Za ureditev Špice iščejo izvajalca, denarja pa še ni

Urejanje pristanov v Gruberjevem prekopu: Občina se še tretjič poteguje za evropska sredstv.Če bo uspešna, bodo privezi urejeni še letos.

Objavljeno
03. januar 2014 11.48
LJUBLJANA SLOVENIJA 12.2.2011 PRENOVLJENA SSPICA FOTO: JOZZE SUHADOLNIK
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Tik pred božično-novoletnimi prazniki je občina objavila javni razpis za ureditev brežin Gruberjevega kanala in postavitev pristanov v njem. Gre za drugo fazo urejanja območja Špice, za katero pa občina še nima zagotovljenih vseh sredstev.

Naj spomnimo, občina se je urejanja Špice lotila že leta 2009, ko je tam uredila park. Toda drugo fazo ureditve območja, katere glavni del so pristani za ladjice, ki plujejo po Ljubljanici, je nato zaradi pomanjkanja sredstev prestavljala iz leta v leto. Skorajšnji začetek del je lansko pomlad napovedoval tudi župan Zoran Janković z zatrjevanjem, da imajo za projekt evropski denar že zagotovljen. Kar pa se je izkazalo za neresnično, saj je bila vloga MOL kot nepopolna na javnem razpisu za evropska sredstva zavrnjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je pripravilo razpis za sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj, je vlogo MOL za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost, katerega glavni del je ureditev pristanov na Špici, namreč marca zavrnilo, ker je občina ni pravočasno dopolnila. Kljub dvomljivim argumentom je MOL zoper to odločitev vložila tožbo na upravno sodišče in še maja so bili na občini prepričani, da je njihova pritožba »utemeljena in tehtna«. Julija pa so tožbo umaknili in oddali novo prijavo na novi razpis ministrstva za sredstva sklada za regionalni razvoj, v okviru katerega je za osrednjeslovensko regijo na voljo 3,4 milijona evrov. Kot so pojasnili na občinski službi za razvojne projekte in investicije, so tožbo umaknili in se ponovno prijavili na razpis, ker »menimo, da je program, ki smo ga meščanom in obiskovalcem Ljubljane ponudili v okviru 'zelene mobilnosti', odličen«. Zaprosili so za 1.450.820 evrov iz evropskega sklada, kar je glede na ocenjeno vrednost investicije 51 odstotkov potrebnih sredstev.

Kratki roki

Čeprav se je rok za prijavo na razpis iztekel že septembra, dobitniki sredstev še niso znani. Kot pravijo na ministrstvu, bodo rezultate predvidoma sporočili na začetku januarja. Je pa uspešnost vloge MOL zaradi nekaterih razpisnih pogojev in zahtev znova negotova. Določeno je namreč, da morajo biti vse aktivnosti operacije (zaključek del) izvedene najkasneje 30. septembra 2014, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. V skladu s tem razpis še določa: »Da bo upravičenec lahko uveljavljal izplačilo upravičenih stroškov, je dolžan izbrati izvajalce aktivnosti do predvidoma 31. decembra 2013. Če te obveznosti ne izpolni, lahko preneha obveznost MGRT do upravičenca iz naslova sofinanciranja operacije in MGRT lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju.«

Ljubljanska občina izvajalca del seveda še ni izbrala, saj je razpis zanj objavila šele pred božično-novoletnimi prazniki. Kandidati se lahko prijavijo do 28. januarja, tako da je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del realno pričakovati šele v drugi polovici februarja – in še to pod pogojem, da ne bo pritožb neizbranih kandidatov. Merilo za izbor bo najnižja cena, bodo pa s kandidati izvedena pogajanja v enem ali več krogih. Pri vsem tem je jasno, da bo rok za izvedbo del – vrednost projekta je ocenjena na približno 2,8 milijona evrov (z DDV), od tega naj bi gradbena dela stala 2,6 milijona – zelo kratek. Razpis sicer določa, da bo moral izbrani ponudnik dela opraviti do 30. septembra 2014, vendar pogodba, ki naj bi jo sklenila MOL in izbrani izvajalec, hkrati omogoča sporazumno podaljšanje izvedbenega roka – v primeru spremenjenih okoliščin ali če naročnik ne bi izpolnil svojih obveznosti.

Na občinski službi za razvojne projekte in investicije sicer pravijo, da je podpis pogodbe z izvajalcem predviden februarja in da je projekt »ob polnem angažiranju izvajalca mogoče končati v zahtevanem roku, saj je vsa dokumentacija, vključno z gradbenim dovoljenjem, izdelana«. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je tudi sicer eden od pogojev razpisa MGRT za evropska sredstva. Za gradnjo pristanišč je občina dovoljenje pridobila že lanskega februarja, za gradnjo servisnega objekta pa avgusta.

In če evropskega denarja ne bo?

V rebalansu proračuna za leto 2014, ki ga bodo svetniki obravnavali 20. januarja, je za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost poleg 1,45 milijona evrov, predvidenih iz evropskega sklada za regionalni razvoj, zagotovljenih še 1,35 milijona evrov iz občinske blagajne. Toda kot so pojasnili na občinski službi za razvojne projekte in investicije, bodo ureditev pristanov in brežin Gruberjevega kanala izvedli zgolj, če bo njihova vloga za evropska sredstva uspešna. Če ne bo, se bodo »za sredstva potegovali v katerem od drugih razpisov za tak program«. Kar pomeni, da se lahko razpis občine konča tudi brez izbranega izvajalca del, morda še pred predvidenim odpiranjem ponudb, če bodo na MGRT o vlogah res odločili na začetku januarja,

Razpis MOL sicer vzdolž Gruberjevega prekopa predvideva plavajočo napravo – ponton za potrebe pristana, ki bo iz pocinkanih pohodnih rešetk, širok bo šest metrov, na njem pa bo urejenih 16 privezov za ladjice. S tem bi ljubljanski ladjarji končno dobili stalen prostor za privez. Trenutno uporabljajo tako imenovane začasne priveze, za katere pa prav nihče ne plačuje predvidene občinske takse, vendar inšpektorji zaradi tega tudi še nikogar niso kaznovali. Na MOL pač čakajo, da se bo stanje uredilo, ko bodo zgradili stalne pristane.

Za brežine Gruberjevega prekopa je predvidena kaskadna ureditev s prefabriciranimi betonskimi elementi, ki se kombinirajo z zasaditvijo, travnimi ploščami in granitnimi kockami. Pot ob vodi bo peščena, plato pa tlakovan z granitnimi oziroma porfirnimi kockami in porfirnimi ploščami.