Zamuda pri začetku gradnje centra Spar v Zalogu

Gradbeno dovoljenje zaradi nepopolnosti in velikega števila strank v postopku izdali šele 16. septembra.

Objavljeno
13. oktober 2014 17.37
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – MOL in Spar Slovenija sta aprila podpisala pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za 7,5 milijona evrov vreden poslovno-upravni center Spar v Zalogu. Četudi je direktor trgovske družbe Igor Mervič napovedal, da ga bodo začeli graditi konec poletja, se to še ni zgodilo.

V kateri fazi je načrtovani projekt, so nam pojasnili na upravni enoti. Moščanska izpostava je podjetju Spar Slovenija kot investitorju gradbeno dovoljenje za rušitev starega objekta in gradnjo poslovno-upravnega centra izdala šele sredi septembra. Iz dokumenta je sicer razvidno, da se je postopek začel 24. aprila, a je bil zaradi nepopolne vloge večkrat prekinjen. Poleg tega so kot stranke v postopku smeli sodelovati številni stranski udeleženci, približno 40 fizičnih oseb ali njihovih pravnih zastopnikov, pa tudi nekaj podjetij, obveznih soglasodajalcev in občina.

Dovoljenje še ni pravnomočno

Zato je morala upravna enota izvesti ustno obravnavo z vsemi stranskimi udeleženci kar v dveh skupinah (bila je 19. avgusta), prav tako je investitorja oziroma njegove pooblaščence morala večkrat pozvati k dopolnitvi vloge. Družba Elea IC je tako projekt, izdelan že aprila lani, popravljala maja, julija in končno 21. avgusta letos. Gradbeno dovoljenje pa je upravni organ izdal šele 16. septembra – potem ko je prejel še potrdilo občine, da je Spar plačal dobrih 43 tisočakov komunalnega prispevka.

Glede na številne pripombe in pomisleke okoliških lastnikov zemljišč, lokalov in drugih poslovnih prostorov je možna še kakšna pritožba na ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ker pa imajo na upravni enoti podatek, da je bilo obvestilo o izdaji dovoljenja zadnji od strank v postopku vročeno 6. oktobra (ali se je štelo, da je prejela obvestilo), bo 15. oktobra jasno, ali bo dovoljenje postalo pravnomočno ali pa se je katera od strank pravočasno pritožila na ministrstvo.

Prepozno za začetek gradnje?

Skratka, Spar bi že lahko začel rušiti objekte, kajti po dokončnosti gradbenega dovoljenja mu ni treba nujno čakati na pravnomočnost, seveda na lastno odgovornost. A je vprašanje, ali ni zamudil najugodnejšega vremena za rušenje in gradnjo garažne kleti, saj je bil predvideni rok za začetek del konec avgusta, zdaj pa je kmalu pričakovati jesensko deževje in zatem vremensko še bolj nepredvidljivo zimo.

Ko smo spraševali prodajalko v tobačnem kiosku pri avtobusnem postajališču na Agrokombinatski 2, ali jih je investitor že obvestil, da se pripravlja na rušenje stavbe in do kdaj se morajo izseliti iz lokala, nam je zatrdila, da še ne. Prav tako nemoteno deluje Sparov supermarket, ki bo gotovo delal najdlje, saj bodo najprej začeli rušiti zadružni dom.

Minka Jerebič, predstavnica civilne iniciative Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog, ki je imela v domu svoje prostore, je povedala, da so tako kot večina društev morali prostore izprazniti že junija, nekatera, denimo namiznoteniško, pa v omejenem obsegu tam še delujejo.

Česa se bojijo okoličani

Okoliški stanovalci, predvsem pa lastniki gostinskih in drugih lokalov na vzhodni strani objekta se bojijo, da bi po začetku rušenja stavb in zaprtju tamkajšnjih zunanjih parkirišč izgubili večino gostov. Ti so bili namreč doslej navajeni, da so se tja lahko pripeljali z avtom, eno leto, kolikor bi trajala gradnja, pa bo otežen celo dostop za pešce. Za nekatere bi to pomenilo tak upad prihodkov, da bi lahko celo propadli. Ovirana bi bila tudi dostava blaga, saj bodo ceste zaradi polaganja novih komunalnih priključkov na več koncih prekopane.

Ali bodo zadovoljni z »rešitvijo«, da bodo smeli sami in njihovi gostje parkirati na občinskih parkiriščih v okolici, oziroma da je MOL etažnim lastnikom objekta na Agrokombinatski 2a (Zaloški 269) dala možnost souporabe parkirišč s podpisom sporazuma, pa bomo še videli.

Čeprav smo podrobnosti pogodbe med Sparom in MOL že predstavili, naj ponovimo, da bo občina postala lastnica 1956 kvadratnih metrov površin novega objekta v prvem nadstropju in 34 parkirnih prostorov v kleti. Spar jih bo dobil 1162 kvadratnih metrov – od tega 1074 v pritličju, preostanek v medetaži in kleti ter 51 parkirnih prostorov v kleti. Skupnih prostorov bo v pritličju dobrih 100, v kleti pa 2648 kvadratnih metrov. Vsi skupni prostori, deli in naprave ter zunanja površina so razdeljeni po ključu 29,17 odstotka za občino, preostalo za Spar.

Iz gradbenega dovoljenja lahko razberemo še nekaj podrobnih rešitev glede zunanje prometne in komunalne ureditve. Založanom se po dograditvi objekta ne bo treba več bati jezera, ki je zaradi zamašene meteorne kanalizacije na parkirišču med Sparovo trgovino in bližnjim stanovanjskim blokom nastalo ob vsakem nalivu. Z novega objekta bodo vso deževnico speljali v dva zbiralnika meteorne vode, ki bosta opremljena s črpalkama. Zbrano vodo bodo uporabljali za pranje površin in zalivanje.

Ob novogradnji bodo sicer poskrbeli še za rekonstrukcijo Agrokombinatske, kar pomeni ureditev novega pločnika z avtobusnim postajališčem in kolesarsko stezo. V okolici spomenika pa bodo zelenico preuredili – okoli spomenika in dreves bosta dva elipsasta zelena otoka in med njima utrjena površina za pešce. Okoli objekta bo tudi nekaj novih dreves, ki bodo nadomestilo za odstranjene breze.