Zadeva Tritonis po treh letih pred razsodbo

Sodnica bo sodbo, ali je milijon evrov vredna pogodba med Tritonisom in MOL za parkirišča ob Vojkovi nična, poslala po pošti.

Objavljeno
04. september 2013 17.52
iza parkirišče
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Odločitev o tem, ali je MOL družbi Tritonis prodala parkirišča ob Vojkovi cesti zakonito ali ne, bo znana sredi jeseni. Okrožna sodnica Vanja Klavora je namreč včeraj končala postopke dokazovanja in vse vpletene seznanila, da bodo razsodbo prejeli po pošti.

Pred zaključkom glavne obravnave je sodnica zaslišala le še eno pričo, in sicer Alenko Petkovšek, ki na MOL med drugim vodi tudi mestne komisije za izvedbe javnih dražb in javnih zbiranj ponudb. Ona je leta 2009 namreč vodila tudi dražbo, na kateri je Tritonis za približno milijon evrov kupil zemljišče ob Vojkovi cesti, kjer je danes v naravi parkirišče (tudi ministrstva za obrambo).Podrobnosti omenjene dražbe se ni spomnila, saj jih vodi veliko.

Dražba le tehnično opravilo

Smo pa v navzkrižnem zaslišanju državne pravobranilke, ki zastopa interese države oziroma ministrstva za obrambo (v vlogi tožeče stranke zahteva ničnost pogodbe med MOL in Tritonisom), in odvetnic MOL ter Tritonisa kot toženih strank, lahko slišali, da ona skrbi le za pravilno izvedbo postopka javne dražbe. Zatem pa je priznala, da ne ona ne komisija ne preverjajo vsebine dokumentov, ki jim jih pripravijo različni mestni oddelki, temveč le, kaj je predmet dražbe, kakšne so cene ponudnikov, ali so ti izpolnili dražbene pogoje in se držali dražbenih pravil. Nadalje smo zvedeli, da v komisijah za izvedbo dražb ni predstavnikov oddelka za urejanje prostora. Zatrdila je, da za kakršnekoli omejitve, ki bi lahko vplivale na dražbo, ni vedela (denimo, da gre za prodajo funkcionalnih zemljišč), da se njena vloga konča z javno dražbo in ne sodeluje pri kasnejšem sklepanju pogodb.

Na vprašanje Tritonisove odvetnice, ali je cenilno poročilo sestavni del dražbene dokumentacije, je Petkovškova odvrnila, da ne. Na vprašanje odvetnice, ki je zastopala MOL, ali je bil po objavi dokumentov za javno dražbo sprožen kakšen ugovor, je priča izjavila, da ne. Če bi se to zgodilo, pa bi komisija dražbo na kratko prekinila, se sestala, proučila ugovor in se odločila, kako ravnati. Mimogrede smo slišali še, da je bila Petkovškova kot priča zaslišana že v podobni zadevi (gre za tožbo podjetja PNZ proti Tritonisu in MOL na ničnost pogodbe iz istega razloga).

Gajška in župana ni zaslišala

Sodnica pa se odločila, da ni nujno zaslišati vodje mestnega oddelka za urejanje prostora Mirana Gajška, župana Zorana Jankovića in sodnega cenilca Rajka Srednika, kar je sicer predlagal Tritonis oziroma njegov direktor Damjan Bremec. To pomeni, da bo na podlagi izjav, listinske dokumentacije in zaslišanj prič čez približno dva meseca znana razsodba in po skoraj štirih letih končan postopek vsaj na prvi stopnji.

Gajška, Jankovića in Srednika preiskuje NPU

Po podatkih direktorja Tritonisa, ki je na specializirano državno tožilstvo 7. novembra 2011 vložil ovadbo proti MOL, županu Jankoviću, vodji oddelka za urejanje prostora Miranu Gajšku in sodnemu izvedencu Rajku Sredniku, je preiskava končana in je v kratkem (morda še ta mesec) pričakovati odločitev, ali bo NPU zoper njih vložil obtožnico ali ne. Bremec jih sumi goljufije, izneverjanja, oškodovanja tujih pravic, poslovne goljufije, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, zlorabe položaja ... in celo medsebojnega dogovornega ravnanja, ki ima znake hudodelske združbe. Ta kazniva dejanja naj bi storili v zvezi s prodajo zgoraj omenjenih parkirišč.

Razdrtje pogodbe z MOL

Bremec (Tritonis) občino toži tudi z zasebno tožbo. Z njo zahteva razveljavitev kupoprodajne pogodbe za »funkcionalna zemljišča« ob Vojkovi in vračilo dobrega milijona evrov kupnine z obrestmi, 21.424 evrov plačanega davka in vseh stroškov. Poleg tega zahteva povrnitev škode v znesku dvesto tisočakov (pridržal si je pravico, da ga poviša, če bi občina zavlačevala postopek). Tožbo je vložil že julija 2011, sodnica pa je strankam dala vedeti, da bo obravnavo nadaljevala, ko bo videla, kako bo odločila okrožna sodnica Vanja Klavora.