Žabe ne bodo ovirale gradnje zadrževalnika

Protipoplavni ukrepi na Brdnikovi: Na MOL napovedujejo, da bodo dela v prvi fiaz gradnje končana jeseni.

Objavljeno
18. april 2017 18.41
Poplave Rožna dolina
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Srečanje predstavnikov MOL in zavoda za varstvo narave je obrodilo sadove. Izvajalci gradnje prve faze zadrževalnika Brdnikova do konca razmnoževalne sezone dvoživk ne bodo omejeni le na majhno območje izven prostorskega načrta, pač pa lahko že zdaj gradijo tudi na travnikih, kjer je življenjski prostor zavarovanih prostoživečih živali.

Izvajalci del, družba Trgograd v partnerstvu s hrvaškim podjetjem Krk, sta tako že kmalu po začetku del gradbene stroje preselila čez Pot za Brdom, kjer je na travniku že vidno, kje bo potekala nova trasa Brdnikove ulice.

Kot smo pisali pred dnevi, ob začetku gradnje na Brdnikovi, okoljevarstveni pogoji, ki so del izdanega gradbenega dovoljenja za prvo fazo urejanja zadrževalnika Brdnikova, niso dovoljevali gradnje na veliki večini območja zaradi razmnoževalne sezone rjavih žab, ki traja od začetka marca do konca julija. Na MOL so kljub temu konec marca začeli z gradnjo izven tega območja (južno od Poti za Brdom), v upanju, da bodo naravovarstvenike prepričali, da jim dovolijo gradnjo tudi na preostalem območju.

»Poseg ne posega v ključne strukture dvoživk«

Sestanek med predstavniki občine in ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo narave v začetku aprila je prinesel želeni rezultat. Kot so zapisali tako na občini kot na zavodu, so preučili možnosti izvajanja gradbenih del glede na izdano gradbeno dovoljenje, izdane naravovarstvene pogoje in izdelano poročilo o monitoringu dvoživk, metuljev in močvirske sklednice na območju zadrževalnika Brdnikova.

»Glede na predvidene gradbene posege na območju v tej fazi urejanja zadrževalnika smo se s predstavniki Zavoda in izvajalcem monitoringa, Centrom za kartografijo flore in favne, dogovorili za terminski potek gradnje v času razmnoževalne sezone dvoživk (od marec do junij). Strokovna presoja je pokazala, da načrtovan poseg ne posega v ključne strukture dvoživk, metuljev in močvirske sklednice, zato je sprejemljiv v dogovorjenih terminskih fazah,« so sporočili.

Do konca junija gradnja južno od Glinščice

Kot so pojasnili na Zavodu, te predvidevajo, da se lahko aprila začnejo izvajati dela na prestavitvi in ureditvi križišča Brdnikova-Pot za Brdom in povezovalnih krakov, vključno s krakom Brdnikove ulice, in sicer do mostu čez Glinščico, po 30. juniju pa se lahko začne nasipavanje in urejanje severnega kraka Brdnikove ulice s prečenjem čez Glinščico severno od potoka. Dogovorili so se še, da izvajalci del vode ne bodo črpali iz Glinščice in da se bo investitor pred vsako naslednjo fazo sestal s predstavniki Zavoda za varstvo narave.

Glede na to, da so naravovarstveniki razširili območje, kjer je že mogoče graditi, na občini napovedujejo, da bodo dela predvidoma končana jeseni, »s čimer se bo na območju tudi povečala poplavna varnost«.