Za prenovo Slovenske namesto treh verjetno osem mesecev

Dela potekajo počasi, s številnimi prekinitvami. Molk občine o tem, kako bo potekala prenova.

Objavljeno
05. januar 2015 20.36
Slovenska cesta
Maša Jesenšek, Janez Petkovšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Popolna zapora Slovenske ceste med Gosposvetsko in Šubičevo je v današnji jutranji in popoldanski prometni konici znova dodobra podaljšala potovalni čas v okolici središča mesta. O tem, kako bo obnova potekala, so danes na občini molčali, smo pa na KPL izvedeli, da je zapora predvidena vse do konca maja.

Potem ko so oktobra zaprli del med Šubičevo in Čopovo, je od danes zaprt celoten odsek, predviden za prenovo v tako imenovani skupni prometni prostor. Avtobusi vozijo po obvozu po Gosposvetski, Bleiweisovi in Šubičevi (oziroma proge 14, 14B in 18 po Prešernovi), na Gosposvetski in Šubičevi pa so urejena začasna postajališča. Tako kot novembra je tudi tokrat zapora največ težav povzročala med jutranjo in popoldansko konico, na okoliških obvoznih cestah, zlasti na Tivolski in Bleiweisovi.

Prenova, ki jo za občino izvaja KPL, se je sicer začela oktobra. Razpis, na katerem je KPL pridobil posel, z davkom vreden 3,8 milijona evrov, je določal, da morajo biti dela opravljena v 105 dneh. Če bi tekla brez prekinitev, bi morala biti prenova torej končana čez dva tedna. A pogled na gradbišče kaže, da je pravzaprav šele v začetni fazi, čeprav bodo v prihodnjih dneh že tretjič odprli asfalt na odseku med Čopovo in Šubičevo. Razkopani del na tem odseku so do zdaj dvakrat zapirali, oktobra zaradi maratona in decembra zaradi prazničnih prireditev, da so omogočili javni promet in lažji dostop obiskovalcem do starega jedra. Vse to vzbuja vtis, da se občini s prenovo prav nič ne mudi.

Nasprotno se je zdelo poleti, ko je izbirala izvajalca del. Za precej obsežna dela, ta zajemajo tudi obnovo komunalnih vodov, so namreč najprej v razpisni dokumentaciji dali na voljo le 90 dni. Po več pozivih in opozorilih ponudnikov, da je rok nerealen, so ga podaljšali za 15 dni, dodatnih pozivov, naj ga še podaljšajo, pa niso upoštevali. Zdaj kaže, da bo prenova (ob vseh prekinitvah) trajala krepko dlje kot pol leta. Sicer pa so že ob izbiri KPL za izvajalca nekateri opozarjali, da je lahko v pogajanjih skoraj prepolovil začetno ceno prav zato, ker so vedeli, da naročnik ne bo vztrajal pri upoštevanju (pre)kratkih pogodbenih rokov.

Na občini danes ni bilo mogoče dobiti prav nobene informacije o tem, kako in koliko časa bo prenova še potekala. Pristojni za pojasnila po telefonu niso bili dosegljivi, na naša pisna vprašanja pa so predstavnice za odnose z javnostjo odgovorile, da nam bodo odgovore posredovale v »zakonskem roku« (sedmih delovnih dni). In če so še v sredo na svoji spletni strani objavili, da bo Slovenska zaprta od 5. do 31. januarja, v današnji objavi informacije, koliko časa bo trajala zapora, ni bilo več. Takšen odnos predstavnikov MOL do medijev in javnosti le še potrjuje, da se je občina prenove lotila precej na pamet, brez jasnih načrtov.

Odgovori izvajalca del

V podjetju KPL nam je Marjan Prešeren, odgovorni za projekt prenove, povedal, da so se dogovorili, da bodo izjave za javnost dajali predstavniki občine, in sicer Petra Čop z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Ker pri njej nismo prišli do podatkov o zapori, njenem poteku, dolžini, kaj šele o predvidenih obvozih za avtobusni promet, taksije, dostavo in drugih omejitvah prometa v okolici zaprtega dela Slovenske, smo od Prešerna dobili le nekaj najpomembnejših informacij.

V prihodnjih petih mesecih bodo tako kot glavni izvajalci izvedli vsa potrebna dela po sprejetem projektu. Pri razkopavanju ceste in pločnikov ter kolesarskih stez bodo lahko posamezni »podizvajalci« oziroma podjetja, ki skrbijo za gradnjo, prenovo ali vzdrževanje komunalnih napeljav, lahko izkoristili priložnost in prestavili svoje vode, jih zamenjali ali popravili. Kot smo že pisali, sta problematična zlasti stara plinska in električna napeljava (pri prvi so vidni znaki korozije), pri čemer bodo dva večja posega izvedli pri hišah Slovenska 28 in 30.

Prešeren nam je zagotovil, da bodo priložnost izkoristili tudi za to, da bodo natančno popisali vse stare in nove vode in da bo končno narejen sodoben kataster vseh komunalnih vodov na odseku med Šubičevo in Gosposvetsko.

Na vprašanje, ali ga ne skrbi, ker nameravajo na Slovenski zasaditi drevesa, katerih korenine bi se lahko razrasle v občutljivo podzemno napeljavo, je odvrnil, da ga ne. Od 68 dreves bo pet ozkolistnih javorov in 63 malih jesenov, katerih korenine niso tako nevarne, kot denimo pri platanah na Krekovem trgu, ki pomenijo veliko nevarnost tako za vode kot cesto. Sicer pa izvajalce čaka veliko dela, saj bo treba odstraniti ves asfalt, namesto njega pa urediti betonsko vozišče in potlakovati vse druge površine.

Obvozi in dostava?

Glede obvozov za lastnike bližnjih stanovanj, lokalov, trgovin, hotela in pošte ni vedel povedati ničesar, tako da lahko le slutimo, da bodo za tiste z vzhodne strani Slovenske dostavo uredili po Nazorjevi, Čopovi in Wolfovi, na drugi strani pa po Cankarjevi, Štefanovi, Šubičevi in Tomšičevi. Sodeč po gradbiščnih ograjah bodo ozki prehodi ob njih zadoščali le za pešce, medtem ko bodo kolesarji bržkone morali poiskati pot po drugih vzporednih ulicah.

Pošta bo delovala normalno

Ob trasi Slovenske je glavna pošta ena najbolj obiskanih stavb, zato smo za mnenje o omejitvah prometa, povezanih s prenovo, vprašali tudi Pošto Slovenije. Zapisali so, da poslovanje te pošte med zaporo ne bo posebej moteno. Z občino so se namreč dogovorili za poseben režim prevoza pošiljk. Ta jim ne bo povzročal nevšečnosti pri vsakodnevnem poslovanju, vse storitve pa bodo opravljali v istem delovnem času kot sicer. Prav tako bo izvajala dostavo pošiljk vsem naslovnikom, vključenim v njeno dostavno območje.