Zaradi finančnih težav namesto 110 le 40 novih avtobusov

LPP je moral zaradi velikih izgub in visoke zadolženosti zmanjšati načrtovani nakup okolju bolj prijaznih avtobusov.

Objavljeno
10. december 2012 15.00
24.10.2011 Ljubljana, Slovenija. Prometni vrvez v srediscu mesta.FOTO: JURE ERZEN/Delo
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Ljubljanski potniški promet (LPP) bi po prihodnjem letu lahko prvič posloval brez izgube. Tak je cilj iz strateškega načrta za obdobje do 2016. A nujnih pogojev za dosego tega cilja je precej: od finančne pomoči občin in države do povečanja števila potnikov.

Dokument je bil izdelan v času, ko podjetje pesti velika izguba iz poslovanja in precejšnja zadolženost, so zapisali pripravljavci strateškega načrta, ki ga je novembra potrdil tudi svet ustanoviteljav Javnega holdinga Ljubljana. Družba ima namreč trenutno 18 milijonov evrov kratkoročnih kreditov, ki jih je potrebovala za tekoče poslovanje in jih bo morala vrniti, ter 4,5 milijona dolgoročnih posojil.

Zato so za skoraj dve tretjini zmanjšali predvidene naložbe v nov vozni park. Glede na osnutek obnove voznega parka iz leta 2011 so namreč načrtovali nakup 110 ekoloških avtobusov, s čimer bi zagotovili, da v voznem parku ne bi imeli vozil, ki ne izpolnjujejo standarda Euro III. »Hoteli smo zmanjšati negativni vpliv na okolje, obenem pa znižati stroške obratovanja in postaviti takšno strukturo parka, ki bi zahtevala samo redno vzdrževanje vozil.«

Toda zaradi pomanjkanja finančnih virov so načrtovani nakup novih vozil zmanjšali na štirideset avtobusov. In še to so nakupi, predvideni šele leta 2014, ko naj bi kupili petnajst novih avtobusov za dobre tri milijone evrov, leto kasneje štirinajst, v 2016. pa še enajst. Skupno naj bi zanje odšteli 9,2 milijona. S sedanjih 270 bodo do takrat število avtobusov povečali na 275.

»Spodnja meja za nemoteno izvajanje javnega prometa«

To je spodnji minimum, ki komaj zagotavlja nemoteno izvajanje javnega prometa do leta 2016,« so zapisali na LPP. Posledično bodo potrebna dodatna vlaganja v obnovo starih avtobusov, kar pomeni, da se bodo kljub težjim finančnim razmeram stroški vzdrževanja do takrat poviševali.

V strateškem načrtu vodilni na LPP sicer načrtujejo, da se bo do leta 2016 finančni položaj družbe izboljšal in da bo dosežena »večja finančna stabilnost družbe in dolgoročna kapitalska ustreznost«. Pri tem računajo predvsem na višje subvencije ljubljanske občine in države. »Ob upoštevanju predpostavke, da bo subvencija MOL letos 8,7 milijona evrov in v naslednjih letih deset milijonov evrov ter da bo ministrstvo za promet dodatno subvencioniralo mesečne šolske vozovnice v skladu s pogodbo v letni višini treh milijonov evrov, načrtujemo, da družba po letu 2013 ne bo več poslovala z izgubo. S tem bo tudi zagotovljena kapitalska ustreznost družbe v naslednjih letih. Še vedno pa bo treba reševati likvidnost zaradi kratkoročnih kreditov iz preteklih let.« Ob načrtovanem poslovanju brez izgube bi družba lahko tudi vrnila del posojil in tako zmanjšala stopnjo zadolženosti, so zapisali.

Sprotno usklajevanje cen

Kljub višji subvenciji države in občine bo potrebno »sprotno usklajevanje cen storitev sorazmerno z rastjo stroškov poslovanja«. Kot je znano, se je cena LPP letos spremenila dvakrat: jeseni so s 17 na 20 evrov podražili šolsko mesečno vozovnico, na začetku leta pa se je cena vrednostne vozovnice povečala z 0,8 na 1,2 evra.

Strategija v uvodu sicer poudarja strateški cilj občine – bistveno povišanje deleža potovanj z javnim prevozom. Občina namreč v svoji nedavno sprejeti prometni politiki načrtuje, da se bo delež poti, opravljenih z avtobusom, povečal z zdajšnjih 13 na 19 odstotkov do leta 2015 oziroma na 33 odstotkov do leta 2020, kar naj bi dosegli z novimi parkirišči P + R, rumenimi pasovi na vpadnicah, uvedbo »zgoščevalne takse« za ožje središče in uvajanjem integriranih prog.

Klimatizirani vsi avtobusi

Med konkretnimi cilji LPP do leta 2016 sta v ospredju predvsem uvedba integriranih prog v vse občine, ki mejijo na ljubljansko, ter postavitev conskega plačilnega sistema na teh linijah. Skupno število prog se sicer ne bo spreminjalo (ostalo jih bo 59), se bo pa zmanjšalo število medkrajevnih linij, ki jih bodo nadomestile integrirane (do leta 2016 naj bi jih delovalo devet).

Do takrat naj bi bili končno tudi vsi avtobusi opremljeni s klimatsko napravo (trenutno jih je 88,5 odstotka). Eden od pomembnih ciljev je še povečanje prodaje terminskih vozovnic – njihov delež bi radi dvignili s 47 na 65 odstotkov. Nekoliko si želijo povečati tudi oceno zadovoljstva uporabnikov. Ta je na lestvici od ena do pet trenutno 3,8, v štirih letih bi jo na LPP povečali za desetinko točke. Hkrati nameravajo za desetino zmanjšati število operativnega osebja.

Išče se zasebni partner

Poleg nakupa novih avtobusov je druga večja investicija gradnja novih poslovnih, servisnih in vzdrževalnih objektov z garažami. Zanjo pa bodo morali najti zasebnega investitorja (prostore nad centrom naj bi namenili komercialnim dejavnostim), ki bi zagotovil 25 milijonov evrov. Gre sicer za dolgoročen projekt, saj je začetek gradnje predviden v letu 2016.