Zaradi »pobalinskega obnašanja« Pavlina župan prekinil sejo

Svetnik SDS je brez dovoljenja snemal sejo, kamere pa ni hotel umakniti niti po tem, ko ga je župan izključil s seje.

Objavljeno
11. november 2013 20.21
Župan Zoran Janković na novinarski konferenci v Ljubljani 6.avgusta 2013.
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana - Jernej Pavlin, svetnik SDS, ki je brez dovoljenja snemal sejo mestnega sveta, je bil razlog za njeno prekinitev. Župan Zoran Janković jo je prekinil, ker snemalne naprave ni hotel umakniti niti po opominu in ukoru ter po izključitvi s seje ni hotel zapustiti dvorane.

Nadaljevanje prekinjene seje bo 25. novembra, župan pa je že napovedal, da varnostniki Pavlinu ne bodo dovolili prihoda na to sejo. Do takrat pa naj bi tudi že imel mnenje informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar, ali so svetniki ravnali prav, ko so z večino glasov svetniku opozicijske SDS na sicer javni seji prepovedali, da jih snema s svojo kamero.

Seja se je sicer začela s formalno potrditvijo mandata novi svetnici Darji Krstić (SD), ki je na tem mestu zamenjala dosedanjo svetnico Metko Tekavčič in potrditvijo dnevnega reda. Z njega so na županov predlog in brez kakršne koli obrazložitve umaknili predlog odredbe o določitvi območij za pešce in predlog odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Niso pa izglasovali predloga svetnika Mihe Jazbinška, ki je zahteval umik predloga spremembe družbene pogodbe, razrešitve direktorja (Joca Pečečnika) in imenovanje nove direktorice družbe Bežigrajski športni park (Maje Štefula). Menil je, da so na mizo dobili staro pogodbo in da gre za ponaredek, ki ne omogoča zakonitega odločanja. Ko je statutarno-pravna komisija ugotovila, da ni z gradivom nič narobe, je Jazbinška podprlo 13 svetnikov, proti pa jih je bilo 22.

Zapletlo pa se je pri ustnem predstavljanju pobud in vprašanj svetnikov. Jernej Pavlin je namreč od župana hotel zvedeti, kako bo ukrepal, ker je Nacionalni preiskovalni urad nekdanjo direktorico ljubljanskega stanovanjskega sklada in zdajšnjo direktorico mestne uprave Jožko Hegler osumil, da je zlorabila svoj položaj in s podpisom pogodbe za posredovanje in svetovanje v zvezi z nakupom stanovanj v Celovških dvorih občino oškodovala za 650.000 evrov. Enako ga je zanimalo, ali je res prejel provizijo za uspešno izvedeno prodajo TET (z Blažem Košorokom, direktorjem HSE, naj bi si razdelila štiri milijone evrov).

Zaplet s kamero

Potem ko je župan odgovoril, da ne bo predlagal menjave Heglerjeve, ki da je zelo dobra direktorica, da ni dobil nobene provizije v omenjenem poslu s TET in da bo proti mediju, ki je o tem pisal, vložil tožbo, je svetnica Milena Mileva Blažić (LZJ) opazila, da Pavlin s svojo kamero snema sejo. S proceduralnim predlogom je zahtevala, da jo ugasne in odstrani, češ da za to nima dovoljenja. Zato je Janković zahteval glasovanje o vprašanju, ali lahko Jernej Pavlin snema župana. Ker bi to dovolili le štirje, 21 pa jih je temu nasprotovalo, je sklenil, da tega ne sme.

Nemudoma je sledil nov proceduralni predlog, naj statutarno-pravna komisija preveri, ali ima prav župan, ali Pavlin, ki je trdil, da 4. člen poslovnika o delu mestnega sveta določa, da so vse seje javne in torej ni razloga za umik njegove snemalne kamere.

Aleš Čerin je v imenu statutarno-pravne komisije povedal, da je v podobnem primeru informacijska pooblaščenka že zapisala, da bi moral vsak svetnik dati soglasje, da se ga lahko snema. Ker Pavlin tega ni prosil nikogar od njih, temveč je to storil brez vprašanja ali dovoljenja kogarkoli, je komisija menila, da tega ne sme početi.

Večina noče prenosov sej

Svetnica Mojca Kucler Dolinar (NSi) je nato predlagala, da bi morali zagotoviti internetni ali neposredni televizijski prenos vseh sej in celo podatke, kako je glasoval vsak od svetnikov. Gre namreč za javne zadeve, pri katerih morajo Ljubljančani imeti vpogled v vsako od njih. Župan je temu predlogu nasprotoval, prav tako pa večina svetnikov. Proti jih je bilo 21, za pa le 13.

Miha Jazbinšek (Zeleni) je povedal, da so včasih seje že snemali, hkrati pa je v okviru proceduralnega predloga osebno dovolil, da ga Pavlin sme snemati na novembrski seji. Anže Logar (SDS) pa je Pavlinu dovolil, da ga snema na vseh sejah sveta.

Polurna prekinitev seje

Zadnji potezi sta župana tako razjezili, da je sejo za pol ure prekinil, da bi lahko varnostnik odvzel motečo kamero. Ko so sejo nadaljevali, je Janković razložil, da bo v primeru, če ga Pavlin ne bo ubogal in odstranil kamere, sejo prekinil za 14 dni in od informacijske pooblaščenke dobil uradno pojasnilo, ali svetnik sejo lahko snema ali ne.

Ker Pavlin ni hotel odgovoriti, z da ali ne, ali bo županovo zahtevo ubogal, mu je najprej izrekel opomin, nato pa ukor. Ker tudi to ni zaleglo, je predlagal še njegovo izključitev z novembrske seje in njeno prekinitev, če dvorane ne bo hotel zapustiti. Za županov predlog je bilo 24 svetnikov, 11 jih je bilo proti in ker Pavlin na to ni reagiral, je bila seja prekinjena. Janković se namreč ni odločil za to, da bi neposlušnega svetnika varnostniki na silo odstranili iz dvorane.

Pavlin: Župan vzel besedo opoziciji

Pavlin je ukrep komentiral z besedami, da je žalostno, kako je župan vzel besedo in pravice demokratični opoziciji in da se sploh pogovarjamo o temu, ali je pomembna preglednost dela, ki bi jo zagotavljal televizijski ali internetni prenos sej ali ne. Sprašuje se, česa se Janković boji.

Janković: Pobalinsko obnašanje, ker opozicija ne najde vsebinskih napak

Zoran Janković je po prekinitvi seje dejal, da zaplet s snemanjem nakazuje, da so v stranki SDS dojeli, da so lokalne volitve blizu, sicer pa ga ocenjuje kot pobalinsko obnašanje, o katerem bodo najbolje presodili volivci. Prepričan je še, da SDS ne najde nobenih vsebinskih problemov v delu MOL (to po njegovem potrjuje tudi poročilo nadzornega odbora o delu MOL v preteklem letu) in se zato zateka k opisanim potezam. Namignil je še, da gre za nekakšno ponovitev zapleta z Miho Jazbinškom, četudi je nekoliko drugačen.

Gregor Istenič (SD) sicer meni, da ni prav, če nekoga snemaš, ne da bi prej to napovedal in prosil za dovoljenje, nima pa sicer nobenih zadržkov, da bi v letu 2014 v proračunu zagotovili denar za snemanje sej. Če te snemajo, se ljudje namreč obnašajo drugače - prepričan je, da bi bile razprave predvsem bolj kultivirane, razni izpadi redkejši, svetniške klopi pa manj prazne.