Zavod Janeza Levca z novim imenom in enoto

Za novo izobraževalno enoto bo letos iz občinskega proračuna namenjenih 35.000 evrov, prihodnje leto pa od 110.000 do 152.000 evrov.

Objavljeno
09. september 2013 15.29
Slovenija, Ljubljana, 30.Marec2012, Avtistični oddelek na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. Foto: Igor Zaplatil/Delo
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca, javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu za otroke s posebnimi potrebami, bo jeseni kar nekaj sprememb. Poleg drugačnega imena bo v njegovem okviru začela delovati nova enota za izobraževanje strokovnih delavcev.

Med predlogi sprememb, o katerih bodo ljubljanski mestni svetniki odločali na seji 16. septembra, je preimenovanje zavoda v Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Kot pravijo predlagatelji, mestni oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je sprememba imena potrebna predvsem zaradi vsebinskih novosti, med katerimi je največja nova enota zavoda – Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana.

Sedanje ime ne izraža poslanstva ustanove

Menijo, da ima termin »zavod« na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami negativno konotacijo, saj »spominja na zavode starega tipa, kamor so bili trajno nastanjeni otroci in odrasli, ki jih je družba v imenu skrbi zanje izključila iz širše skupnosti«, poleg tega pa sedanje ime po njihovem ne izraža dejanskega poslanstva ustanove. Pri tem bodo nastali stroški do tisoč evrov zaradi zamenjave žigov.

Največja sprememba bo vsekakor nova enota – izobraževalni center za strokovne delavce, ki jo je vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič napovedala že spomladi. Delovala bo na Karlovški cesti 18. Načrtujejo, da se bo v prvih dveh letih v njej strokovno izpopolnjevalo od 25 do 30 strokovnih delavcev. Program bodo izvajali ob podpori evalvacijske skupine, v katero bodo vključeni strokovnjaki s področja programskih vsebin te enote. MOL bo letos za center namenila 35.000 evrov, prihodnje leto pa od 110 do 152 tisočakov, glede na število sodelujočih strokovnih delavcev. Pozneje bodo iskali možnost prijave na razpise iz evropskega socialnega sklada in druge razpise v Sloveniji in EU, napovedujejo na občini.

»Potreba po drugačnih znanjih«

Potrebo po izobraževalni enoti utemeljujejo s tem, da razvoj specialne pedagogike, zlasti z večjim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v inkluzivne oblike šolanja in večjim sodelovanjem staršev pri vzgoji in izobraževanju, postavlja pred strokovne delavce nove naloge, ki zahtevajo drugačna znanja.

Z zakonom o osnovni šoli leta 1996 ter zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami leta 2000 se je odprla možnost za vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike v rednih vrtcih in šolah. Vendar pa skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju (MDR), ki imajo pogosto še druge motnje, kot so gibalna oviranost, čustvene in vedenjske motnje, motnje v duševnem zdravju, najpogosteje usmerjajo v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja, ki ju v Ljubljani izvaja samo zavod Janeza Levca.

Za otroke z MDR se pravi inkluzivni procesi še niso začeli. Zakonodaja pa predvideva oblikovanje strokovnih centrov za podporo pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami, ki naj bi nastali iz specializiranih šol, saj imajo te potrebno znanje in vire. Nekaj nalog takšnega strokovnega centra zavod Janeza Levca že izvaja, na primer mobilno specialno pedagoško pomoč, logopedijo in fizioterapijo, festivalske dejavnosti za podporo pri socialnem vključevanju ter občasno izobraževanje za strokovne delavce in starše.

Med drugim ugotavljajo, da se je razvoj specialne pedagogike usmeril predvsem v skupino otrok, vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v vrtcih in šolah. Posebni program in prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ju izvaja zavod Janeza Levca, pa nista bila deležna tolikšne strokovne skrbi in prenove. Zato predlagatelji menijo, da je nujna ustanovitev stalne oblike izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi starši.

Na MOL načrtujejo, da bodo po končanem izpopolnjevanju ti strokovni delavci svoje znanje širili med kolege, v prihodnjem desetletju pa naj bi postavili široko mrežo za prenašanje znanja, izkušenj in pridobljenih kompetenc.