagorja ob Savi pa so zavrnili, ker niso bile popolne. Vlogo občine Laško so zavrgli, ker je prispela prepozno.

Na ljubljanski občini nam niso odgovorili na vprašanje, zakaj je bila njihova vloga nepopolna, prav tako nismo zvedeli, ali nameravajo ta dva projekta (ali katerega drugega) prijaviti na tretji razpisni rok oziroma ali jim bo do konca januarja sploh uspelo dopolniti vlogi. V rebalansu za letošnje leto so sicer za parkirišče ob Barjanski cesti in širitev P+R Dolgi most načrtovali okoli štiri milijone evrov, od tega dobra 2,5 milijona iz evropskih skladov. Celotna mreža P+R v občini predvideva enajst parkirišč, trenutno pa obratujejo tri, na Dolgem mostu, v Stožicah in na Studencu.

Milijon in pol za novo garažo v Domžalah

Največ, poldrugi milijon evrov, je doslej pridobila domžalska občina. Kot je pojasnil župan Toni Dragar, bodo na mestu trgovine Gradbenik Domžale ob Masljevi ulici zgradili garažno hišo z 228 parkirnimi prostori (dvanajst jih bo rezerviranih za vozila oseb z invalidskim vozičkom). Letos načrtujejo rušitev objektov in pripravo gradbišča, samo gradnjo pa prihodnje leto. Celoten projekt je vreden 2,2 milijona evrov.

Na Vrhniki 149 parkirnih prostorov

Skoraj 457 tisoč evrov kohezijskih sredstev je dobila Vrhnika, kjer načrtujejo ureditev P+R v Sinji Gorici. Po besedah podžupana Janka Skodlarja bodo zbirno središče P+R uredili na dveh platojih: »Oba bosta stala na degradirani zaraščeni površini med prometnicami, prvi med Ljubljansko cesto in cesto v Sinjo Gorico, drugi pa med cesto v Sinjo Gorico in primorskim avtocestnim krakom.« Zagotovljenih bo 149 parkirnih prostorov za avtomobile in od 20 do 60 za kolesa. Skodlar pojasnjuje, da se bodo gradnje lotili takoj po izboru izvajalca (trenutno usklajujejo popis za razpis), predvidoma čez dva meseca. »Zaradi slabo nosilnih tal bo treba izvesti predobremenilni nasip za predvidoma šest mesecev in šele nato nadaljevati gradnjo. Investicija bo tako končana sredi prihodnjega leta.« Ocenjena vrednost celotnega projekta je slabih 700 tisočakov.

Parkirišče v Škofljici bo stalo pol milijona

Še letos pa naj bi bili po napovedih urejeni parkirišči P+R v Škofljici in na Igu. Direktor škofljiške občinske uprave Marko Podvršnik je pojasnil, da bodo v središču Škofljice uredili 88 parkirnih prostorov za avtomobile z dvema električnima polnilnima postajama in 21 prostorov za kolesa. Projekt je po ocenah vreden pol milijona evrov, načrtujejo pa, da bo parkirišče začelo obratovati še letos.

Na Igu 37 parkirnih mest

Ižanska občina se je po besedah Natalije Skok za investicijo ob novem objektu Center Ig odločila zaradi pomanjkanja površin za parkiranje ter nepovezanosti različnih programov znotraj ožjega središča vasi. V anketni raziskavi so ugotovili, da je treba zagotoviti 34 parkirnih prostorov za potrebe uporabnikov sistema P+R. Uredili jih bodo 37, parkirišče bo v neposredni bližini postajališča mestnega avtobusa številka 19I, kot pravi Skokova, pa mora začeti obratovati najkasneje januarja 2015. Ocenjena vrednost projekta je 582 tisoč evrov.