Zaplet že pri rušenju ostankov gostilne Rio

Upravna enota Ljubljana univerzi zavrnila gradbeno dovoljenje za odstranitev dotrajanih objektov v začelju Kazine

Objavljeno
03. maj 2017 20.17
Ostanki nekdanje gostilne Rio
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Nekdanjih objektov gostišča Rio v začelju Kazine, kjer Univerza v Ljubljani načrtuje prizidek k glasbeni akademiji, še nekaj časa ne bodo podirali. UE Ljubljana je namreč iz formalnih razlogov zavrnila vlogo za izdajo dovoljenja za rušitev, saj pooblaščenci univerze niso pravočasno dostavili zahtevanih dokazil.

UE Ljubljana je konec aprila izdala sklep, da Univerzi v Ljubljani ne podaljšuje roka za predložitev dokazila o pravici graditi. Kot piše v obrazložitvi, bi morali njeni pooblaščenci v 15 dneh od prejema dopisa UE predložiti notarsko overjeno pogodbo za ureditev gradbišča na zemljišču v lasti MOL. Namesto da bi to storili, so tik pred iztekom roka poslali priporočeno pošto s prošnjo za podaljšanje roka za dodatnih 10 dni. V njej so navedli, da zaradi praznikov do 18. aprila ne bodo mogli dostaviti mestnega soglasja.

Razlog ni upravičen

A referent na upravni enoti je po proučitvi vloge ugotovil, da investitorka ni navedla upravičenih razlogov za podaljšanje roka in da zato njen predlog zavrača. Zapisal je, da bi morala notarsko overjeno pogodbo za ureditev gradbišča med gradnjo (v tem primeru med rušenjem) predložiti že ob zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja in ne šele zdaj.

Posledično je sledila tudi izdaja odločbe, da UE Ljubljana zavrača izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječih objektov na treh parcelah med Kazino, stavbo na Slovenski 28 in zidom ob pravkar nastajajočem parku s spomenikom žrtvam vseh vojn.

Četudi imajo pooblaščenci Univerze v Ljubljani, Ravnikar Potokar arhitekturni biro in odvetniška pisarna Nevenka Šorli, možnost pritožbe na ministrstvo za okolje in prostor, bo do njegove odločitve najverjetneje preteklo več mesecev časa.

Nesposobnost?

Iz zavrnilne odločbe izhaja, da so se na UE Ljubljana zelo trudili, da bi Univerzi v Ljubljani ustregli. Njeni najeti arhitekti so ji namreč že 12. decembra lani predložili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev starih gostinskih objektov. Še istega dne jih je upravni organ opozoril, da morajo predložiti pooblastilo investitorke za zastopanje v postopku, dva meseca zatem pa še, da manjka kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

Ko so vse to vendarle predložili, je 16. marca sledila ustna obravnava, v kateri pa svoje udeležbe kot stranka v postopku ni priglasila MOL. Tam pa so stanovalci in njihova odvetnica opozorili, da gradbenega dovoljenja ne bi smeli izdati, ker da investitorka nima ne vseh potrebnih zemljišč ne pravice graditi na nekaterih izmed njih. Zato so že takrat predlagali, da se postopek prekine do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Južnega trga oziroma konca postopka o vzpostavitvi etažne lastnine in določitvi pripadajočega zemljišča k stavbi Slovenska 28 (sporna naj bi bila parcelacija iz leta 2006). Nad zavrnitvijo gradbenega dovoljenja so stanovalci seveda večinsko zadovoljni.

Odločitev

Čeprav je UE Ljubljana izdajo gradbenega dovoljenja zavrnila že iz formalnih razlogov in se v posamezne vsebinske pomisleke sploh ni spuščala, bo v prihodnosti vendarle treba storiti tudi to. Če ne pri rušenju, pa vsaj pri gradnji.

Rušenje ostankov Ria namreč še ne pomeni, da bi bila Univerza v Ljubljani po njihovi odstranitvi že kaj bližje gradnji načrtovanega prizidka h Kazini za potrebe akademije za glasbo. Projekt večnamenske koncertne dvorane ter dodatnih učilnic in vadnice, ki jih ni mogoče umestiti v Kazino, bo pred tem še treba umestiti v izpraznjen prostor. Več milijonov evrov vredne gradnje pa ne bi pogojevala le finančna sposobnost Univerze v Ljubljani, temveč tudi glavni prostorski odločevalci. Park s spomenikom žrtvam vseh vojn, ki ga počasi dobiva svojo podobo, bi namreč že samo za rušenje Ria postal glavna gradbiščna pot. Pri tem bi morali podreti tudi del zidu na severni strani med Kazino in lokalom Pr skelet.

Kot so pokazali že pri ustni obravnavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev ostankov Ria, bi se lahko novogradnji uprli predvsem neposredni sosedje, lastniki objektov in zemljišč s Slovenske 28 in 30. Z izjemo motečih vonjav po žaru iz gostinskega lokala Rio momo imajo ti zdaj relativni mir. Če bi začeli rušiti Rio in nato graditi prizidek za glasbeno akademijo, pa bi jih najprej več let obdajalo gradbišče (po zdajšnjih načrtih vsaj do konca leta 2022), nato pa bi za sosede dobili glasbenike. V primeru popolnega odprtja Južnega trga oziroma vzpostavitve glavnega mestnega sprehajališča od Čopove do Kongresnega trga, pa miru sploh ne bi imeli več.