Začetek gradnje kopališča Kolezija se znova odmika

Nova napoved: odprtje prenovljenega kopališča pred kopalno sezono leta 2015.

Objavljeno
24. januar 2014 16.34
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Prihodnji teden se izteče rok za oddajo ponudb na razpis za rušitvena dela na kopališču Kolezija, občina pa tik pred zdajci hiti popravljati razpisno dokumentacijo. Odmika se tudi začetek gradnje, saj razpis za gradbena dela sploh še ni objavljen.

Prenova propadajočega kopališča Kolezija je projekt, za katerega že od leta 2008 vsako leto napovedujejo, da se bo »letos končno začel«, pa so se napovedi vsakič znova izkazale za zgrešene.

Potem ko je občina konec lanskega oktobra naposled pridobila gradbeno dovoljenje in je to postalo tudi pravnomočno, je vendarle kazalo, da je zapletov pri tem projektu konec. Župan Zoran Janković je napovedal, da bo razpis za gradbinca objavljen že novembra, gradnja pa da se bo začela po novem letu.

No, razpis konec januarja še vedno ni objavljen, povrhu so v ta teden sprejetem rebalansu proračuna za letos Koleziji znova odvzeli nekaj denarja. Po prvotnem predlogu je bilo za gradnjo novih objektov predvideno 3,5 milijona evrov, z dopolnili župana pa so znesek skrčili za 580 tisočakov. Te so namenili za vzdrževanje športnega parka Stožice in drugih športnih objektov. Na občini pojasnjujejo, da so sredstva zmanjšali »zaradi zamika poteka postopka javnega naročila ter posledično s tem povezane možnosti realizacije gradnje«. Dodajajo, da bodo odvzeto vsoto zagotovili v letu 2015.

In kje se zapleta z javnim naročilom za gradnjo novih objektov? Na MOL pojasnjujejo, da pripravljajo strokovne podlage in izvedbene projekte, ki so v sklepni fazi. »Projektanti so pri podzemni gradnji zaradi specifičnosti geomehanskih in hidroloških pogojev na lokaciji namreč dodatno preverjali tehnične rešitve. Javno naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bo možno objaviti po izvedeni recenziji izvedbene dokumentacije, predvidoma februarja,« so zapisali.

Napake v razpisu odkrili po dveh mesecih

Težave z dokumentacijo potrjuje tudi razpis za odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar-Vrhovšek. Potem ko naj bi se rok za oddajo ponudb iztekel v torek, 28. januarja, so na občini od srede do včeraj na portalu javnih naročil objavili kar tri popravke razpisne dokumentacije. Najprej so za tri dni, na petek, prestavili rok za oddajo ponudb, nato pa še dvakrat popravili dokumentacijo oziroma popis del, ki je osnova za izračun cene. Razpis je bil objavljen že na začetku decembra, zato je nekoliko nenavadno, da so na občini potrebovali skoraj dva meseca, da so ugotovili napake. S prestavljanjem roka so nekaterim interesentom za posel povzročili nekaj nevšečnosti, saj so, kot je razvidno iz vprašanj na portalu, že pridobili bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora veljati 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Z novim rokom pa se spremeni tudi datum veljavnosti bančne garancije.

Ocenjena vrednost razpisanih del je sicer 306 tisoč evrov, izbrani izvajalec pa bo moral odstraniti stari objekt ter oba zunanja bazena, ploščad ob bazenu in druge elemente zunanje ureditve, razen košarkarskega igrišča, ki ga bodo uporabili kot podlago za postavitev gradbiščne infrastrukture in opreme.

Zaradi zamud so na občini prilagodili tudi časovni načrt izvedbe projekta: odstranitev objektov bo predvidoma potekala od marca do maja. Kdaj se bo začela gradnja novega kopališča, niso napovedali, pravijo pa, da je za novogradnjo predvidenih deset mesecev. Predvidevajo, da bo novo kopališče odprto pred kopalno sezono leta 2015. Naj spomnimo, aprila lani je župan Janković mestne svetnike že vabil na odprtje 9. maja 2014.