Zaloške ceste ne preurejajte mimo krajanov ČS Polje

Krajani hočejo prenovo ceste od avtoceste do Zaloga, ne le do Zadobrovške, namesto križišč pa krožišča.

Objavljeno
16. september 2013 17.41
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Za širitev Zaloške ceste je treba narediti načrt od avtocestnega izvoza do podvoza v Zalog, pri njem morajo pred in med gradnjo sodelovati krajani, namesto križišč morajo biti urejena krožišča. Šele potem se lahko začne pogovor, ali naj bo dvo-, tri- ali štiripasovnica.

To je le nekaj zahtev, ki jih je ob načrtovani širitvi Zaloške ceste od Studenca do križišča Zaloške z Zadobrovško cesto na nedavnem sestanku oblikovalo sedem civilnih iniciativ iz ČS Polje po tem, ko je Primož Juvan zbral 308 podpisov krajanov proti gradnji štiripasovnice in zahteval spremembo Zaloške v tripasovnico.

Zapisali so še, da v ČS Polje najbrž ni krajana, ki se ne bi strinjal s tem, da bi bil po 20 letih skrajni čas, da se uredi Zaloška cesta, saj bi s tem dobili tudi velik del manjkajoče cestne in komunalne infrastrukture. A problem je treba reševati s pametjo. Najprej bi morali rešiti zadevo družine Govednik (odkup zemljišč ali njihova preselitev na drugo lokacijo), saj bi si s tem zagotovili tudi izstop z avtoceste na Zaloško cesto. Sledila bi priprava načrta celovite sanacije Zaloške ceste od avtocestnega izvoza do podvoza v Zalog, in ne le polovična do križišča z Zadobrovško cesto.

Na celotni trasi zahtevajo krožišča, in ne križišč, saj bi bil to korak nazaj in ne bi prinesel nobenega razvoja. Bila naj bi nekoliko z dvignjena, da bi voznikom preprečili divjanje (podobno kot na Žalah), obenem pa bi imela tudi prehode za pešce. Ko bi z njimi zagotovili pretočnost ceste, pa bi se šele lahko odločali, ali bo ta dvo-, tri- ali štiripasovna.

Krajani zahtevajo še dovolj široko kolesarsko pot in pločnik na obeh straneh Zaloške ceste, saj omogočata »življenje« vseh prebivalcev in najšibkejših členov v prometni verigi. Če jih ne bo, bo to »mrtev del« ceste. Zgraditi bi morali tudi makadamsko povezovalno pot, ki bi kmetom in vrtičkarjem omogočala dostop do njiv in vrtov. Pri tem bi bilo smiselno, da se cesta od nje loči z zelenim pasom.

Krajanom prekipelo, ker so bili spet preslišani

Načrt za širitev Zaloške ceste je bil javno predstavljen leta 2001, krajani pa so nanj posredovali več pripomb. Po mnenju vseh iniciativ se do danes z njimi ni zgodilo nič. Zdaj pa je tu nov načrt, uradno objavljen tudi na spletni strani MOL, za katerega občina pričakuje, da mu bo Upravna enota Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje. To je po njihovem prepričanju diskriminatorno do krajanov, saj občina ne dovoli, da bi povedali svoje mnenje in uveljavljali svoje zahteve.

Ne nagajamo sosedom

Pri tem projektu jih je zbodlo še »širjenje laži« med krajani v sosednji ČS Sostro. Civilne družbe v ČS Polje si močno prizadevajo, da bi se razvoj začel dogajati tako v Polju kot v Sostru. Ne držijo trditve, da zavirajo gradnjo Zaloške ceste zato, da bi zaradi Papir Servisa tovorni promet potekal predvsem po Litijski cesti, Papirniški poti in Cesti heroja Trtnika. Prepričani so namreč, da dejavnosti Papir Servisa v stanovanjskem naselju Vevče sploh ne bi smelo biti. Tudi ko bodo Cesta 30. avgusta, Vevška cesta in Cesta v Slape obnovljene, bodo še vedno neprimerne za težke tovornjake. Sicer pa se mora ČS Polje razbremeniti tovornega prometa, ki je večinoma namenjen v industrijsko cono Zalog. To pa je dosegljivo le z gradnjo povezovalne oziroma industrijske ceste med Cesto v Prod in Hladilniško potjo.

Civilne družbe iz ČS Polje s peticijo želijo le, »naj jih že enkrat poslušajo, ne pa da delajo zgrešene in nefunkcionalne projekte na račun davkoplačevalcev. Tega imamo preprosto dovolj.« Močno pa jih je razjezilo, da službe MOL niso prisluhnile njihovi zahtevi, da bi bil najnovejši osnutek preureditve Zaloške ceste na ogled na sedežu ČS Polje. Ne razumejo niti, kako je možno, da je MOL objavila javni razpis za izvajalca del in da je za gradbeno dovoljenje na upravni enoti zaprosila že spomladi 2013, čeprav nima urejenih vseh zadev. Prepričani so, da jim zadnja ne bo izdala dovoljenja, dokler ne bodo izpolnjene zahteve krajanov. Če bo treba, bodo začeli zbirati tudi podpise za ustavitev izdaje gradbenega dovoljenja. Ker prepogosto naletijo na gluha ušesa na občini in pri državnih organih, je delegacija iniciativ iz ČS Polje včeraj odšla v Trst in težave z Zaloško cesto predstavila tudi podpredsednici evropske komisije.