Za projekt prenove dvorane Tivoli štiri ponudbe

Mestni razpis izvedli, četudi so zaradi prekratkega roka protestirali tako inženirska in arhitekturna zbornica kot projektanti.

Objavljeno
14. januar 2013 16.10
Slovenija Ljubljana 08.01.2013 -Hala Tivoli. Foto: Leon Vidic/Delo
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana - Za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo dvorane Tivoli se potegujejo štiri podjetja. Na današnjem odpiranju ponudb so jih pravočasno oddali Komuna projekt iz Maribora, Ržišnik-Perc iz Šenčurja in Kastel ter Elea IC iz Ljubljane.

Pri odpiranju ponudb je najbolj izstopala razlika v ceni med najnižjim in najvišjim ponudnikom. Kastel, d. o. o., iz Ljubljane je namreč projekt pripravljen izdelati za 144.000 evrov, Elea IC pa za 343.200 evrov (oboje z vštetim 20-odstotnim davkom na dodano vrednost). Druga dva ponudnika pa sta v ponudbah zapisala ceni 180.000 in 277.092 evrov. Zanimivo je tudi to, da ni nihče od njih izpolnil obrazca s formulo za nižjo porabo energije, ki bi pri izboru najboljšemu prinesla 15 odstotkov možnih točk.

Odzivi ZAPS in IZS

Po koncu odpiranja ponudb je predstavnik Elee IC za zapisnik izjavil, da je bil rok za izdelavo projektne doumentacije prekratek in da so zato v svoji ponudbi zapisali daljšega. Cvetka Erzin, ki je vodila postopek odpiranja ponudb, je zatem pojasnila, da bodo zaradi kratkega roka nemudoma analizirali vse ponudbe, zahtevali morebitne dopolnitve, nakar bodo sledila še pogajanja o končni ceni. Kdaj bo izdelovalec projektne dokumentacije izbran, pa ni upala napovedati, saj je možno, da se bo kdo pritožil na izbor.


Sicer pa sta se na številne kritike potencialnih izdelovalcev projektne dokumentacije za prenovo dvorane Tivoli odzvali tudi Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) in Inženirska zbornica Slovenije (IZS).
V pismu, ki ga je na mestno služno za javna naročila poslal predsednik ZAPS Andrej Goljar, so zapisali, da je nesprejemljivo, ker je rok za oddajo projektne dokumentacije le 10 dni od začetka veljavnosti pogodbe. Ugotavljajo, da se pri tem naročilu »ponavlja slaba praksa javnega naročanja, pri kateri se izvajalci naročil, v tem primeru projektanti, postavljajo v položaj vzemi ali pusti oziroma v okoliščine, za katere je vnaprej jasno, da naročenih del ne morejo izvesti kakovostno in v roku«.

Storitve po njegovem prepričanju ni mogoče izvesti v roku, »četudi bi upoštevali le najkrajši možni čas pridobivanja soglasij in upravnega postopka, da o kakovosti projektne dokumentacije in posledic na kakovost izvedbe, možne napake ter končno ceno ne omenjamo«. Zato je MOL pozval, naj razveljavi javno naročilo in objavi novega, ki bo upoštevalo realne roke izdelave projektne dokumentacije in s tem ustvarilo enakopraven izhodiščni položaj vseh ponudnikov. Podobno so reagirali tudi na IZS.
Zato je pretekli petek je na omenjenem oddelku sledil sestanek s predstavniki ZAPS in IZS, kjer so jim pojasnili vse okoliščine tega javnega naročila. Na koncu so sklenili, naj se odpiranje ponudb vendarle izvede in ne prekliče.

Prekratki roki

Angelo Žigon iz Elee IC je izjavil, da je 10 dni časa za izdelavo projektne dokumentacije za trako zahtevno prenovo pravno formalno nemogoče izvesti, tudi če bi imeli na razpolago več sto tistih, ki bi risali projekt. Ob odpiranju ponudb pa je dejal, da je njihova cena realna in da je zgrožen nad nizkimi (dumpinškimi) cenami, ki jih na javnih razpisih ponujajo projektanti ali gradbeniki. Zato se ne čudi, da mnoga arhitekturna in gradbena podjetja eno za drugim propadajo.

Peter Zupan iz podjetja Kastel je sicer priznal da v 20 dneh ni mogoče izdelati projektne dokumentacije, a se je vseeno prijavil. To pa lahko storiš, če verjameš, da boš izbran. Resda tvegaš, da ne boš, a ...
Na vprašanje, ali je to storil zato, ker je že pred časom izdelal idejno zasnovo za prenovo dvorane Tivoli, pa je odvrnil, da ni skrivnost, da je že leta 1995 delal njeno prenovo in da zato ve, kako to izpeljati. Zatrdil je, da njegova nizka cena izhaja tudi iz predhodnega poznavanja te dvorane. In dodal, da mora biti projekt za izvedbo (PZI) potrjen med koncem marca in 15. aprilom sicer prenova ne bo izvedljiva v predvidenem roku.

Prenova ali šminkanje?

Drago Banović, namestnik direktorja javnega zavoda Šport Ljubljana, je dejal, da so roki resda kratki, a je Košarkarska zveza Slovenije dvorano Tivoli opredelila za prizorišče prvenstva v košarki šele septembra lani, rebalans mestnega proračuna, ki je zagotovil potrebni denar za izvedbo, pa so sprejeli šele sredi decembra. Vseeno pa pričakuje, da se bo našla skupina projektantov, ki bodo sposobni projekt pripraviti in da bo prenova končana do 15. avgusta. Če je ne bo, bodo pač dvorano le malo »pošminkali«, temeljito pa jo preuredili kasneje.